måndag, 04 mars, 2024
02:15:28
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
0°/7,2° Tidvis moln, Vind ONO 14,8 km/t
måndag 4
-0,6° / +6,1°
Soligt
tisdag 5
-1,5° / +2,6°
Grått
onsdag 6
-4,4° / +5,1°
Växlande molnighet
torsdag 7
-3,4° / +6,8°
Växlande molnighet

Poliser i ny studie: Okritiska ja-sägare belönas

→ En tredjedel av de polisanställda känner sig begränsade i vad de kan säga på sin arbetsplats. Resultatet i en ny magisteruppsats bekräftar det tidigare undersökningar visat. ”Man måste vakta sin plats för att kunna ta nästa steg i karriären”, säger författaren Patrik Thunholm.Inlägget Poliser i ny studie: Okritiska ja-sägare belönas dök först upp på Polistidningen...Läs mer → Polistidningen / 2023-12-04 09:29

Rättsväsendet

Arbetet mot sprängningar i fokus när Gunnar Strömmer och Carl-Oskar Bohlin besökte Stockholmspolisen

→ Justitiedepartmentet 2024-03-01 14:22
Förra veckan besökte justitieminister Gunnar Strömmer och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin Stockholmspolisen. Fokus under besöket var utredningar av sprängdåd och lägesbilden i S..

PT för tillsyn enligt dataskyddsförordningen

→ InfoTorg Juridik 2024-03-01 11:51
HFD: Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om EU:s dataskyddsförordning är en sådan lag med förbud mot offentliggörande av personuppgifter som avses i..

Ålder inte samma som födelseår

→ InfoTorg Juridik 2024-03-01 10:26
HFD: Kammarrätten lämnade inte ut de anställdas fördelseår eller ålder. Men HFD uppger att en uppgift om en persons ålder inte kan anses vara en del av en uppgift om födelsedatum. Det framgår..

Tonåring frias från sexuellt övergrepp

→ InfoTorg Juridik 2024-03-01 09:16
Hovrätten: Mot bakgrund av ett meddelande där tonåringen bett om förlåtelse för att han ”pullat” målsäganden ansåg tingsrätten det visat att handlandet innefattat penetration. Enligt hov..

Ränteswapavtal anses avyttrat

→ InfoTorg Juridik 2024-03-01 09:07
HFD: Till skillnad från underinstanserna slår HFD nu fast att ett ränteswapavtal, som har ersatts av nya sådana avtal mellan samma parter men med andra avtalsvillkor, ska anses avyttrat vid inkoms..

2018 års ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik

→ Justitiedepartmentet 2024-02-29 15:57
Lagrådsremissen behandlar genomförandet i svensk rätt av ändringar i järnvägsfördraget COTIF...

Polisförbundet kritiskt till utebliven förundersökning

→ Polistidningen 2024-02-29 13:49
Nekades en polis i Jönköping offentlig försvarare när han skulle bli förhörd efter att ha skjutit i tjänsten? Nej, det finns inte skäl att anta det, enligt åklagaren. Men Polisförbundet tyck..

Allriskförsäkringens omfattning och undantag

→ InfoTorg Juridik 2024-02-29 10:44
Utöver de olika specifikt utpekade skadetyperna i ett försäkringsavtal, kan som ett extra skydd andra skadefall täckas av en allriskförsäkring – under förutsättning att det handlar om en pl..

Sänkt straff för mord på fostermor

→ InfoTorg Juridik 2024-02-29 09:28
Hovrätten: Med beaktande av att den tilltalade begick mordet under en substansutlöst psykos, som försvårades av en samtidig allvarlig depression, sänks fängelsestraffets längd från 18 år till..

Omfattas fortfarande av LMA

→ InfoTorg Juridik 2024-02-29 08:29
HFD: Den omständigheten att en utlänning som har fått avslag på sin asylansökan därefter ansöker om uppehållstillstånd för arbete eller som familjemedlem till en arbetstagare, innebär inte ..

Ändrar om dispens för skogsavverkning

→ InfoTorg Juridik 2024-02-28 15:05
MÖD: Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte medge dispens för skogsavverkning inom flera områden i Dalarna då en dispens skulle hota knärotens bevarandestatus. Rättsområde: Miljö..

Sextonåring döms för mord på femtonåring

→ InfoTorg Juridik 2024-02-28 14:48
Hovrätten: Tingsrätten dömde en 16-åring för mord på en 15-åring på en restaurang. Domen berörde även ett flertal andra personer åtalade för bland annat medhjälp till mordet. Hovrätten f..

PT för fråga om skyddstillsyn

→ InfoTorg Juridik 2024-02-28 11:04
HD: Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd för frågan om det vid bedömningen av om påföljden ska bestämmas till skyddstillsyn med kontraktsvård bör beaktas att den tilltalade har vari..

Ingen ersättning trots felaktig uppsägning

→ InfoTorg Juridik 2024-02-28 09:46
Hovrätten: Hyresvärden hade inte rätt att säga upp lokalhyresavtalet i förtid på grund av att hyresgästen nekat tillträde till lokalen för tillsyn av elarbeten och vattenledningar. Hyresgäst..

Personalsocial sekretess hindrar universitet att lämna ut handlingar

→ InfoTorg Juridik 2024-02-28 09:37
Kammarrätten: Professorn menade att han hade rätt att ta del av handlingar i ett ärende som rörde kränkande särbe-handling, med hänvisning till reglerna om partsinsyn, men såväl universitetet..

Styrelseledamot slipper skadeståndsansvar

→ InfoTorg Juridik 2024-02-27 09:54
Hovrätten: Styrelseledamotens agerande medförde att bolaget, som sedermera har gått i konkurs, överlät en lokal med stor förlust. Samtycket från henne själv, som ägare till bolagets samtliga ..

Frågan är fri

→ Polistidningen 2024-02-27 08:59
Region Bergslagen testar nya grepp för att bryta tystnadskulturen. Som att alla anställda får ställa frågor direkt till regionpolischefen. Men är stormöten rätt väg till dialog?Inlägget Frå..

Inget utökat interimistiskt vitesförbud

→ InfoTorg Juridik 2024-02-27 08:56
PMÖD: Bolagets yrkande om utökat interimistiskt vitesförbud i ett mål rörande intrång i en gemenskapsformgivning avvisas av Patent- och marknadsöverdomstolen. Rättsområde: -..

Faderskap trots befruktning efter faderns död

→ InfoTorg Juridik 2024-02-26 14:49
Hovrätten: Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten att en avliden man ska förklaras vara far till klaganden, trots att befruktningen skett utanför moderns kropp på en rysk klinik efter ..

Omprövningsrätten förtydligad (III) – preskriberade förändringsomständigheters återkomst via ersättn

→ InfoTorg Juridik 2024-02-26 11:37
Som en fortsättning på Högsta domstolens två omprövningsdomar från 2020, kommer nu ytterligare ett litet klargörande från 2023 års sista domstolsdag. Enkelt uttryckt – kring en komplicerad ..

Nyheter

Många döda efter fängelsestormning i Haiti

→ Sveriges Radio 01:45
I Haiti har minst ett dussintal personer dödats när gängmedlemmar stormade landets största fängelse, rapporterar nyhetsbyrån AFP.Det är oklart hur många fångar som lyckats rymma i samband med..

Duplantis värderar nya VM-guldet extra högt

→ Sundsvalls Tidning 00:33
Världen fick se en annan sida av Armand Duplantis. Den i brygga, den som vinglar vid stupet men hittar balansen och till slut vinner VM-guldet överlägset. – Det är den jobbigaste guldmedalj jag ..

Säkerhet

Krisstöd efter takras på köpcentrum i Östersund

→ Krisinformation.se 15:16
Tidigare idag fick polisen larm om att taket på Lillänge köpcentrum i Östersund hade rasat. Med anledning av takraset finns två personer från POSOM (Psykologiskt Och Socialt Omhänder­tag­ande..

UNDERSÖKNING: Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete

→ Aktuell Säkerhet 2024-03-01 13:54
Cybersäkerhetsnivån i samhället måste förbättras. Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förä..

Avråder från resor

Colombia - avrådan

→ UD avråder från resor 2024-01-24 11:15
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 24 januari 2024 beslutat om att utöka avrådan för Colombia. I Colombia gäller avrådan för olika departement, regioner och kommuner. ..

Ecuador - avrådan

→ UD avråder från resor 2024-01-24 10:40
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 24 januari 2024 beslutat om att utöka avrådan för Ecuador. Följande avrådan gäller:UD avråder från icke nödvändiga resor till pr..

Etiopien – avrådan

→ UD avråder från resor 2023-10-30 16:12
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 30 oktober beslutat om att ändra avrådan för Etiopien. Följande avrådan gäller: Utrikesdepartementet avråder fort..

Livsmedel

Förenklingsförslag: En nationell portal för all vatteninformation

→ Livsmedelsverket 2024-03-01 09:22
Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökningar (SGU) har tagit fram ett förslag som ska förenkla dricksvattenleverantörernas administration. Myndigheterna föreslår ett nytt system för ..

Konsekvensanalys av miljöaspekterna i nordiska näringsrekommendationer på remiss

→ Livsmedelsverket 2024-02-28 13:59
Nu välkomnas synpunkter på en preliminär rapport från Livsmedelsverket. I rapporten beskrivs hur livsmedelsproduktionen i Sverige och miljö skulle kunna påverkas av att miljöaspekter har tagits..

Förslag om fler möjligheter att sälja vildsvinskött tar nästa steg

→ Livsmedelsverket 2024-02-26 10:12
Livsmedelsverket har anmält ett nationellt förslag om nytt regelverk för hantering av vildsvinskött till EU. Reglerna ska göra det möjligt för jägare att sälja vildsvin eller vildsvinskött d..

Medicin

Anrik beroendeakut i Stockholm läggs ned – framtida vården oviss

→ Läkartidningen 2024-03-01 14:49
Vid nästa årsskifte läggs Prima Maria beroendeklinik i Stockholm ned. Patienterna ska till S:t Görans sjukhus, en framtid som både personal och patienter ser med ovisshet på, rapporterar lokala ..

Manifest för ökat fokus

→ Läkartidningen 2024-03-01 14:15
Grundtesen i Johann Haris bok är att vi har blivit bestulna på vår uppmärksamhet – varje sekund av vår tid framför skärmen i sociala medieappar är pengar, och det pågår ett krig om vår up..

»En av de första sakerna som jag säger till mina patienter efter operation är att heroism inte är nö

→ Läkartidningen 2024-03-01 13:37
»Som patient vill man vara tålig, och fraser som ’jag har ovanligt hög smärttröskel’ eller ’jag är inte den som klagar i onödan’ är vanliga. Man ska helt enkelt kunna bita ihop.« Jako..

Biltrafik

Trafikstörningar i södra Sverige på grund av spårfel

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-30 13:19
Resenärer som ska resa mellan Stockholm och Malmö eller Göteborg – kontrollera om resan ändrats. Just nu pågår upprustningsarbeten och hastighetsnedsättningar till följd av ett akut spårfel..

Vi reparerar bron över järnvägen i Vingåker

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2022-03-29 08:00
Mellan den 4 april och den 3 juni reparerar vi bron över järnvägen i Vingåker på Storgatan, väg 560. När vi gör arbetet stänger vi av ett körfält över bron och trafiken får passera med hj..

På måndag kan tågen börja rulla genom Tyringe igen

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-25 11:29
I drygt en vecka har tågtrafiken genom Tyringe varit stoppad efter att en godsvagn hoppat av spåret och slagit sönder en spårväxel och närmare 1 700 sliprar...

MARKNADSFÖRING

annons

VALUTAKURS

GBP13.0656
CHF11.6815
EUR11.1889
USD10.3199
SGD7.6791
CAD7.6153
AUD6.7363
NZD6.2986
AWG5.7253
ILS2.8939
MYR2.1747
DKK1.5010
CNY1.4430
HKD1.3182
NOK0.9810
MXN0.6066
CUP0.4008
TRY0.3285
THB0.2879
PHP0.1841
DOP0.1762
INR0.1246
RUB0.1126
ISK0.0748
JPY0.0687
LKR0.0336
IDR0.0007