lördag, 22 januari, 2022
07:30:16
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
-4,5°/-2,8° Tidvis moln, Vind VNV 7,4 km/t
söndag 23
/ +0,3°
Mestadels molnigt
måndag 24
-3,2° / +5,7°
Grått
tisdag 25
-4,6° / +0,7°
Växlande molnighet
onsdag 26
-1,8° / +1,8°
Grått

Trafikolycka

→ En trafikolycka har inträffat på E4 mellan Töre och Jämtön...Läs mer → Norrbottens läns landsting / 2021-12-06 11:19

Rättsväsendet

Remiss av SOU 2021:100 Ny förverkandelagstiftning

→ Justitiedepartmentet 2022-01-21 14:17
Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Justitiedepartementet har remitterat betänkandet Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)...

Biltrafik

Djuren tar sig säkert över E4

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2022-01-21 13:50
Tidningen Byggplats: Särskilda passager har byggts för att hjälpa djur att passera E4:an mellan Stockvik och Myre. Mycket glädjande är att de används flitigt och att viltolyckorna är få...

Rättsväsendet

Huvudförhandling i det så kallade Notviken-målet

→ Sveriges Domstolar 2022-01-21 13:26
Som tidigare meddelats kommer huvudförhandlingen att inledas den 1 februari 2022 kl. 9.00 i sal 2 på Luleå tingsrätt...

Frias från häleri på Kungliga Myntkabinettet

→ InfoTorg Juridik 2022-01-21 12:14
Hovrätten: En tidigare anställd vid Kungliga Myntkabinettet frias även i hovrätten från åtalet för flera fall av grovt häleri avseende ekonomiskt och kulturhistoriskt värdefulla mynt. Rättso..

Nekas miljötillstånd för utfyllnad i hamn

→ InfoTorg Juridik 2022-01-21 11:49
MMD: Malmö kommuns ansökan om att få tillstånd att fylla ut ett vattenområde om cirka 26 hektar i Norra Hamnen avslås då utfyllnaden anses strida mot EU:s vattendirektiv samt mot miljöbalken. ..

Tidigare anställd vid Kungliga Myntkabinettet frias från grovt häleri

→ Sveriges Domstolar 2022-01-21 11:00
Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål där en tidigare anställd vid Kungliga Myntkabinettet åtalats för flera fall av grovt häleri avseende ekonomiskt och kulturhistoriskt värdefulla myn..

Malmö stad nekas miljötillstånd för utfyllnad i Norra Hamnen

→ Sveriges Domstolar 2022-01-21 10:07
Mark- och miljödomstolen har idag avslagit Malmö kommuns ansökan om att få tillstånd att fylla ut ett vattenområde om cirka 26 hektar i Norra Hamnen. Domstolen har bedömt att utfyllnaden stride..

Våldtäkt under knivhot var grov

→ InfoTorg Juridik 2022-01-21 09:49
Hovrätten: När det förekommer både allvarlig misshandel och knivhot samtidigt bör utrymmet för att bedöma våldtäkten som annat än grov vara begränsat. Dessutom agerade mannen mycket hänsyn..

Våldtäkt under knivhot grov

→ InfoTorg Juridik 2022-01-21 09:49
Hovrätten: När det förekommer både allvarlig misshandel och knivhot samtidigt bör utrymmet för att bedöma våldtäkten som annat än grov vara begränsat. Dessutom agerade mannen mycket hänsyn..

Jerseybolag motsvarar svenskt aktiebolag

→ InfoTorg Juridik 2022-01-21 09:07
HFD: Ett Jersey Private Ltd motsvarar ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Domstolen fastställer därmed förhandsbeskedet. Rättsområde: Inkomstskatt,..

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

→ Sveriges Domstolar 2022-01-21 08:30
Ett Jersey Private Ltd har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt...

Skadelidandeagerandets relevans vid kränkningsersättning (II) - ersättningsfrågan

→ InfoTorg Juridik 2022-01-21 07:35
I den andra av HD:s två nya kränkningsdomar behandlas hur den skadelidandes agerande kan påverka ersättningsbestämningen - om man väl passerat gränsen för när ansvar alls kan göras gällande..

Regeringen vill återinföra den tillfälliga stämmolagen

→ Justitiedepartmentet 2022-01-20 16:34
Justitiedepartementet har i dag gett ett antal myndigheter och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på en promemoria med förslag att återinföra den tillfälliga stämmolagen som upphör..

Säkerhet

Ändrade förhållningsregler kring covid-19

→ Krisinformation.se 2022-01-20 15:32
Folkhälsomyndigheten förändrar nu förhållningsreglerna kring att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Detta för att minska frånvaron av pers..

Rättsväsendet

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

→ Justitiedepartmentet 2022-01-20 13:37
För att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra brott och för att underlätta samarbetet mellan nationella finansunderrättelseenheter behöver brottsbekämpande myndigheter få ut..

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

→ Sveriges Domstolar 2022-01-20 13:01
Fråga om en kommuns beslut att inte tillåta huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har till syfte att dölja elever och personal i förskola och grundskola strider mot grundläggande fri-..

Linköpings tingsrätt kommer från slutet av januari 2022 delta i försöksverksamheten med en Snabbare

→ Sveriges Domstolar 2022-01-20 13:00
Linköpings tingsrätt kommer från och med den 24 januari 2022 ingå i det myndighetsgemensamma projektet snabbare lagföring. Syftet med försöksverksamheten är att förkorta tiden från polisens ..

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

→ Sveriges Domstolar 2022-01-20 12:49
Fråga om betydelsen av en kommuns beslut att i sin integrationsplan ange att den inte accepterar att barn bär huvudduk i förskola och grundskola i förhållande till grundläggande fri- och rättig..

Kriminalvårdens anstalt i Karlskoga växer

→ Justitiedepartmentet 2022-01-20 12:35
Regeringen har i dag beslutat att bevilja en framställan från Kriminalvården om att ingå ett tioårigt hyresavtal i Karlskoga. Det innebär en ökning med 32 nya platser under 2022...

Person döms till fängelse för sexualbrott på snapchat

→ Sveriges Domstolar 2022-01-20 11:00
Tingsrätten har dömt en person för ett 50-tal sexualbrott som skett genom kontakter på snapchat och iMessage. Brotten har skett mot 31 flickor som varit 11-15 år gamla. Personen döms också för..

Nyheter

Vägrade munskydd och visade rumpan i flygplanet

→ Skånska Dagbladet 07:16
En 29-årig irländsk man riskerar ett mångårigt fängelsestraff efter att han under en flygresa från Dublin till New York betett sig våldsamt mot kabinpersonal och passagerare ombord på planet...

Tusentals väntas till protest mot vaccinpass

→ Skånska Dagbladet 07:13
I dag genomförs demonstrationer mot vaccinbevis i Stockholm, Göteborg och även på flera andra håll i världen. Polisen varnar för trafikstörningar och Säpo varnar för att våldsbejakande hög..

Avråder från resor

UD:s tre råd till svenskar som planerar utlandsresor under julen

→ UD avråder från resor 2020-12-16 13:00
Läs på, följ lokala regler, planera hemresan – så lyder UD:s råd till svenskar som planerar en resa inom Europa under julen. Samtidigt förtydligar och förstärker Sveriges ambassader sin rese..

UD förlänger reseavrådan

→ UD avråder från resor 2020-11-09 12:58
UD har idag, den 9 november, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2..

Armenien - avrådan

→ UD avråder från resor 2020-10-09 14:50
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 9 oktober 2020 beslutat om att utvidga och ändra avrådan för resor till Armenien. Följande avrådan gäller: Utrikes..

UD häver avrådan från resor till Malta och Slovenien

→ UD avråder från resor 2020-10-07 13:59
UD har fattat beslut om att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Malta och Slovenien. Beslutet träder i kraft 8 oktober...

Livsmedel

Kommuner går före och inför klimatmål för de offentliga måltiderna

→ Livsmedelsverket 2022-01-19 06:41
Trots att det saknas nationella klimatmål för den svenska livsmedelskonsumtionen har var tredje kommun gått före och infört egna klimatmål för maten som serveras i förskolan, skolan och äldre..

Semper återkallar BabySemp1, 800 g

→ Livsmedelsverkets - återkallanden 2022-01-14 15:03
Semper återkallar BabySemp 1, förpackningar på 800 g med bäst före-datum 2023-04-19, artikelnr: 3301. Orsaken är en kvalitetsavvikelse...

Walden Farms återkallar flera produkter - kan innehålla allergener

→ Livsmedelsverkets - återkallanden 2021-12-21 11:34
Walden Farms återkallar flera produkter på grund av att de kan innehålla allergener som inte står på förpackningen...

Vanligare med antibiotikaresistenta campylobacter på utländskt kycklingkött än på svenskt

→ Livsmedelsverket 2021-12-21 07:50
Ny undersökning visar att det är vanligare med antibiotikaresistenta campylobacter på utländskt kycklingkött än på svenskt. Majoriteten av campylobacterbakterierna från patienter som smittats ..

Medicin

Läkare Ivo-anmäld för vaccinkritik: »Strider mot allt vi jobbar för«

→ Läkartidningen 2021-09-30 15:58
En läkare har anmälts till Ivo som en fara för patientsäkerheten efter att ha delat ut antivaccinationspropaganda till patienter. Efter flera larm har läkaren nu fått sluta sin tjänst. »Beteen..

Sedativa antihistaminer – risk för allvarlig intoxikation

→ Läkartidningen 2021-09-30 11:25
Vid förskrivning av de sedativa antihistaminerna måste substansernas farmakologiska egenskaper, såsom antihistaminerga och antikolinerga effekter samt arytmipotential, beaktas. Det är även viktig..

Region Östergötland får sätta upp kameror – domstol går emot IMY

→ Läkartidningen 2021-09-30 10:50
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) sa nej till Region Östergötlands ansökningar om kameraövervakning utanför länets tre sjukhus. Men förvaltningsrätten går delvis på regionens linje. Det bet..

Akademiska riskerar mångmiljonvite

→ Läkartidningen 2021-09-30 10:35
Vårdplatsbristen på Akademiska sjukhuset medför allvarliga risker för patientsäkerheten. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg. Om problemet inte åtgärdas riskerar sjukhuset ett vi..

MARKNADSFÖRING

annons

VALUTAKURS

GBP12.4572
EUR10.4248
CHF10.0790
USD9.1891
CAD7.3042
SGD6.8333
AUD6.5973
NZD6.1790
AWG5.1036
ILS2.9255
MYR2.1949
CNY1.4497
DKK1.4004
HKD1.1801
NOK1.0312
TRY0.6833
MXN0.4488
CUP0.3569
THB0.2793
PHP0.1793
DOP0.1590
INR0.1235
RUB0.1184
JPY0.0808
ISK0.0716
LKR0.0454
IDR0.0006