söndag, 06 december, 2020
01:32:30
UPPLAGA: Sverige
De andra letar efter:
volflight'A0
Inbrott torö
karantän
Tristan
Hågadalen
voxnan
Härnösandsbon
mondi
deas
Erikslund
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
5,1°/8,1° Regnskurar, Vind SO 11,1 km/t
söndag 6
+4,9° / +7,5°
Regnskurar
måndag 7
+1,8° / +5,4°
Regnskurar
tisdag 8
+1,3° / +2,3°
Regnskurar
onsdag 9
+1,8° / +4,3°
Molnigt

CSN-beslut kan inte ändras

→ Kammarrätten: Eftersom kvinnan inte har tagit tillbaka sin ansökan om ändring av återbetalning innan CSN fattade beslutet finns det inte möjlighet att ta tillbaka ansökan. CSN har därför haft grund för sitt beslut om ändrade lånevillkor och det kan inte upphävas. Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt..Läs mer → InfoTorg Juridik / 2020-10-22 09:57

Rättsväsendet

HFD om ränteavdragsbegränsning

→ InfoTorg Juridik 2020-12-04 17:06
HFD: Det är investerarna i fonden som är bolagets långivare och ränteutgifter på skulder till investerare som inte är företag omfattas inte avränteavdragsbegränsningsreglerna. Däremot omfatt..

Dom i mål om inkomstskatt och ersättning för kostnader

→ Sveriges Domstolar 2020-12-04 16:36
Fråga om vem eller vilka som ska anses vara ett bolags långivare vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna samt om bolaget och dess långivare ska anses vara i intressegemenskap...

Kompletterande förslag till Migrationskommitténs betänkande En långsiktigt hållbar migrationspoliti

→ Justitiedepartmentet 2020-12-04 16:35
I dag remitteras en promemoria med kompletterande förslag till Migrationskommitténs betänkande En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). Syftet med förslagen är att den nya ordnin..

Remiss av Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2

→ Justitiedepartmentet 2020-12-04 16:34
Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Justitiedepartementet har remitterat promemorian Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:5..

Huvudförhandlingen i mål om bl.a. anstiftan av försök till mord på en advokat har avslutats

→ Sveriges Domstolar 2020-12-04 16:30
Åklagaren har tidigare väckt åtal mot en kvinna för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018. Åklagaren har även väckt åtal mot två män och ytterligare en..

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

→ Sveriges Domstolar 2020-12-04 13:56
0m en statlig myndighet har rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling enligt 20 kap. 4 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. (Mål nr 4998-20, Kammarrätt..

PT för avgift enligt radioutrustningslagen

→ InfoTorg Juridik 2020-12-04 11:52
HFD: Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller vem som kan åläggas avgiftsskyldighet för marknadskontroll enligt 15 § radioutru..

Upphäver indragen tränardiplomering

→ InfoTorg Juridik 2020-12-04 11:42
Tingsrätten: Svenska Ridsportförbundet beslutade att dra in en ridsporttränares tränardiplomering. Efter att tränaren stämt förbundet upphäver tingsrätten beslutet om indragning. Rätten avsl..

Tingsrätten upphäver beslut om indragning av tränardiplomering men avslår krav på skadestånd

→ Sveriges Domstolar 2020-12-04 11:00
Svenska Ridsportförbundet beslutade våren 2017 om indragning av en ridsporttränares tränardiplomering. Efter att ridsporttränaren stämt förbundet upphäver tingsrätten beslutet om indragning. ..

Möjlighet till rehabilitering har inte uttömts

→ InfoTorg Juridik 2020-12-04 10:31
Kammarrätten: Det medicinska underlaget ger inte stöd för att möjligheterna att förbättra kvinnans arbetsförmåga genom medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering har uttömts. Hennes a..

”Det här är ingen krigsförklaring”

→ Polistidningen 2020-12-04 09:56
Hälften av poliserna blev utan lönepåslag när arbetsgivaren rundade facket och fördelade 360 miljoner efter eget huvud. Men när vreden har lagt sig kommer medarbetarna se att satsningen gynnar h..

Beviljar uppehållstillstånd för studier

→ InfoTorg Juridik 2020-12-04 09:01
MIGÖ: Kurser på grundläggande nivå, till exempel i svenska, får - vid prövning av rätt till uppehållstillstånd - räknas med vid bedömningen av i vilken omfattning studier på en sammanhåll..

I nya roller

→ Polistidningen 2020-12-04 08:16
– Jag har aldrig gillat skolan, säger Casper. Ändå har han valt att plugga vidare. I samma klass på polisutbildningen i Malmö går hans gamla lärare Gustav. – Jag har aldrig gillat skolan, s..

Casinomålet

→ Sveriges Domstolar 2020-12-03 19:50
Domen i det s.k. Casino-målet, B 1187-20, kommer att meddelas torsdagen den 17 december 2020 kl. 14.00 i stället för, som tidigare meddelats, den 10 december 2020...

Nya domarutnämningar

→ Sveriges Domstolar 2020-12-03 15:02
Regeringen har den 3 december utnämnt:..

Ny hovrättspresident och ny lagman

→ Sveriges Domstolar 2020-12-03 13:39
Regeringen har den 3 december utnämnt..

Gör det onormala onormalt igen

→ Polistidningen 2020-12-03 11:12
Det är lätt att det onormala blir normalt om man är polis, säger polisprästen och tar som exempel när det blir rutin att gå längs spåren för att samla ihop människor som hoppat framför tå..

Får föra talan om hävande av faderskap

→ InfoTorg Juridik 2020-12-03 10:42
HD: En talan om hävande av faderskap kan föras mot den som är registrerad som far enligt folkbokföringsregistret. Det slår Högsta domstolen fast i ett beslut. Rättsområde: Familjerätt, Allmä..

Frias från olaga integritetsintrång

→ InfoTorg Juridik 2020-12-03 10:35
HD: Olaga integritetsintrång och förtal utgör inte perdurerande brott och och straffansvar anses därmed inte omfatta underlåtenhet att ta bort bilder som redan har publicerats och spridits. Rätt..

En talan om hävande av faderskap kan föras mot den som är registrerad som far enligt folkbokföringsr

→ Sveriges Domstolar 2020-12-03 08:45
En kvinna och hennes dotter kom till Sverige 2012. Kvinnan hade tidigare varit gift i Somalia, men skilt sig från mannen redan 2007 när hon lämnade det landet. Dottern hade fötts i Italien 2011. I..

Nyheter

JUST NU: Larm om brinnande personbilar i Brunflo

→ Östersunds Tidningar 01:28
Vid 01.15 på natten mot söndag larmades SOS Alarm om två brinnande personbilar i Brunflo...

Tidning: Fler får gå från Lufthansa

→ Norra Skåne 01:10
Tyska flygjätten Lufthansa kommer att ha gjort sig av med 29 000 anställda i år. Nästa år kommer ytterligare 30 000 att tvingas sluta inom koncernen, varav 10 000 i Tyskland, uppger tidningen ..

Säkerhet

Trafikolycka,Boden

→ Norrbottens läns landsting 18:19
En man i 70-års åldern skadades allvarligt i en singelolycka utanför Boden under lördagen...

Kritik mot FS Data när e-postserver kraschade

→ Aktuell Säkerhet 2020-12-04 14:32
I måndags slutade plötsligt webbhotellföretaget FS Datas e-posttjänster att fungera. Problemet har bestått hela veckan, även om FS Datas vd hävdade att problemet skulle vara löst under torsdag..

Avråder från resor

UD förlänger reseavrådan

→ UD avråder från resor 2020-11-09 12:58
UD har idag, den 9 november, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2..

Armenien - avrådan

→ UD avråder från resor 2020-10-09 14:50
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 9 oktober 2020 beslutat om att utvidga och ändra avrådan för resor till Armenien. Följande avrådan gäller: Utrikes..

UD häver avrådan från resor till Malta och Slovenien

→ UD avråder från resor 2020-10-07 13:59
UD har fattat beslut om att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Malta och Slovenien. Beslutet träder i kraft 8 oktober...

Livsmedel

Nu lanseras "Fråga Liv" – Livsmedelsverkets snabbguide för ammande

→ Livsmedelsverket 2020-12-02 09:43
Idag lanserar vi nya webbsidor för ammande och en ny sökfunktion ”Fråga Liv” där ammande snabbt kan söka fram information om ett visst livsmedel när de handlar eller är bjudna på middag...

Nu får vissa insekter säljas som livsmedel men personer med skaldjursallergi bör vara försiktiga

→ Livsmedelsverket 2020-10-27 10:28
Efter en dom från Europadomstolen får nu vissa insekter säljas som livsmedel även i Sverige. Flera personer med skaldjursallergi kan också reagera mot insekter på grund av så kallad korsallergi..

Nya riktlinjer för sjukhusmåltider lyfter matens roll för en god vård

→ Livsmedelsverket 2020-10-06 14:04
Maten på sjukhus är viktig för patienters hälsa och förutsättningar att  tillgodogöra sig medicinsk behandling och bli friska. Men maten blir ofta kvar på tallriken, trots att många patiente..

Medicin

Nya krav om slopad tidsgräns för arbetsskada vid covid

→ Läkartidningen 2020-12-04 16:05
Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) ska återigen ta upp frågan om 180-dagarsgränsen i arbetsskadeförsärkingen. Marina Tuutma, andre vice ordförande i Läkarförbundet, hoppas att de nya..

Skånskt beslut om patientdata väcker frågor om sekretess

→ Läkartidningen 2020-12-04 15:52
Hälso- och sjukvårdsdirektören i Skåne har gett grönt ljus till att föra över patientdata till det amerikanska företaget Cerner, som levererar regionens nya vårdinformationssystem Millennium...

Extra tentatillfällen ska minska pressen för studenterna på GU

→ Läkartidningen 2020-12-04 15:18
Studenter vid Sahlgrenska akademin som sjukanmäler sig till en salstenta, ska vid behov erbjudas ett extra tentamenstillfälle. Det är för att inte ska drabbas negativt om de stannar hemma för att..

Biltrafik

Västsveriges största infrastrukturprojekt klart – delta i invigningen i vårt digitala quiz

→ Trafikverket - nyheter 2020-12-04 10:31
Marieholmstunneln är klar och med det Västsveriges största infrastrukturprojekt, Marieholmsförbindelsen. Det firar vi med ett digitalt quiz den 10 december – varmt välkommen att delta!..

Svårare markförhållanden än väntat i ombyggnationen av Ekebykorset i Karlskoga

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2020-12-02 16:41
Trots förberedande markundersökningar har vi stött på avvikande geoteknik i form av stora stenar och gamla ledningar i marken. Hur mycket dessa oförutsedda svårigheter påverkar tidplanen i proj..

Trafikverket har beslutat om ersättningar till kollektivtrafiken om tre miljarder

→ Trafikverket - nyheter 2020-12-02 11:50
Den 30 november fattade Trafikverket beslut om tre miljarder kronor i ersättning för kollektivtrafikens minskade biljettintäkter på grund av coronapandemin...

REKLAM

annonsannons

VALUTAKURS

GBP11.3651
EUR10.2518
CHF9.4777
USD8.4565
CAD6.6148
SGD6.3354
AUD6.2788
NZD5.9597
AWG4.6980
ILS2.5847
MYR2.0829
DKK1.3773
CNY1.2947
HKD1.0911
TRY1.0841
NOK0.9609
MXN0.4277
CUP0.3284
THB0.2798
PHP0.1758
DOP0.1453
INR0.1146
RUB0.1141
JPY0.0812
ISK0.0674
LKR0.0455
IDR0.0006