onsdag, 23 juni, 2021
20:40:53
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
13,7°/22,4° Delvis soligt med skurar, Vind VNV 9,3 km/t
torsdag 24
+12,9° / +21°
Tidvis moln
fredag 25
+14,6° / +22,8°
Växlande molnighet
lördag 26
+13,8° / +22,2°
Växlande molnighet
söndag 27
+13,9° / +22,4°
Växlande molnighet

Kvinna får livstids fängelse för mord

→ Hovrätten: Omständigheten är synnerligen försvårande och vid en samlad bedömning framstår mordet på den personliga assistenten som så allvarligt att den 42-åriga kvinnan ska dömas till fängelse på livstid. Rättsområde: Brott mot person..Läs mer → InfoTorg Juridik / 2021-05-10 15:55

Rättsväsendet

Beslut i mål om rättsprövning

→ Sveriges Domstolar 17:05
Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat en ansökan om rättsprövning...

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

→ Sveriges Domstolar 16:52
Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt en arbetsgivares rätt till avdrag för kostnader som arbetsgivaren har när anställda väljer att växla en bonus mot pension...

Dom i Encromålet meddelas den 14 juli

→ Sveriges Domstolar 16:23
Huvudförhandlingen i det s.k. Encromålet har idag avslutats och dom i målet kommer att meddelas den 14 juli kl. 11.00. I samband med detta kommer tingsrätten att hålla en pressträff...

Fler tingsrätter får snabbare lagföring 2022

→ Sveriges Domstolar 13:56
Projektet snabbare lagföring har nått goda resultat och nu planeras det myndighetsgemensamma projektet utvidgas med fler tingsrätter 2022. Med det kommer 27 tingsrätter att använda sig av arbetss..

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till datacenter i Horndal, Avesta kommun

→ Sveriges Domstolar 13:02
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt lämnar DSC International AB tillstånd enligt miljöbalken att i Horndal i Avesta kommun uppföra och driva ett datacenter med reservkraftsanläggning. ..

Dom från Migrationsöverdomstolen

→ Sveriges Domstolar 12:01
Bestämmelsen om ny prövning av frågan om uppehållstillstånd är inte tillämplig när asylansökan har avvisats...

Beslut om toalettpauser för tåganställda upphävs

→ InfoTorg Juridik 11:30
Kammarrätten: Arbetsmiljöverket hade beslutat att Arriva Sverige AB ska se till att anställda på Pågatågen inom viss tid får paus för att kunna använda personaltoalett, men kammarrätten upph..

Olagligt med förbud mot huvudduk i skolan

→ InfoTorg Juridik 11:26
Kammarrätten: Det strider mot både regeringsformen och Europakonventionen att förbjuda elever eller personal i skolverksamhet att bära huvudduk. Rättsområde: Konstitutionell rätt, Yttrandefrihe..

Olagligt med förbud mot huvudduk i skolan

→ Sveriges Domstolar 11:05
Enligt Kammarrätten i Göteborg strider det mot både regeringsformen och Europakonventionen att förbjuda elever eller personal i skolverksamhet att bära huvudduk...

Tingsrätten dömer en man för grovt artskyddsbrott och smuggling gällande särskilt hotade, sällsynta

→ Sveriges Domstolar 11:01
Tingsrätten har i dag dömt en man för grovt artskyddsbrott och smuggling gällande arter av reptiler som är utrotningshotade eller riskerar att bli utrotningshotade om inte handeln med dem kontrol..

Kammarrätten upphäver beslut om toalettpauser för anställda på Pågatågen

→ Sveriges Domstolar 10:02
Arbetsmiljöverket har beslutat att Arriva Sverige AB ska se till att anställda på Pågatågen inom viss tid får paus för att kunna använda personaltoalett. Kammarrätten har nu upphävt beslutet..

Prövningstillstånd i målet om omarrondering Stora Tuna m.m. i Borlänge och Falu kommun

→ Sveriges Domstolar 09:52
Mark- och miljööverdomstolen har meddelat beslut i fråga om prövningstillstånd i målet om omarronderingen Stora Tuna m.m. i Borlänge och Falu kommun..

Huvudförhandling i stort narkotikamål avslutad

→ Sveriges Domstolar 09:50
Huvudförhandlingen i mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m. avslutades i måndags. Huvudförhandlingen, som inleddes den 11 mars, har pågått i ca 40 förhandlingsdagar.Två åtalade som tidi..

Så vill arbetsgivaren ändra ob-tillägget

→ Polistidningen 2021-06-22 18:37
Polismyndigheten vill göra om systemet för ob. I stället för ett fast krontal per timma ska ob-tillägget beräknas som en viss procent av den anställdes grundlön.Pengarna för satsningen ska ta..

Regeringsbeslut om expropriation var riktigt

→ InfoTorg Juridik 2021-06-22 17:26
HFD: I sin dom i ett mål om rättsprövning av beslut om förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen konstaterar HFD att regeringens beslut ska stå fast. Rättsområde: Plan- och byggrä..

Dom i mål om rättsprövning

→ Sveriges Domstolar 2021-06-22 16:44
Dom i mål om rättsprövning av beslut om förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen...

Huaweiförbud står fast

→ InfoTorg Juridik 2021-06-22 16:18
Förvaltningsrätten: Bolaget Huawei Technologies Sweden AB:s överklaganden i två mål som rör villkor för 5G-tillstånd avslås med hänvisning till Sveriges säkerhet. Rättsområde: IT-rätt, F..

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

→ Sveriges Domstolar 2021-06-22 16:03
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett aktiebolag som äger drygt 90 procent av andelarna i ett annat aktiebolag är ett moderföretag till detta bolag enligt bestämmelserna om koncernbidr..

Förbudet mot produkter från Huawei i svenska 5G-nät står fast

→ Förvaltningsrätt/Migrationsdomstol 2021-06-22 15:29
Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag avslagit Huawei Technologies Sweden AB:s överklaganden i två mål som rör villkor för 5G-tillstånd...

Delägare i kommanditbolag med koppling till riskkapitalfond beskattas för miljardbelopp

→ Förvaltningsrätt/Migrationsdomstol 2021-06-22 11:42
Förvaltningsrätten i Stockholm har idag kommit fram till att totalt 42 klagande, både svenska och utländska bolag samt fysiska personer, som har ägt andelar i ett kommanditbolag ska beskattas fö..

Nyheter

Liberalerna stal hans låt – nu rasar Tomas Ledin: ”Fullständigt oacceptabelt”

→ Gefle Dagblad 20:27
Örebroliberalerna sjöng och rappade till Tomas Ledins låt Vi är på gång. Nu har artisten själv.....

Claesson hjälte – nu väntar Glasgow

→ Norra Skåne 20:22
Sverige såg ut att ha tappat gruppsegern mot Polen när 2–0 blev 2–2...

Säkerhet

Trafikolycka

→ Norrbottens läns landsting 14:14
En kvinna i 30-års åldern skadades i en trafikolycka i Gammelstad, Luleå på onsdag morgon...

Accessy nyckelsäkrar Akademiska hus

→ Aktuell Säkerhet 11:01
– Med Accessy kan vi möjliggöra en enklare lokaldelning och öka nyttjandegraden tack vare smidig digital access. AWL:s miljöer fungerar utmärkt som testmiljö för den här typen av digitala ac..

Avråder från resor

UD:s tre råd till svenskar som planerar utlandsresor under julen

→ UD avråder från resor 2020-12-16 13:00
Läs på, följ lokala regler, planera hemresan – så lyder UD:s råd till svenskar som planerar en resa inom Europa under julen. Samtidigt förtydligar och förstärker Sveriges ambassader sin rese..

UD förlänger reseavrådan

→ UD avråder från resor 2020-11-09 12:58
UD har idag, den 9 november, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2..

Armenien - avrådan

→ UD avråder från resor 2020-10-09 14:50
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 9 oktober 2020 beslutat om att utvidga och ändra avrådan för resor till Armenien. Följande avrådan gäller: Utrikes..

Livsmedel

Uppdaterade råd om alkohol under graviditeten

→ Livsmedelsverket 2021-05-27 10:36
Livsmedelsverket har uppdaterat råden om alkohol till gravida. Rådet är liksom tidigare att inte dricka alkohol när man är gravid, eller misstänker att man kan vara gravid. Däremot går det bra..

Ny version av livsmedelsdatabasen

→ Livsmedelsverket 2021-05-18 16:30
På sidan "Sök näringsinnehåll" finns nu uppdaterade värden i livsmedelsdatabasen...

Matvanor och tobak fortfarande största riskfaktorerna för ohälsa i Sverige

→ Livsmedelsverket 2021-05-05 16:55
Ungefär vartannat år publiceras en av världens största sammanställningar av information om faktorer som kan leda till ohälsa – Global Burden of Disease (GBD). Precis som förra gången visar G..

Medicin

Intrång i databas med covid-19-test

→ Läkartidningen 09:02
En databas som används för att registrera prover som tas för covid-19 har utsatts för ett dataintrång. I databasen finns tre miljoner testsvar med tillhörande personnummer.Inlägget Intrång i d..

SKR: Vikten av samverkan en lärdom under pandemin

→ Läkartidningen 2021-06-22 15:21
Pandemin har lett till flera viktiga lärdomar och hälso- och sjukvården har ställt om på ett imponerande vis för att klara den extrema påfrestningen. Det konstaterar Sveriges Kommuner och regio..

11 000 patienter med postcovid i primärvården

→ Läkartidningen 2021-06-22 14:58
Socialstyrelsen uppskattar att drygt 11 000 personer fått en postcoviddiagnos i primärvården. Majoriteten av patienterna som får diagnosen i primärvården är kvinnor. Samtidigt konstaterar Socia..

Biltrafik

Södergående E4-trafik leds om när vi asfalterar om mellan Gammelsta och Stavsjö

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 11:00
Mellan den 28 juni och 2 juli asfalterar vi om höger körfält på E4 mellan Gammelsta och Stavsjö i södergående riktning, mot Norrköping, samt ramperna vid trafikplats Stavsjö. Arbetet medför ..

Vi asfalterar om Östra länken i Linköping

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 08:00
Mellan den 28 juni och den 2 juli asfalterar vi väg 35, Östra länken, i Linköping mellan Norrköpingsvägen och Braskensbro. Arbetet medför begränsad framkomlighet eftersom trafiken leds om kvä..

Väg 136 Isgärde-Rälla ute på samråd

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2021-06-22 15:47
21 juni-15 augusti är det samrådsperiod för planerna på väg 136 mellan Isgärde och Rälla. Planerna syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten utmed sträckan, bland annat..

MARKNADSFÖRING

annonsannonsannons

VALUTAKURS

GBP11.8455
EUR10.1216
CHF9.2362
USD8.4791
CAD6.8958
AUD6.4254
SGD6.3057
NZD5.9757
AWG4.7093
ILS2.6080
MYR2.0380
DKK1.3611
CNY1.3097
HKD1.0919
NOK0.9942
TRY0.9818
MXN0.4203
CUP0.3293
THB0.2665
PHP0.1740
DOP0.1486
RUB0.1166
INR0.1143
JPY0.0764
ISK0.0691
LKR0.0426
IDR0.0006