tisdag, 27 september, 2022
17:29:08
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
10,3°/14,4° Regnskurar, Vind OSO 16,7 km/t
onsdag 28
+6,9° / +14,2°
Regnskurar
torsdag 29
+5° / +11,3°
Regnskurar
fredag 30
+5,1° / +11,2°
Molnigt
lördag 1
+8,6° / +13,4°
Mestadels molnigt

Ingen ersättning för behandling i Finland

→ Kammarrätten: Den 85-årige mannen har inte rätt till ersättning för de kostnader för vård i form av strålbehandling, PSMA-PET och NAF-PET som han fått i Finland. Rättsområde: Socialförsäkringsrätt..Läs mer → InfoTorg Juridik / 2022-08-04 09:24

Rättsväsendet

Höjt straff för våldtäkt mot barn

→ InfoTorg Juridik 13:09
Hovrätten: En man i 40-årsåldern döms för sju fall av våldtäkt mot barn och fyra fall av grov misshandel och höjer straffet till fängelse i åtta år. Rättsområde: Brott mot person..

Ingen försäkringsersättning efter anlagd brand

→ InfoTorg Juridik 11:56
Hovrätten: Bilägaren, eller någon i hans närhet, har anlagt branden som förstörde bilen och han får därför ingen försäkringsersättning. Rättsområde: Försäkringsrätt..

Nytt inlägg på domarbloggen

→ Sveriges Domstolar 11:54
Vad händer när huvudförhandlingen är avslutad? Veckans inlägg handlar om överläggningen som följer när förhandlingen är avslutad. Hur går en överläggning till? Och vad händer om rätten..

Remissvar

→ Sveriges Domstolar 11:51
Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)..

Döms för omställningsstödsbrott

→ InfoTorg Juridik 11:39
Hovrätten: Vid ansökningstillfället av omställningsstöd har mannen insett att han i ansökan lämnat en oriktig uppgift om bolagets ekonomiska ställning - att bolaget inte var ett företag i sv..

Hovrätten meddelar dom i mål om våldtäkt mot barn och grov misshandel

→ Sveriges Domstolar 11:00
Hovrätten har idag meddelat dom i målet mot en man i 40-årsåldern gällande våldtäkt mot barn och grov misshandel. Hovrätten dömer mannen för sju fall av våldtäkt mot barn och fyra fall av ..

Förkortad expeditionstid

→ Sveriges Domstolar 2022-09-26 14:20
Observera att fredagen den 30 september har hovrätten förkortad expeditionstid kl. 08.00 till kl. 15.00 och telefontid kl. 08.00 till kl. 15.00. Hovrätten har öppet till kl. 16.30...

Anläggningsavgift har inte preskriberats

→ InfoTorg Juridik 2022-09-26 11:50
MÖD: En fordran avseende anläggningsavgift har inte preskriberats eftersom det inte har visats att information om förbindelsepunktens läge lämnades för mer än 20 år sedan. Rättsområde: Milj..

Elektronisk hylsa är rökfri tobaksvara

→ InfoTorg Juridik 2022-09-26 11:20
Förvaltningsrätten: Folkhälsomyndigheten klassificerade tobaksvaror av varumärket ”HEETS” som ”tobaksvara för rökning” då myndigheten bedömt att varorna konsumeras genom viss förbrän..

Förvaltningsrätten bedömer att HEETS utgör en rökfri tobaksvara

→ Sveriges Domstolar 2022-09-26 10:58
Folkhälsomyndigheten har beslutat att klassificera tobaksvaror av varumärket ”HEETS” som ”tobaksvara för rökning” då myndigheten bedömt att varorna konsumeras genom viss förbränning. P..

Ändrade öppettider

→ Sveriges Domstolar 2022-09-26 09:00
Fredagen den 30 september har vi expeditionstid kl. 08.30 till kl. 14.00 och telefontid kl. 08.30 till kl. 14.00. Tingsrätten stänger kl. 14.00...

Skulle gjort mer noggrann sekretessprövning

→ InfoTorg Juridik 2022-09-23 14:36
HFD: Kammarrätten har inte gjort en så noggrann sekretessprövning som krävs vid begäran om utlämnande av allmän handling. Rättsområde: Konstitutionell rätt..

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

→ Sveriges Domstolar 2022-09-23 13:32
Kammarrätten har inte gjort en så noggrann sekretessprövning som krävs vid begäran om utlämnande av allmän handling...

Ändrade öppettider

→ Svea hovrätt 2022-09-23 12:42
Fredagen den 30 september har hovrätten expeditionstid kl. 08.00 till kl. 14.00 och telefontid kl. 08.30 till kl. 14.00. Hovrätten har öppet till kl. 16.30...

Inget undantag från krav på hindermarkering för vindkraftspark

→ InfoTorg Juridik 2022-09-23 11:22
Förvaltningsrätten: Transportstyrelsens beslut att avslå ansökan om undantag från kravet på hindermarkering för Kattegatt Offshore vindkraftverk i Falkenbergs kommun står fast. Rättsområde: ..

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattetillägg

→ Sveriges Domstolar 2022-09-23 11:01
Fråga om avdragsförbudet i 25 a kap. 19 § första stycket 4 inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämpligt på kapitalförlust på fordran som förvärvats i samband med försäljning av näringsb..

Ändrar om rätt till folkbokföring

→ InfoTorg Juridik 2022-09-23 08:47
Kammarrätten: Även om kvinnans make bor utomlands och försörjer henne anser kammarrätten, till skillnad från underinstanserna, att hon ska anses ha sin egentliga hemvist i Sverige. Rättsområde..

Undantag från kravet på hindermarkering för havsbaserad vindkraftspark

→ Sveriges Domstolar 2022-09-22 16:04
Förvaltningsrätten i Linköping har avslagit Favonius AB:s överklagande av Transportstyrelsens beslut att avslå ansökan om undantag från kravet på hindermarkering för Kattegatt Offshore vindkr..

Får rätt till hel aktivitetsersättning

→ InfoTorg Juridik 2022-09-22 15:23
Kammarrätten: Kvinnans komplexa problematik med tre olika diagnoser innebär att hennes arbetsförmåga varit nedsatt i sådan utsträckning under minst ett år att hon har rätt till hel aktivitetse..

Fel att stänga av elev från skolan

→ InfoTorg Juridik 2022-09-22 14:56
Kammarrätten: Eftersom beslutet inte föregicks av kommunicering med vårdnadshavarna hade det saknats lagliga förutsättningar för rektorn att stänga av flickan från skolan och hennes överklaga..

Nyheter

Miljonstöd till Region Västerbotten

→ Västerbottens-Kuriren 17:00
Region Västerbotten har tilldelats 13 miljoner kronor i tillfällig statsbidrag. Bidraget riktar sig till kommuner eller regioner som vill finansiera omställningsåtgärder i syfte att få en ekonom..

Därför har kriminella i Uppsala anledning att känna oro

→ Upsala Nya Tidning 17:00
Polisen i Region Mitt har fått in 100 000-tals nya chattar från en krypterad teletjänst. "Chattarna är som en pansarnäve mot de kriminella", säger en polischef i Uppsala...

Säkerhet

Älgkollission på E10

→ Norrbottens läns landsting 2022-09-23 00:19
En 59-årig man från Luleå kolliderade på torsdag kväll med en älg på E10:an söder om Västra Svartbyn i Överkalix...

Allvarlig skottskada i Arjeplogsfjällen

→ Norrbottens läns landsting 2022-09-21 14:22
En 55-årig man från Italien fördes på tisdagen med ambulanshelikopter till Sunderby sjukhus efter att ha skottskadats i Arjeplogsfjällen. Incidenten inträffade vid 11.30-tiden. Skadorna beskrivs..

Avråder från resor

UD:s tre råd till svenskar som planerar utlandsresor under julen

→ UD avråder från resor 2020-12-16 13:00
Läs på, följ lokala regler, planera hemresan – så lyder UD:s råd till svenskar som planerar en resa inom Europa under julen. Samtidigt förtydligar och förstärker Sveriges ambassader sin rese..

UD förlänger reseavrådan

→ UD avråder från resor 2020-11-09 12:58
UD har idag, den 9 november, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2..

Armenien - avrådan

→ UD avråder från resor 2020-10-09 14:50
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 9 oktober 2020 beslutat om att utvidga och ändra avrådan för resor till Armenien. Följande avrådan gäller: Utrikes..

Livsmedel

Kalasmat i Luleå återkallar portionsrätten Rostbiff med pastasallad på grund av listeria

→ Livsmedelsverkets - återkallanden 10:24
Kalasmat i Luleå återkallar portionsrätten Rostbiff med pastasallad på grund av att den kan innehålla listeria...

Coop återkallar Änglamark Vetetortillas

→ Livsmedelsverkets - återkallanden 2022-09-26 16:56
Coop återkallar Änglamark Vetetortillas 240 gram med tre olika bäst före-datum. Anledningen till återkallandet är att produkten kan innehålla mögel...

Snart internationella matsvinnsdagen

→ Livsmedelsverket 2022-09-26 14:15
Torsdagen den 29 september är det dags för den Internationella matsvinnsdagen. I svenska hushåll slängs 35 kilo mat och dryck per person och år. Vi har tillsammans skapat ett matsvinnberg genom a..

Medicin

Läkare Ivo-anmäld för vaccinkritik: »Strider mot allt vi jobbar för«

→ Läkartidningen 2021-09-30 15:58
En läkare har anmälts till Ivo som en fara för patientsäkerheten efter att ha delat ut antivaccinationspropaganda till patienter. Efter flera larm har läkaren nu fått sluta sin tjänst. »Beteen..

Sedativa antihistaminer – risk för allvarlig intoxikation

→ Läkartidningen 2021-09-30 11:25
Vid förskrivning av de sedativa antihistaminerna måste substansernas farmakologiska egenskaper, såsom antihistaminerga och antikolinerga effekter samt arytmipotential, beaktas. Det är även viktig..

Region Östergötland får sätta upp kameror – domstol går emot IMY

→ Läkartidningen 2021-09-30 10:50
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) sa nej till Region Östergötlands ansökningar om kameraövervakning utanför länets tre sjukhus. Men förvaltningsrätten går delvis på regionens linje. Det bet..

Biltrafik

Trafikstörningar i södra Sverige på grund av spårfel

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-30 13:19
Resenärer som ska resa mellan Stockholm och Malmö eller Göteborg – kontrollera om resan ändrats. Just nu pågår upprustningsarbeten och hastighetsnedsättningar till följd av ett akut spårfel..

Vi reparerar bron över järnvägen i Vingåker

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2022-03-29 08:00
Mellan den 4 april och den 3 juni reparerar vi bron över järnvägen i Vingåker på Storgatan, väg 560. När vi gör arbetet stänger vi av ett körfält över bron och trafiken får passera med hj..

På måndag kan tågen börja rulla genom Tyringe igen

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-25 11:29
I drygt en vecka har tågtrafiken genom Tyringe varit stoppad efter att en godsvagn hoppat av spåret och slagit sönder en spårväxel och närmare 1 700 sliprar...

VALUTAKURS

GBP12.1993
CHF11.4402
USD11.3226
EUR10.8949
CAD8.2489
SGD7.8773
AUD7.3175
NZD6.4114
AWG6.2859
ILS3.2343
MYR2.4557
CNY1.5774
DKK1.4649
HKD1.4424
NOK1.0523
TRY0.6125
MXN0.5572
CUP0.4397
THB0.2982
DOP0.2120
RUB0.1921
PHP0.1916
INR0.1387
JPY0.0782
ISK0.0781
LKR0.0311
IDR0.0007