torsdag, 03 december, 2020
09:08:19
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
1,7°/3,9° Mestadels molnigt, Vind SSO 16,7 km/t
fredag 4
+5,2° / +5,9°
Mestadels molnigt med skurar
lördag 5
+5,8° / +6,5°
Tidvis moln
söndag 6
+4,3° / +6,9°
Mestadels molnigt
måndag 7
+1,2° / +5,7°
Grått

Läkaresällskapet kritiserar marknadsföring av omotiverade undersökningar

→ Läkare har ett professionellt ansvar och bör inte involvera sig i »geschäftet« med att sälja diagnostik utan medicinsk indikation till oroliga människor. Det skriver företrädare för Svenska läkaresällskapet på DN Debatt.Inlägget Läkaresällskapet kritiserar marknadsföring av omotiverade undersökningar dök först upp på Läkartidningen...Läs mer → Läkartidningen / 2020-10-23 14:44

Medicin

Tillsammans blir vi starka

→ Läkartidningen 2020-12-01 09:22
Där och då svor jag dyrt och heligt att jag skulle vara Läkarförbundet troget i hela mitt liv.Inlägget Tillsammans blir vi starka dök först upp på Läkartidningen...

Sverige behöver en tydlig strategi för hantering av långtidscovid

→ Läkartidningen 2020-12-01 08:54
Sverige behöver tydliga riktlinjer för utredning, behandling och rehabilitering vid covid-19. Det krävs även mer resurser till forskning om långtidseffekterna av sjukdomen. Det skriver represent..

Många läkarstudenter skulle skriva salstenta trots symtom

→ Läkartidningen 2020-11-30 17:38
Läkarstudenterna på Karolinska institutet känner sig pressade att skriva salstentor, även om de har milda förkylningssymtom. Det visar en undersökning som Medicinska föreningens läkarsektion h..

Svenska EU-parlamentariker kräver agerande i Djalali-fallet

→ Läkartidningen 2020-11-30 17:25
Alla svenska EU-parlamentariker, utom de från Sverigedemokraterna, uppmanar EU att agera i fallet med den dödsdömde svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali. Samtidigt samlar Amnesty..

Flera läkare prisas av Läkarförbundet

→ Läkartidningen 2020-11-30 17:19
Sara Banegas, verksamhetschef för Ekerö vårdcentral, har fått Läkarförbundets pris Läkare som leder. Nätverket »Vem tar hand om doktorn« får ett hedersomnämnande.Inlägget Flera läkare pr..

Infektionsläkarföreningen får Friska sjukvårdspriset

→ Läkartidningen 2020-11-30 16:13
Sjukhusläkarnas utmärkelse Friska sjukvårdspriset tilldelas Svenska infektionsläkarföreningen för sitt arbete med kunskapsspridning under pandemin.Inlägget Infektionsläkarföreningen får Fris..

Rik bok om AI och hjärnan

→ Läkartidningen 2020-11-30 15:22
AI har mycket att lära av den mänskliga hjärnan innan maskinhjärnan kan bli förebildens like. En ny bok om den invecklade processen anmäls av Läkartidningens recensent. Inlägget Rik bok om AI ..

Brister i rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada

→ Läkartidningen 2020-11-30 13:34
Kvalitativ forskning visar att personer med traumatisk hjärnskada upplever brister gällande samordning och tillgänglighet till rehabilitering, och att närstående utgör ett viktigt stöd.Inlägge..

Sjukhusläkarna i Stockholm kräver munskydd i butiker

→ Läkartidningen 2020-11-30 11:57
Efter rapporter om trängsel i butikerna kommer nu krav på tuffare smittskyddsregler i julhandeln. Andreas Fischer, ordförande för Sjukhusläkarna i Stockholm, vill se munskydd och en begränsning ..

Ingen region har begärt hjälp från nationellt lånesystem

→ Läkartidningen 2020-11-30 10:34
I takt med att covidpatienterna blir fler ökar trycket på sjukvården och dess medarbetare. Men än så länge har ingen region använt sig av det nya nationella systemet för lån av personal i kri..

Kardiovaskulär sjukdomsbörda påverkade samband mellan blodtryck och mortalitet vid typ 2-diabetes

→ Läkartidningen 2020-11-30 08:36
Kardiovaskulär sjukdomshistoria är en anamnestisk uppgift som är enkel att värdera, och som bör tas i beaktande när blodtrycksnivåer används för riskprediktion vid typ 2-diabetes.Inlägget Ka..

Skärpta allmänna råd i Blekinge

→ Läkartidningen 2020-11-27 15:50
Folkhälsomyndigheten har beslutat att skärpa de allmänna råden om covid-19 i Blekinge. Det görs i samråd med regionen och länsstyrelsen för att minska trängsel och antalet kontakter mellan m..

»Att anstränga sig för att skapa nyfikenhet, i stället för konflikt«

→ Läkartidningen 2020-11-27 15:30
Hur för man ett samtal med personer som vars världsbild är en helt annan än den man själv har? En lösning kan vara att ta samtalen – just med dem som inte håller med en, eller som tror på ud..

Distriktsläkare vädjar: Backa från återinfört krav på sjukintyg

→ Läkartidningen 2020-11-27 14:44
Försäkringskassan återinförde nyligen kravet på läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och för ersättning för vård av sjukt barn. I ett öppet brev vädjar Distriktsläkarföreningen till my..

Lägre dödlighet hos kritiskt sjuka i covid-19 med högre doser antikoagulantia

→ Läkartidningen 2020-11-27 14:30
En observationsstudie från Södersjukhuset av kritiskt sjuka covid-19 patienter visar att högre dos trombosprofylax var associerad med lägre risk för död och tromboemboliska komplikationer utan a..

Klart med extra pengar till regionerna

→ Läkartidningen 2020-11-27 13:12
Regionerna får 6,8 miljarder att dela på för merkostnader som uppstått under pandemin. Mest får Stockholm följt av Skåne och Västra Götaland.Inlägget Klart med extra pengar till regionerna d..

Inflammation, långvarig trötthet och värk – uppdatering av kunskapsläget

→ Läkartidningen 2020-11-27 12:00
Förekomsten av ansträngningsutlöst försämring och inflammation särskiljer trötthetstillstånden myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi och utmattningssyndrom.Inlägget ..

Fler anmälda för fusk med tenta på distans

→ Läkartidningen 2020-11-27 11:08
Efter att fler examinationer började göras på distans på grund av pandemin, har också anmälningarna om fusk ökat. På Karolinska institutet pratar man om en tredubbling.Inlägget Fler anmälda ..

Stärkt life science-forskning till godo för patienterna

→ Läkartidningen 2020-11-27 10:53
Gemensamma forskningsstrategier krävs för att ytterligare positionera Sverige som en stark life science-nation. Samspel mellan akademi, sjukvård och industri skapar förutsättningar för stark tra..

Oro för ökad psykisk ohälsa bland läkarstudenter under pandemin

→ Läkartidningen 2020-11-27 08:52
Covid-året 2020 har inneburit en stor omställning för läkarstudenterna med förändrad VFU och undervisning på distans. På lördag har Sveriges läkarförbund student sitt fullmäktigemöte och ..

Nyheter

Krav på munskydd kan införas – Kommunchefen: ”Vi är på väg in i ett allvarligt läge”

→ Östersunds Tidningar 09:00
Smitta har nu kommit in hos personal inom hemtjänst, skola och administration i Krokom. Beslut om.....

Sofia Mirjamsdotter: Ge de ensamkommande omedelbar amnesti och permanenta uppehållstillstånd

→ HelaHälsingland 08:58
Gymnasielagen var aldrig den bästa lösningen. Den kom till stånd 2018 för att ge de ensamkommande.....

Säkerhet

Viktigt meddelande till allmänheten i Bettorp, Örebro

→ Krisinformation.se 2020-12-02 15:43
Det har skett ett gasutsläpp i bussdepån på Skottvägen i Bettorp, Örebro.Räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i området att stanna inomhus eller utrymma området. Riskområdet bedöm..

GDPR-säker datahantering i ny standard

→ Aktuell Säkerhet 2020-12-02 11:12
IST lanserar nu flera nya funktioner för en GDPR-säker datahantering i skolan. Kommuner och huvudmän ska bland annat få bättre kontroll över sina dataflöden, ett extra säkerhetslager underlät..

Avråder från resor

UD förlänger reseavrådan

→ UD avråder från resor 2020-11-09 12:58
UD har idag, den 9 november, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2..

Armenien - avrådan

→ UD avråder från resor 2020-10-09 14:50
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 9 oktober 2020 beslutat om att utvidga och ändra avrådan för resor till Armenien. Följande avrådan gäller: Utrikes..

UD häver avrådan från resor till Malta och Slovenien

→ UD avråder från resor 2020-10-07 13:59
UD har fattat beslut om att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Malta och Slovenien. Beslutet träder i kraft 8 oktober...

Livsmedel

Nu lanseras "Fråga Liv" – Livsmedelsverkets snabbguide för ammande

→ Livsmedelsverket 2020-12-02 09:43
Idag lanserar vi nya webbsidor för ammande och en ny sökfunktion ”Fråga Liv” där ammande snabbt kan söka fram information om ett visst livsmedel när de handlar eller är bjudna på middag...

Nu får vissa insekter säljas som livsmedel men personer med skaldjursallergi bör vara försiktiga

→ Livsmedelsverket 2020-10-27 10:28
Efter en dom från Europadomstolen får nu vissa insekter säljas som livsmedel även i Sverige. Flera personer med skaldjursallergi kan också reagera mot insekter på grund av så kallad korsallergi..

Nya riktlinjer för sjukhusmåltider lyfter matens roll för en god vård

→ Livsmedelsverket 2020-10-06 14:04
Maten på sjukhus är viktig för patienters hälsa och förutsättningar att  tillgodogöra sig medicinsk behandling och bli friska. Men maten blir ofta kvar på tallriken, trots att många patiente..

Biltrafik

Svårare markförhållanden än väntat i ombyggnationen av Ekebykorset i Karlskoga

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2020-12-02 16:41
Trots förberedande markundersökningar har vi stött på avvikande geoteknik i form av stora stenar och gamla ledningar i marken. Hur mycket dessa oförutsedda svårigheter påverkar tidplanen i proj..

Trafikverket har beslutat om ersättningar till kollektivtrafiken om tre miljarder

→ Trafikverket - nyheter 2020-12-02 11:50
Den 30 november fattade Trafikverket beslut om tre miljarder kronor i ersättning för kollektivtrafikens minskade biljettintäkter på grund av coronapandemin...

Nu byggs fler snabbladdare för elbilar längs de större vägarna

→ Trafikverket - pressmeddelanden 2020-12-02 10:41
Trafikverket har beviljat investeringsstöd till ett 20-tal nya snabbladdare på platser där sådana saknas. De fördelas på sju län inklusive Norrlands inland där de största bristerna finns idag..

Rättsväsendet

En talan om hävande av faderskap kan föras mot den som är registrerad som far enligt folkbokföringsr

→ Sveriges Domstolar 08:45
En kvinna och hennes dotter kom till Sverige 2012. Kvinnan hade tidigare varit gift i Somalia, men skilt sig från mannen redan 2007 när hon lämnade det landet. Dottern hade fötts i Italien 2011. I..

Straffansvar för olaga integritetsintrång har inte ansetts omfatta underlåtenhet att ta bort bilder

→ Sveriges Domstolar 08:45
Frågan var om olaga integritetsintrång och förtal utgör s.k. perdurerande brott, dvs. brott som fortsätter begås så länge ett visst tillstånd föreligger. Dessutom prövades om straffansvar f..

Dom från Migrationsöverdomstolen

→ Sveriges Domstolar 2020-12-02 16:01
Kurs på grundläggande nivå, däribland svenska, kan ingå i bedömningen av omfattning på sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux...

REKLAM

annonsannons

VALUTAKURS

GBP11.3301
EUR10.2554
CHF9.4673
USD8.4623
CAD6.5465
SGD6.3236
AUD6.2717
NZD5.9770
AWG4.7013
ILS2.5726
MYR2.0766
DKK1.3776
CNY1.2895
HKD1.0916
TRY1.0771
NOK0.9624
MXN0.4230
CUP0.3286
THB0.2801
PHP0.1760
DOP0.1467
INR0.1146
RUB0.1127
JPY0.0810
ISK0.0660
LKR0.0458
IDR0.0006