måndag, 01 mars, 2021
14:00:20
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
2,1°/7,9° Tidvis moln, Vind W 14,8 km/t
tisdag 2
-0,5° / +8,8°
Soligt
onsdag 3
-2,2° / +8°
Växlande molnighet
torsdag 4
-3,4° / +3,4°
Mestadels soligt
fredag 5
-5° / +2,1°
Växlande molnighet

Köp av fastighet med mögel går åter

→ Hovrätten: Mögelangreppen är så omfattande och allvarliga att köpet ska hävas redan på denna grund och parternas prestationer går därför åter. Köparen får därför tillbaka 12,6 miljoner kronor mot att säljarna återfår huset. Rättsområde: Fastighetsrätt..Läs mer → InfoTorg Juridik / 2021-01-25 15:02

Rättsväsendet

Får nedsättning av hyran

→ InfoTorg Juridik 11:42
Hovrätten: De återkommande störningarna från ett hotellbygge utgjorde en sådan olägenhet för människors hälsa att hyresgästerna har rätt till nedsättning av hyran med 50 procent under tre ..

Domstolarna begär 700 miljoner mer för att upprätthålla rättssäkerheten

→ Sveriges Domstolar 10:00
Sedan rekordmånga mål strömmat in till landets domstolar under förra året begär Domstolsverket 700 miljoner extra för 2022-2024 i det budgetunderlag som idag lämnas till regeringen. Tillskotte..

Särbo har inte rätt till anhörigersättning

→ InfoTorg Juridik 2021-02-26 11:03
HD: Om någon har dödats genom en skadeståndsgrundande handling, ska den som orsakat dödsfallet betala skadestånd för chock och psykiska besvär till den som är särskilt närstående till den ..

Arton års fängelse för mord efter lagändring

→ InfoTorg Juridik 2021-02-26 10:40
HD: I målet hade en person mördats genom knivvåld mot halsen. Avgörandet aktualiserar framför allt frågor om förutsättningarna för fängelse på livstid och om straffmätning vid tidsbestämd..

Domar om intäktsramar för nätföretag

→ Sveriges Domstolar 2021-02-26 10:17
Bestämmelserna i intäktsramsförordningen strider mot ellagen och tredje elmarknadsdirektivet..

Omprövningsregeln förtydligad (I) – precisering av omständigheterna vid omprövning av skadestånd

→ InfoTorg Juridik 2021-02-26 09:16
I tidigare praxis under 2000-talet har HD nedtonat både förändringsrekvisitet och väsentlighetsrekvisitet vid omprövning av skadestånd enligt 5:5 SkL. I en ny dom visar HD emellertid, att man vi..

Särbo har inte rätt till anhörigersättning

→ Sveriges Domstolar 2021-02-26 08:45
I skadeståndslagen finns en särskild regel om s.k. anhörigersättning. Om någon har dödats genom en skadeståndsgrundande handling, ska den som orsakat dödsfallet betala skadestånd för chock o..

Straffet för mord

→ Sveriges Domstolar 2021-02-26 08:45
Högsta domstolen uttalar sig i avgörandet om hur straffet ska bestämmas vid mord. I målet hade en person mördats genom knivvåld mot halsen. Avgörandet aktualiserar framför allt frågor om för..

Stefan Holgersson ny president i Kammarrätten i Stockholm

→ Sveriges Domstolar 2021-02-25 15:52
Regeringen har den 25 februari utnämnt Stefan Holgersson att vara kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm...

PT för fastställande av legal vårdnadshavare

→ InfoTorg Juridik 2021-02-25 15:43
HD: Pojken föddes efter surrogatmödraskap och domen från Kalifornien som förklarade att en svensk kvinna är mor till honom har erkänts i Sverige. Högsta domstolen ska nu pröva om moderns talan..

Åtal senarelagt i stort mål gällande grovt narkotikabrott

→ Sveriges Domstolar 2021-02-25 15:23
Ett stort åtal i mål B 3619-20 m.fl. förväntas komma in till tingsrätten på tisdag den 2 mars 2021 senast kl. 11.00. Tingsrätten kommer att publicera en nyhet på hemsidan när åtalet har komm..

Måste ersätta kostnader för djuromhändertagande

→ InfoTorg Juridik 2021-02-25 15:17
Hovrätten: Invändningen att byggnaden med omärkta grisar olovligen ockuperats framstår som så osannolik att den inte förmår att motbevisa att kvinnan varit djurhållare. Hon ska därför betala..

Stefan Holgersson utnämnd till kammarrättspresident

→ Sveriges Domstolar 2021-02-25 14:03
Regeringen har i dag utnämnt lagmannen Stefan Holgersson till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm...

Omtag i upphandling om total kvantitet

→ InfoTorg Juridik 2021-02-25 13:00
Kammarrätten: Det är inte tillräckligt tydligt preciserat den totala kvantitet som kan komma att avropas från ramavtalet och upphandlingen strider mot principerna om öppenhet och likabehandling o..

Får betala tillbaka en miljon till dödsbo

→ InfoTorg Juridik 2021-02-25 10:56
Hovrätten: Den tredje sonen ska betala tillbaka drygt en miljon kronor till mammans dödsbo avseende bland annat lån. Det fastställs även att han ska återbära gåvor i form av bland annat fastig..

Oenigt om skuldsanering för företagare

→ InfoTorg Juridik 2021-02-25 10:29
HD: Frågorna gäller om F-skuldsanering för företagare kan beviljas när gäldenären har skatteskulder och om betydelsen av att gäldenären har blivit personligt betalningsansvarig för ett bola..

Två beslut om skuldsanering för företagare

→ Sveriges Domstolar 2021-02-25 08:45
Högsta domstolen har avgjort två mål om skuldsanering för företagare. Bland annat kommer Högsta domstolen in på frågorna om F-skuldsanering kan beviljas när gäldenären har skatteskulder och..

”Vi vill få fram en praxis” 

→ Polistidningen 2021-02-25 08:20
Polisförbundet stämmer Polismyndigheten för att ha stängt av ännu en polis utan att ange direkta skäl. Polisen är avstängd medan det utreds om hon ska sägas upp då hon förlorat sin säkerhe..

Rätt till SGI vid årligen återkommande arbete

→ InfoTorg Juridik 2021-02-24 15:37
Kammarrätten: Ett arbete behöver inte vara säsongsbetonat för att anses vara årligen återkommande och utredningen ger stöd för att klaganden har haft ett sådant årligen återkommande arbete ..

Ingen klagorätt i mål om skyddsjakt

→ InfoTorg Juridik 2021-02-24 14:41
Kammarrätten: Kammarrätten anser, i likhet med förvaltningsrätten, att Jägarnas Riksförbund i Södermanland inte har rätt att överklaga länsstyrelsens beslut om skyddsjakt efter varg. Rättso..

Nyheter

Man ska ha bitit annan man

→ Skånska Dagbladet 13:50
Man ska ha bitit annan man..

Nätbutik med ”shamanskt snuff” bryter mot lagen

→ Skånska Dagbladet 13:43
Nätbutik med ”shamanskt snuff” bryter mot lagen..

Säkerhet

Företag ligger två generationer efter säkerhetshoten

→ Aktuell Säkerhet 13:42
Under Check Points säkerhetsevent CPX 360 i år presenterade företagets vd Gil Shwed utvecklingen av cybersäkerhetshot under det gångna året. I samband med pandemin ökade alla typer av cyberatta..

Säker Vårdmiljö vann upphandling om brandskyddsutbildning

→ Aktuell Säkerhet 11:24
Säker Vårdmiljö har vunnit Västra Götalandsregionens upphandling om brandskyddsutbildning. Upphandlingen omfattar släckövningar, brandövningar och systematiskt brandskyddsarbete för regionens..

Avråder från resor

UD:s tre råd till svenskar som planerar utlandsresor under julen

→ UD avråder från resor 2020-12-16 13:00
Läs på, följ lokala regler, planera hemresan – så lyder UD:s råd till svenskar som planerar en resa inom Europa under julen. Samtidigt förtydligar och förstärker Sveriges ambassader sin rese..

UD förlänger reseavrådan

→ UD avråder från resor 2020-11-09 12:58
UD har idag, den 9 november, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2..

Armenien - avrådan

→ UD avråder från resor 2020-10-09 14:50
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 9 oktober 2020 beslutat om att utvidga och ändra avrådan för resor till Armenien. Följande avrådan gäller: Utrikes..

Livsmedel

En mer hållbar vardagsmeny med klimatberäknade recept

→ Livsmedelsverket 2021-01-25 10:22
Konsumentverkets närings- och kostnadsberäknade recept har för första gången även  klimatberäknats. Matsedeln visar kostnadsberäknade maträtter för en mer hållbar vardag...

Tyck till angående livsmedelsmärkning

→ Livsmedelsverket 2021-01-18 09:47
Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag om framsides-, ursprungs- och datummärkning, samt näringsprofiler...

Enklare råd om introduktion av mat med gluten till spädbarn

→ Livsmedelsverket 2020-12-14 11:03
Nu är uppdateringen av rådet om introduktion av mat med gluten till barn under ett år klar. Det nya rådet är att börja ge mat med gluten på samma sätt som annan mat. Men det är viktigt att b..

Medicin

»Att folk tittar på mig när jag är ute och går är en ny upplevelse«

→ Läkartidningen 13:59
Eva Melander fascinerades av infektionsområdet tidigt under läkarstudierna. Sedan 2017 är hon Skånes smittskyddsläkare och ansvarig för smittskyddsarbetet, vilket ändrats radikalt på grund av ..

Tvärvetenskapligt projekt ska krossa covidutbrott i Uppsala

→ Läkartidningen 11:56
I Region Uppsala kartläggs coronavirusets framfart med hjälp av tvärvetenskaplig forskning i realtid. Ett mål är att dämpa kraftiga lokala utbrott med nya virusvarianter. »Ju fler av de nya var..

5 frågor till Amna Elyas

→ Läkartidningen 10:04
Amna Elyas, ST-läkare på hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus är en av författarna till en översikt som redogör för viktiga aspekter att känna till om hudsjukdomars förekomst, utseend..

Biltrafik

Trafikverket slutredovisar regeringsuppdrag nya stambanor

→ Trafikverket - nyheter 09:00
I juni 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att redovisa ett system för nya stambanor utifrån ett kostnadstak om 205 miljarder kronor, samt uppdaterade kostnader för befintligt system...

Omfattande reparationsarbeten efter urspårningen i Häggvik

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2021-02-26 15:42
Nu pågår ett omfattande reparationsarbete på järnvägssträckan mellan Sollentuna och Häggvik, norr om Stockholm. Anledningen är att det godståg som spårade ur natten till den 11 februari vid ..

Genomförandeplanen ger inblick i transportsystemets utveckling

→ Trafikverket - nyheter 2021-02-26 09:37
Nu är Trafikverkets genomförandeplan för 2021–2026 tillgänglig. Planen ger en översiktlig bild av planerade åtgärder i transportsystemet de kommande sex åren – såväl investeringar som un..

REKLAM

annonsannons

VALUTAKURS

GBP11.8310
EUR10.2218
CHF9.2985
USD8.4872
CAD6.6862
AUD6.5598
SGD6.3727
NZD6.1364
AWG4.7151
ILS2.5662
MYR2.0922
DKK1.3746
CNY1.3131
TRY1.1661
HKD1.0941
NOK0.9824
MXN0.4069
CUP0.3296
THB0.2809
PHP0.1747
DOP0.1465
INR0.1155
RUB0.1145
JPY0.0795
ISK0.0663
LKR0.0436
IDR0.0006