tisdag, 11 maj, 2021
03:49:09
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
6,7°/17,4° Tidvis moln, Vind SO 20,4 km/t
tisdag 11
+7,9° / +19,5°
Tidvis moln
onsdag 12
+7° / +16,6°
Tidvis moln
torsdag 13
+6,2° / +18,5°
Mestadels soligt
fredag 14
+5,8° / +11,9°
Regnskurar

Dom i det s.k. Sigma-målet meddelas den 15 juni

→ Hovrätten har beslutat att dom i det stora målet om synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott, det s.k. Sigma- målet, kommer att meddelas den 15 juni 2021 klockan 11.00...Läs mer → Sveriges Domstolar / 2021-04-21 13:50

Rättsväsendet

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

→ Sveriges Domstolar 16:41
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en avgift som en kreditgivare betalar till ett bolag som bedriver låneförmedling via en digital plattform får dras av i inkomstslaget kapital. Förhand..

Kvinna får livstids fängelse för mord

→ InfoTorg Juridik 15:55
Hovrätten: Omständigheten är synnerligen försvårande och vid en samlad bedömning framstår mordet på den personliga assistenten som så allvarligt att den 42-åriga kvinnan ska dömas till fän..

Åtal väckt för grovt omställningsstödsbrott

→ Ekobrottsmyndigheten 15:15
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal för grovt omställningsstödsbrott. En företrädare för ett bolag som driver lägenhetshotell har sökt omställningsstöd om cirka 1..

Får behålla körkort trots rödljuskörning

→ InfoTorg Juridik 14:25
Kammarrätten: Vid en helhetsbedömning av överträdelsens svårhetsgrad är den att betrakta som ringa. Grund för att återkalla hans körkort har därför inte förelegat. Därmed finns det inte h..

Delvis fällande domar i mål om synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabr

→ Sveriges Domstolar 14:00
Två åtalade i målet har dömts till 10 års fängelse. En tredje åtalad har friats helt...

Miljöplastkasse är skattepliktig

→ InfoTorg Juridik 12:40
HFD: Vid prövningen av om rekvisitet ”avsedd för varaktigt bruk” i lagen om skatt på plastbärkassar är uppfyllt, har det förhållandet att en kasse är tillverkad av fullt nedbrytbart materi..

Huvudförhandling i mål om tjänstefel

→ Sveriges Domstolar 12:16
En kriminalinspektör har åtalats för grovt tjänstefel. En civilanställd vid polisen har åtalats för tjänstefel. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet den 24 och 25 maj, med början k..

Nekas morgonservering av vin

→ InfoTorg Juridik 11:36
Kammarrätten: Nämnden har haft fog för sitt beslut att avslå hotellrestaurangens ansökan om utökat serveringstillstånd av vin från kl. 8.00 till kl. 11.00. Risken för människors hälsa ska h..

Dom i mål om förhandsbesked om punktskatt

→ Högsta förvaltningsdomstolen 10:21
Vid prövningen av om rekvisitet ”avsedd för varaktigt bruk” i lagen om skatt på plastbärkassar är uppfyllt, har det förhållandet att en kasse är tillverkad av fullt nedbrytbart material in..

Poliser får inte sitta i Camp Swedens styrelse

→ Polistidningen 09:05
Man kan inte vara ingripandepolis och samtidigt ha en styrelsepost i supporterföreningen Camp Sweden. Det anser Polismyndigheten. Polisförbundet håller inte med och har stämt arbetsgivaren. Inläg..

Döms för mordförsök i tvättstuga

→ InfoTorg Juridik 2021-05-07 15:14
Tingsrätten: En kvinna överfölls brutalt i en tvättstuga i ett bostadsområde på Lidingö. Nu döms en byggarbetare som arbetade i området ör försök till mord till fängelse i 14 år. Rättso..

Friande dom i mål med Encrochat-bevisning

→ InfoTorg Juridik 2021-05-07 13:42
Hovrätten: Tingsrätten dömde den tilltalade för grovt vapenbrott till fängelse i tre år och nio månader, men hovrätten frikänner honom. Encrochat-materialet och övrig bevisning är inte til..

Tingsrätten har i dag meddelat dom i mål om morden på Ramels väg och Docentgatan

→ Sveriges Domstolar 2021-05-07 11:00
Efter en omfattande huvudförhandling har tingsrätten i dag dömt en 29-årig man för anstiftan av mord och anstiftan av försök till mord till fängelse på livstid. Mannen har även dömts för g..

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där det åberopats EncroChat-bevisning

→ Svea hovrätt 2021-05-07 11:00
Svea hovrätt har i dag meddelat dom i mål nr B 3203-21 som gäller ett åtal för grovt vapenbrott. Eskilstuna tingsrätt dömde den tilltalade för brottet till fängelse i tre år och nio månader..

Tingsrätten meddelar dom i mål om försök till mord i en tvättstuga på Lidingö

→ Sveriges Domstolar 2021-05-07 11:00
Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i målet om ett brutalt överfall på en kvinna i en tvättstuga i ett bostadsområde på Lidingö. En byggarbetare som arbetade i området döms för förs..

Förening fick inte vägra medlemskap

→ InfoTorg Juridik 2021-05-07 10:27
Hovrätten: Det är inte visat att mannen haft en sådan roll i ett konkursbolag att han kan anses ansvarig för den bristande bokföringen, och därmed ha gjort sig skyldig till bokföringsbrott. Bos..

Huvudförhandling i det s.k. akupunkturmålet 17 och 18 maj

→ Sveriges Domstolar 2021-05-06 16:03
Hovrättens huvudförhandling i mål nr B 711-20 gällande åtal om vållande till annans död, grovt brott, i Värnamo kommer att pågå den 17 och 18 maj 2021. Förhandlingen kommer att genomföras ..

Systembolagets monopol hindrar inte e-handel av vin

→ InfoTorg Juridik 2021-05-06 14:57
PMT: Det danska vinbolagets verksamhet strider inte mot det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker. Domstolen har kommit fram till att bolagets verksamhet utgör distansförsäljning som i..

Långa fängelsestraff i mål om omfattande momsbedrägerier

→ Sveriges Domstolar 2021-05-06 14:00
Tingsrätten har idag dömt sju personer till långa fängelsestraff för flera fall av grovt skattebrott och grov näringspenningtvätt i ett mål om momsbedrägerier genom s.k. karusellhandel med mo..

Utredning om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap

→ Justitiedepartmentet 2021-05-06 13:45
Regeringen har i dag beslutat kommittédirektiv rörande civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap. Britt Bohlin har utsetts till särskild utredare...

Nyheter

Misstänkt coviddöda spolades upp ur Ganges

→ Skånska Dagbladet 03:22
Ett stort antal döda kroppar har flutit iland från floden Ganges i norra Indien, det tros handla om människor som avlidit i covid-19...

Polisen utreder dödsfall i Skåne

→ Skånska Dagbladet 03:19
Polisen utreder ett dödsfall i Staffanstorps kommun och har inlett en förundersökning om misstänkt mord som en utredningsåtgärd, men det är inte givet att brott har begåtts...

Säkerhet

Test 2 av admin

→ Aktuell Säkerhet 12:00
Detta är också ett testinlägg som alldeles strax kommer att tas bort!Inlägget Test 2 av admin dök först upp på Aktuell Säkerhet...

Artikelserie – Den digitala koloniseringens risker

→ Aktuell Säkerhet 11:58
Den här tredelade artikeln bygger på mina tankar om vilka risker den digitala kolonisationen kan innebära för infrastrukturen och den digitala demokratin, och vilket hot den kan utgöra mot person..

Avråder från resor

UD:s tre råd till svenskar som planerar utlandsresor under julen

→ UD avråder från resor 2020-12-16 13:00
Läs på, följ lokala regler, planera hemresan – så lyder UD:s råd till svenskar som planerar en resa inom Europa under julen. Samtidigt förtydligar och förstärker Sveriges ambassader sin rese..

UD förlänger reseavrådan

→ UD avråder från resor 2020-11-09 12:58
UD har idag, den 9 november, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2..

Armenien - avrådan

→ UD avråder från resor 2020-10-09 14:50
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 9 oktober 2020 beslutat om att utvidga och ändra avrådan för resor till Armenien. Följande avrådan gäller: Utrikes..

Livsmedel

Matvanor och tobak fortfarande största riskfaktorerna för ohälsa i Sverige

→ Livsmedelsverket 2021-05-05 16:55
Ungefär vartannat år publiceras en av världens största sammanställningar av information om faktorer som kan leda till ohälsa – Global Burden of Disease (GBD). Precis som förra gången visar G..

Sökes: idésprutor för ett nytt och hållbart skolmåltidssystem!

→ Livsmedelsverket 2021-05-03 15:25
Kan du tänka utanför lunchboxen? Då är du kanske en av deltagarna i våra kommande idéworkshopar för framtidens skolmåltider. Det handlar om att tänka nytt och stort inom ämnen som pedagogik,..

Nästan alla har koll på Nyckelhålet – och mer än hälften väljer det i butiken

→ Livsmedelsverket 2021-04-15 11:16
Nyckelhålet är en av de mat-märkningar som konsumenter känner till allra bäst. 97 procent av alla konsumenter i Sverige har hört talas om Nyckelhålet. Det gäller oavsett kön, utbildningsnivå..

Medicin

SBU listar de viktigaste frågorna om postcovid

→ Läkartidningen 16:43
Det saknas fortfarande kunskap om långvariga symtom efter covid-19. Därför har SBU nu tagit fram en topplista för de viktigaste forskningsfrågorna om postcovid.Inlägget SBU listar de viktigaste ..

Fler AT-tjänster i Uppsala nästa år

→ Läkartidningen 16:00
Region Uppsala ska öka antalet AT-tjänster från 40 till minst 50 per år de kommande tre åren. »Vi är jätteglada. Men det behövs ännu fler«, säger Robin Midhage, ordförande för Sylf Uppsa..

Precisionsmedicin standard vid flera hematologiska sjukdomar

→ Läkartidningen 15:00
Vid mer komplexa hematologiska maligniteter är genpanelsekvensering i dag ett viktigt diagnostiskt verktyg och utgör grund för prognostisk bedömning och riktad behandling.Inlägget Precisionsmed..

Biltrafik

Samråd för planer om ny vägsträckning mellan Århult-Trafikplats Oskarshamn södra

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 13:07
Trafikverket planerar för en ny- eller ombyggnation av väg 37/47 väster om Oskarshamn. Nu är det dags för ett första samråd för att samla in mer kunskap om området...

Fler snabbladdare för elbil byggs längs större vägar

→ Trafikverket - nyheter 09:44
För att öka användningen av elbilar och därmed minska utsläppen från trafiken, ger vi stöd till snabbladdare där sådana saknas. Elbilar ska kunna färdas över hela landet och 39 nya snabblad..

Arbeten på väg i Jämtlands län sommaren 2021

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2021-05-07 16:29
I sommar, mellan maj och september, ska länets vägar förbättras på många ställen. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat...

MARKNADSFÖRING

annonsannonsannons

VALUTAKURS

GBP11.7763
EUR10.1175
CHF9.2539
USD8.3336
CAD6.8904
AUD6.5339
SGD6.2850
NZD6.0589
AWG4.6291
ILS2.5617
MYR2.0289
DKK1.3607
CNY1.2988
HKD1.0731
NOK1.0084
TRY1.0070
MXN0.4185
CUP0.3236
THB0.2680
PHP0.1741
DOP0.1468
INR0.1134
RUB0.1121
JPY0.0766
ISK0.0670
LKR0.0423
IDR0.0006