torsdag, 03 december, 2020
07:47:52
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
1,7°/3,9° Mestadels molnigt, Vind SSO 16,7 km/t
fredag 4
+5,2° / +5,9°
Mestadels molnigt med skurar
lördag 5
+5,8° / +6,5°
Tidvis moln
söndag 6
+4,3° / +6,9°
Mestadels molnigt
måndag 7
+1,2° / +5,7°
Grått

Strikt ansvar för elleverantör

→ HD: Elleverantör hade strikt ansvar för skada vid brand hos mottagare av el från leverantörens anläggning. Det konstaterar HD i sin dom. Rättsområde: -..Läs mer → InfoTorg Juridik / 2020-10-23 09:53

Rättsväsendet

Dom från Migrationsöverdomstolen

→ Sveriges Domstolar 2020-12-02 16:01
Kurs på grundläggande nivå, däribland svenska, kan ingå i bedömningen av omfattning på sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux...

Prövningstillstånd meddelat i mål om avgift enligt radioutrustningslagen

→ Sveriges Domstolar 2020-12-02 15:47
Fråga gäller vem som kan åläggas avgiftsskyldighet för marknadskontroll enligt 15 § radioutrustningslagen (2016:392). (Mål nr 4484-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1669-20)...

Nekas bistånd för bil

→ InfoTorg Juridik 2020-12-02 13:11
Kammarrätten: Kvinnan är partiellt sjukskriven på grund av omfattande värk och hennes yngste son har en hjärtsjukdom och astma. Men behoven av resor bedöms kunna tillgodoses på annat sätt än ..

Huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m.

→ Sveriges Domstolar 2020-12-02 13:01
Måndagen den 7 december inleds huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m. Förhandlingen beräknas pågå under 6 dagar i Skaraborgs tingsrätt...

Polis får inte skadestånd för kränkning

→ InfoTorg Juridik 2020-12-02 09:54
Hovrätten: Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten inte att hotet som polismannen utsatts för i sin tjänste-utövning inte utgjort en så allvarlig kränkning att han är berättigad till..

Kontraktsskrivningens relevans för uteslutande av det strikta miljöskadeansvaret

→ InfoTorg Juridik 2020-12-02 09:12
Som bekant uppstår stundom konkurrenssituationer avseende olika möjliga ansvarsregler. I kontraktsförhållanden regleras ofta skadeståndsansvaret, och frågan blir då vilka krav man kan ställa p..

5,4 procent och retroaktiv lön i nytt avtal

→ Polistidningen 2020-12-01 16:43
Löneökningar på 5,4 procent under tre år och retroaktiv höjning från 1 oktober. Det centrala kollektivavtalet för statligt anställda är klart. Nu fortsätter förhandlingarna för poliser. L..

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva uppförandet av översvämningsskydd.

→ Mark- och miljööverdomstolen 2020-12-01 13:15
Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om uppförande av översvämningsskydd m.m. i Höllviken, Ljunghusen, Skanör och Falsterbo i Vellinge kommun...

Ökad ordning och säkerhet i frivården

→ Justitiedepartmentet 2020-12-01 13:15
Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om att införa en ny lag om säkerhetskontroll på frivårdskontor...

Har rätt till ersättning för moms

→ InfoTorg Juridik 2020-12-01 12:52
HD: Försäkringsbolagets rätt till ersättning för rättegångskostnader ska även innefatta begärd ersättning för moms och hovrättens dom ändras därför i enlighet med detta. Rättsområde: ..

PT om vapentillstånd för NMR-medlem

→ InfoTorg Juridik 2020-12-01 12:38
HFD: Den fråga i målet som har lett till att domstolen meddelat prövningstillstånd är om Polismyndigheten har rätt att besluta om återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen på grund av e..

Fiberkabel får inte läggas tillsammans med järnväg

→ InfoTorg Juridik 2020-12-01 10:44
Kammarrätten: Trafikverket har på ett godtagbart sätt redogjort för varför en samordning av järnväg och fiberoptisk kabel påverkar bygg- och anläggningsprojektet och därför gjort sannolikt ..

Skatteverket måste betala rättegångskostnader

→ InfoTorg Juridik 2020-12-01 10:40
HD: En enskild som vinner ett utmätningsmål mot staten kan i vissa fall få ersättning för rättegångskostnader och förutsättningarna för det är uppfyllda i det här aktuella målet. Skatteve..

Polissjälars vårdare

→ Polistidningen 2020-12-01 09:38
Hon lyssnar på deras sorger och bekymmer, viger dem när de ska gifta sig, döper deras barn och för dem till den sista vilan. Prästen Agneta Salomonsson är specialist på poliser. Hon lyssnar på..

Spelplanen har ändrats – behovet av högre löner består

→ Polistidningen 2020-12-01 09:30
Nu är det upp till bevis. Nu är det upp till bevis. I ännu en avtalsrörelse måste Polismyndigheten gå med på de krav som innebär att löneökningen för poliser fortsatt ligger högre än den ..

I ett utmätningsärende har Skatteverket förpliktats att betala motpartens rättegångskostnader

→ Sveriges Domstolar 2020-12-01 08:55
En bil utmättes till betalning av en gäldenärs skulder till såväl Skatteverket som enskilda. En annan person överklagade utmätningen och hävdade att bilen var hennes och därför inte kunde ut..

Nytt inlägg på domarbloggen

→ Sveriges Domstolar 2020-12-01 08:46
På tingsrätten har alla notarier en egen handledare som kan vara en ordinarie domare eller en erfaren fiskal (en domare under utbildning). I veckans inlägg skriver domaren Claudia Vadaszi om rollen..

Åtal har väckts mot en man för mord och mordförsök på Birger Jarlsgatan i mars 2020

→ Sveriges Domstolar 2020-11-30 16:28
Åtalet och huvudförhandlingenSedan april i år har en man varit häktad som misstänkt för mord och mordförsök på Birger Jarlsgatan i Stockholm i mars 2020.Åklagaren har i dag väckt åtal mot ..

Avslagen resningsansökan av pleniavgörande

→ InfoTorg Juridik 2020-11-30 13:52
HFD: I ett pleniavgörande om beskattning av styrelsearvode gjorde domstolen en avvägning av de olika intressen som talade för respektive mot en ändring av rättsläget. Det saknas därför grund f..

Olagligt beslut om besöksstopp

→ InfoTorg Juridik 2020-11-30 13:44
Förvaltningsrätten: Stockholms stads beslut att tillämpa besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden att gälla mellan den 12 och 30 november 2020 strider mot lagen. Det slår förvaltningsr..

Nyheter

Dödsfall – här är de som lämnat oss

→ Vestmanlands Läns Tidning 07:42
Personer som avlidit i Hallstahammar, Kolbäck, Surahammar och Västerås under perioden 16 till 26.....

JUST NU: Bilist och lastbil i olycka på E4:an

→ Jnytt 07:40
En trafikolycka mellan en lastbil och en bil har skett på E4:an i höjd med Solåsen under.....

Säkerhet

Viktigt meddelande till allmänheten i Bettorp, Örebro

→ Krisinformation.se 2020-12-02 15:43
Det har skett ett gasutsläpp i bussdepån på Skottvägen i Bettorp, Örebro.Räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i området att stanna inomhus eller utrymma området. Riskområdet bedöm..

GDPR-säker datahantering i ny standard

→ Aktuell Säkerhet 2020-12-02 11:12
IST lanserar nu flera nya funktioner för en GDPR-säker datahantering i skolan. Kommuner och huvudmän ska bland annat få bättre kontroll över sina dataflöden, ett extra säkerhetslager underlät..

Avråder från resor

UD förlänger reseavrådan

→ UD avråder från resor 2020-11-09 12:58
UD har idag, den 9 november, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2..

Armenien - avrådan

→ UD avråder från resor 2020-10-09 14:50
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 9 oktober 2020 beslutat om att utvidga och ändra avrådan för resor till Armenien. Följande avrådan gäller: Utrikes..

UD häver avrådan från resor till Malta och Slovenien

→ UD avråder från resor 2020-10-07 13:59
UD har fattat beslut om att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Malta och Slovenien. Beslutet träder i kraft 8 oktober...

Livsmedel

Nu lanseras "Fråga Liv" – Livsmedelsverkets snabbguide för ammande

→ Livsmedelsverket 2020-12-02 09:43
Idag lanserar vi nya webbsidor för ammande och en ny sökfunktion ”Fråga Liv” där ammande snabbt kan söka fram information om ett visst livsmedel när de handlar eller är bjudna på middag...

Nu får vissa insekter säljas som livsmedel men personer med skaldjursallergi bör vara försiktiga

→ Livsmedelsverket 2020-10-27 10:28
Efter en dom från Europadomstolen får nu vissa insekter säljas som livsmedel även i Sverige. Flera personer med skaldjursallergi kan också reagera mot insekter på grund av så kallad korsallergi..

Nya riktlinjer för sjukhusmåltider lyfter matens roll för en god vård

→ Livsmedelsverket 2020-10-06 14:04
Maten på sjukhus är viktig för patienters hälsa och förutsättningar att  tillgodogöra sig medicinsk behandling och bli friska. Men maten blir ofta kvar på tallriken, trots att många patiente..

Medicin

Tillsammans blir vi starka

→ Läkartidningen 2020-12-01 09:22
Där och då svor jag dyrt och heligt att jag skulle vara Läkarförbundet troget i hela mitt liv.Inlägget Tillsammans blir vi starka dök först upp på Läkartidningen...

Sverige behöver en tydlig strategi för hantering av långtidscovid

→ Läkartidningen 2020-12-01 08:54
Sverige behöver tydliga riktlinjer för utredning, behandling och rehabilitering vid covid-19. Det krävs även mer resurser till forskning om långtidseffekterna av sjukdomen. Det skriver represent..

Många läkarstudenter skulle skriva salstenta trots symtom

→ Läkartidningen 2020-11-30 17:38
Läkarstudenterna på Karolinska institutet känner sig pressade att skriva salstentor, även om de har milda förkylningssymtom. Det visar en undersökning som Medicinska föreningens läkarsektion h..

Biltrafik

Svårare markförhållanden än väntat i ombyggnationen av Ekebykorset i Karlskoga

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2020-12-02 16:41
Trots förberedande markundersökningar har vi stött på avvikande geoteknik i form av stora stenar och gamla ledningar i marken. Hur mycket dessa oförutsedda svårigheter påverkar tidplanen i proj..

Trafikverket har beslutat om ersättningar till kollektivtrafiken om tre miljarder

→ Trafikverket - nyheter 2020-12-02 11:50
Den 30 november fattade Trafikverket beslut om tre miljarder kronor i ersättning för kollektivtrafikens minskade biljettintäkter på grund av coronapandemin...

Nu byggs fler snabbladdare för elbilar längs de större vägarna

→ Trafikverket - pressmeddelanden 2020-12-02 10:41
Trafikverket har beviljat investeringsstöd till ett 20-tal nya snabbladdare på platser där sådana saknas. De fördelas på sju län inklusive Norrlands inland där de största bristerna finns idag..

REKLAM

annonsannons

VALUTAKURS

GBP11.3301
EUR10.2554
CHF9.4673
USD8.4623
CAD6.5465
SGD6.3236
AUD6.2717
NZD5.9770
AWG4.7013
ILS2.5726
MYR2.0766
DKK1.3776
CNY1.2895
HKD1.0916
TRY1.0771
NOK0.9624
MXN0.4230
CUP0.3286
THB0.2801
PHP0.1760
DOP0.1467
INR0.1146
RUB0.1127
JPY0.0810
ISK0.0660
LKR0.0458
IDR0.0006