fredag, 26 februari, 2021
20:32:43
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
1,6°/10° Mestadels soligt, Vind W 22,2 km/t
lördag 27
+1,3° / +7°
Tidvis moln
söndag 28
+1° / +10,3°
Tidvis moln
måndag 1
-0,3° / +7,9°
Tidvis moln
tisdag 2
-0,4° / +9,1°
Soligt

Northvolt Ett AB får miljötillstånd till utökad produktion, återvinning av batterier och bortledning

→ Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har i dag lämnat Northvolt Ett AB ett nytt tillstånd till att anlägga en fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier i Skellefteå. Bolaget får nu tillverka mer än dubbelt så stor mängd litiumjonbatterier och mer än tre gånger så stor mängd metalloxider än vad bolaget fick tillstånd till genom en dom år 2019...Läs mer → Sveriges Domstolar / 2021-01-18 12:27

Rättsväsendet

Särbo har inte rätt till anhörigersättning

→ InfoTorg Juridik 11:03
HD: Om någon har dödats genom en skadeståndsgrundande handling, ska den som orsakat dödsfallet betala skadestånd för chock och psykiska besvär till den som är särskilt närstående till den ..

Arton års fängelse för mord efter lagändring

→ InfoTorg Juridik 10:40
HD: I målet hade en person mördats genom knivvåld mot halsen. Avgörandet aktualiserar framför allt frågor om förutsättningarna för fängelse på livstid och om straffmätning vid tidsbestämd..

Domar om intäktsramar för nätföretag

→ Sveriges Domstolar 10:17
Bestämmelserna i intäktsramsförordningen strider mot ellagen och tredje elmarknadsdirektivet..

Omprövningsregeln förtydligad (I) – precisering av omständigheterna vid omprövning av skadestånd

→ InfoTorg Juridik 09:16
I tidigare praxis under 2000-talet har HD nedtonat både förändringsrekvisitet och väsentlighetsrekvisitet vid omprövning av skadestånd enligt 5:5 SkL. I en ny dom visar HD emellertid, att man vi..

Särbo har inte rätt till anhörigersättning

→ Sveriges Domstolar 08:45
I skadeståndslagen finns en särskild regel om s.k. anhörigersättning. Om någon har dödats genom en skadeståndsgrundande handling, ska den som orsakat dödsfallet betala skadestånd för chock o..

Straffet för mord

→ Sveriges Domstolar 08:45
Högsta domstolen uttalar sig i avgörandet om hur straffet ska bestämmas vid mord. I målet hade en person mördats genom knivvåld mot halsen. Avgörandet aktualiserar framför allt frågor om för..

Stefan Holgersson ny president i Kammarrätten i Stockholm

→ Sveriges Domstolar 2021-02-25 15:52
Regeringen har den 25 februari utnämnt Stefan Holgersson att vara kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm...

PT för fastställande av legal vårdnadshavare

→ InfoTorg Juridik 2021-02-25 15:43
HD: Pojken föddes efter surrogatmödraskap och domen från Kalifornien som förklarade att en svensk kvinna är mor till honom har erkänts i Sverige. Högsta domstolen ska nu pröva om moderns talan..

Åtal senarelagt i stort mål gällande grovt narkotikabrott

→ Sveriges Domstolar 2021-02-25 15:23
Ett stort åtal i mål B 3619-20 m.fl. förväntas komma in till tingsrätten på tisdag den 2 mars 2021 senast kl. 11.00. Tingsrätten kommer att publicera en nyhet på hemsidan när åtalet har komm..

Måste ersätta kostnader för djuromhändertagande

→ InfoTorg Juridik 2021-02-25 15:17
Hovrätten: Invändningen att byggnaden med omärkta grisar olovligen ockuperats framstår som så osannolik att den inte förmår att motbevisa att kvinnan varit djurhållare. Hon ska därför betala..

Stefan Holgersson utnämnd till kammarrättspresident

→ Sveriges Domstolar 2021-02-25 14:03
Regeringen har i dag utnämnt lagmannen Stefan Holgersson till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm...

Omtag i upphandling om total kvantitet

→ InfoTorg Juridik 2021-02-25 13:00
Kammarrätten: Det är inte tillräckligt tydligt preciserat den totala kvantitet som kan komma att avropas från ramavtalet och upphandlingen strider mot principerna om öppenhet och likabehandling o..

Får betala tillbaka en miljon till dödsbo

→ InfoTorg Juridik 2021-02-25 10:56
Hovrätten: Den tredje sonen ska betala tillbaka drygt en miljon kronor till mammans dödsbo avseende bland annat lån. Det fastställs även att han ska återbära gåvor i form av bland annat fastig..

Oenigt om skuldsanering för företagare

→ InfoTorg Juridik 2021-02-25 10:29
HD: Frågorna gäller om F-skuldsanering för företagare kan beviljas när gäldenären har skatteskulder och om betydelsen av att gäldenären har blivit personligt betalningsansvarig för ett bola..

Två beslut om skuldsanering för företagare

→ Sveriges Domstolar 2021-02-25 08:45
Högsta domstolen har avgjort två mål om skuldsanering för företagare. Bland annat kommer Högsta domstolen in på frågorna om F-skuldsanering kan beviljas när gäldenären har skatteskulder och..

”Vi vill få fram en praxis” 

→ Polistidningen 2021-02-25 08:20
Polisförbundet stämmer Polismyndigheten för att ha stängt av ännu en polis utan att ange direkta skäl. Polisen är avstängd medan det utreds om hon ska sägas upp då hon förlorat sin säkerhe..

Rätt till SGI vid årligen återkommande arbete

→ InfoTorg Juridik 2021-02-24 15:37
Kammarrätten: Ett arbete behöver inte vara säsongsbetonat för att anses vara årligen återkommande och utredningen ger stöd för att klaganden har haft ett sådant årligen återkommande arbete ..

Ingen klagorätt i mål om skyddsjakt

→ InfoTorg Juridik 2021-02-24 14:41
Kammarrätten: Kammarrätten anser, i likhet med förvaltningsrätten, att Jägarnas Riksförbund i Södermanland inte har rätt att överklaga länsstyrelsens beslut om skyddsjakt efter varg. Rättso..

Oenigt om chefs sexuella ofredande

→ InfoTorg Juridik 2021-02-24 10:40
Hovrätten: På firmafesten drog chefen isär en kvinnas urringning så att brösten blottades. Han döms för sexuellt ofredande, men ordföranden är skiljaktig. Hon anser att det inte är bevisat a..

Målet gällande straffet för mord

→ Sveriges Domstolar 2021-02-24 08:44
Högsta domstolen kommer den 26 februari 2021 att meddela dom i mål angående straffet för mord efter 2020-års ändringar av mordbestämmelsen...

Nyheter

Nya restriktioner på måndag – ensamfika på Ica och bara hämtmat efter 20.30

→ Östersunds Tidningar 20:29
Bara fika en och en på gallerior som Mittpunkten eller handelsplatser som Ica Maxi och efter.....

Mona på Junegårdens äldreboende kan äntligen träffa sina barnbarn igen: ”Man har verkligen saknat at

→ Jnytt 20:29
Det har nu öppnats upp för äldre, som har fått sina bägge doser mot covid-19 och som nu är.....

Säkerhet

Begränsade öppettider för restauranger och serveringsställen

→ Krisinformation.se 18:55
Folkhälsomyndigheten har idag beslutat om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Från och med den 1 mars begränsas bland annat öppettiderna på serveringsställ..

Säkerhetsshowen – nytt event från SäkerhetsBranschen

→ Aktuell Säkerhet 12:50
Branschorganisationen SäkerhetsBranschen lanserade i veckan sitt nya event Säkerhetsshowen, ett livesänt digitalt event där tittarna under en timmes tid får se profilerade och högaktuella gäste..

Avråder från resor

UD:s tre råd till svenskar som planerar utlandsresor under julen

→ UD avråder från resor 2020-12-16 13:00
Läs på, följ lokala regler, planera hemresan – så lyder UD:s råd till svenskar som planerar en resa inom Europa under julen. Samtidigt förtydligar och förstärker Sveriges ambassader sin rese..

UD förlänger reseavrådan

→ UD avråder från resor 2020-11-09 12:58
UD har idag, den 9 november, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2..

Armenien - avrådan

→ UD avråder från resor 2020-10-09 14:50
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 9 oktober 2020 beslutat om att utvidga och ändra avrådan för resor till Armenien. Följande avrådan gäller: Utrikes..

Livsmedel

En mer hållbar vardagsmeny med klimatberäknade recept

→ Livsmedelsverket 2021-01-25 10:22
Konsumentverkets närings- och kostnadsberäknade recept har för första gången även  klimatberäknats. Matsedeln visar kostnadsberäknade maträtter för en mer hållbar vardag...

Tyck till angående livsmedelsmärkning

→ Livsmedelsverket 2021-01-18 09:47
Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag om framsides-, ursprungs- och datummärkning, samt näringsprofiler...

Enklare råd om introduktion av mat med gluten till spädbarn

→ Livsmedelsverket 2020-12-14 11:03
Nu är uppdateringen av rådet om introduktion av mat med gluten till barn under ett år klar. Det nya rådet är att börja ge mat med gluten på samma sätt som annan mat. Men det är viktigt att b..

Medicin

»… försiktig med att använda mig av orden ’jag förstår’ när patienten berättar sin historia«

→ Läkartidningen 15:38
»Jag kände så väl igen mig i hennes beteende. Jag har själv varit där. År 2018 miste vi vår förstfödda, en dotter. Hon blev bara 23 dagar gammal.« ST-läkare Frida Losell berättar i sin kr..

Låt post covid bli startskottet för ett biopsykosocialt kunskapslyft

→ Läkartidningen 15:35
Låt oss agera med eftertanke när vården organiseras för patienter med post covid. Skapa gärna forskningscentrum, men för att kunna dra viktiga lärdomar bör de ha ett brett perspektiv med hög ..

JK nekar visselblåsare skadestånd

→ Läkartidningen 15:27
Fyra KI-forskare som fällts för oredlighet i forskning eller bedömts som klandervärda i Macchiarini-ärendet får inget skadestånd från staten. Det har Justitiekanslern beslutat.Inlägget JK nek..

Biltrafik

Omfattande reparationsarbeten efter urspårningen i Häggvik

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 15:42
Nu pågår ett omfattande reparationsarbete på järnvägssträckan mellan Sollentuna och Häggvik, norr om Stockholm. Anledningen är att det godståg som spårade ur natten till den 11 februari vid ..

Genomförandeplanen ger inblick i transportsystemets utveckling

→ Trafikverket - nyheter 09:37
Nu är Trafikverkets genomförandeplan för 2021–2026 tillgänglig. Planen ger en översiktlig bild av planerade åtgärder i transportsystemet de kommande sex åren – såväl investeringar som un..

Rekordstor minskning av koldioxidutsläpp från nya bilar

→ Trafikverket - nyheter 08:00
Förra årets nybilsregistrering visar att en av tre bilar var en batteribil eller laddhybrid. Samtidigt har de icke laddbara bilarna blivit mer energieffektiva och utsläppen från dem minskade under..

REKLAM

annonsannons

VALUTAKURS

GBP11.7525
EUR10.1808
CHF9.2626
USD8.4277
CAD6.6298
AUD6.5077
SGD6.3250
NZD6.1083
AWG4.6788
ILS2.5454
MYR2.0786
DKK1.3691
CNY1.3008
TRY1.1347
HKD1.0865
NOK0.9741
MXN0.4025
CUP0.3273
THB0.2769
PHP0.1727
DOP0.1458
INR0.1141
RUB0.1128
JPY0.0790
ISK0.0662
LKR0.0433
IDR0.0006