tisdag, 16 april, 2024
09:32:19
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
0,3°/5° Regnskurar, Vind N 16,7 km/t
onsdag 17
-1,6° / +7,2°
Tidvis moln
torsdag 18
-2,2° / +3,9°
Regn och snö
fredag 19
-2,1° / +6°
Lätta snöfall
lördag 20
-1,4° / +6,7°
Molnigt

La ut bilder på porrsajter och döms för grovt förtal

→ Hovrätten: Mannen döms för bland annat grovt förtal efter att han tagit bilder från olika kvinnors sociala medier, manipulerat dessa och lagt dem på olika porrsajter. Rättsområde: Brott mot person..Läs mer → InfoTorg Juridik / 2024-02-23 11:04

Rättsväsendet

Kamerabevakning i offentlig verksamhet

→ Justitiedepartmentet 2024-04-15 14:23
Betänkande av 2023 års kamerabevakningsutredning...

Ny patentlag

→ Justitiedepartmentet 2024-04-15 11:45
I lagrådsremissen föreslås att en ny patentlag ska ersätta den nuvarande patentlagen från 1967...

Våldtäkt på färja var inte grov

→ InfoTorg Juridik 2024-04-15 11:07
Hovrätten: Trots att målsäganden utsatts för våld i form av att en av männen tagit strypgrepp på henne samt att det var fler än en som förgrep sig på henne anses gärningen inte vara att bet..

Somnambulism friar inte från rattfylla

→ InfoTorg Juridik 2024-04-15 11:07
Hovrätten: En man körde bil efter att ha intagit en stor dos läkemedel innehållandes narkotika. Läkemedlet kan framkalla somnambulism. Då det rört sig om ett komplext och utdraget handlande ans..

Upphäver kommuns beslut om busskort

→ InfoTorg Juridik 2024-04-15 10:44
Kammarrätten: Kommunens beslut att inte bevilja kvinnans söner busskort strider mot 10 kap. 32 § skollagen och ska därför upphävas. Rättsområde: Kommunalrätt, Socialrätt..

Föräldrarnas talan om skadestånd avslås

→ InfoTorg Juridik 2024-04-12 14:49
Rättsområde: Skadeståndsrätt, Konstitutionell rätt, Mänskliga rättigheter..

Signalpolitiken – ett hot mot arenasäkerheten?

→ Polistidningen 2024-04-12 14:44
Bo Fridén skriver i en debattartikel om arenavåldet som ett hot mot rikets säkerhet. Som arrangör ser jag snarare signalpolitiska åtgärder som skulle bidra till ett försämrat ordningsläge. In..

Frikänns från sabotage vid klimatdemonstration

→ InfoTorg Juridik 2024-04-12 14:40
Hovrätten: I ett mål om en vägblockad som genomfördes för att uppmärksamma den pågående klimatkrisen frikänns nu samtliga tilltalade från sabotage men döms för ohörsamhet mot ordningsmakt..

Rättsliga biträden och rättegångskostnader

→ Justitiedepartmentet 2024-04-12 14:32
En särskild utredare ska se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder för att skapa en mer ändamålsenlig kostnadskontroll över stat..

Klotter på betongfasad var skadegörelse

→ InfoTorg Juridik 2024-04-12 12:51
Hovrätten: Det anses inte finnas något egentligt utrymme för att låta eventuella konstnärliga ambitioner påverka den straffrättsliga bedömningen. Mannen döms därför för ringa skadegörelse..

Var pensionsförsäkring även efter uttag

→ InfoTorg Juridik 2024-04-12 08:28
HFD: Det förhållandet att medel tas ut ur kapitalet i en försäkring för att finansiera arvode till en försäkringsförmedlare innebär inte att försäkringen inte är en pensionsförsäkring. R..

Måste betala byggsanktionsavgift

→ InfoTorg Juridik 2024-04-11 14:51
MÖD: Eftersom mannen tagit byggnaden i bruk utan att detta har föregåtts av ett tillåtandebesked från kommunen, hade nämnden haft fog för sitt beslut att ta ut en byggsanktionsavgift. Rättsomr..

Debatt kring fotbollen saknar nyans

→ Polistidningen 2024-04-11 11:40
Jag delar inte Bo Fridéns uppfattning att det är ett hot mot rättsstaten. Normaltillståndet inom svensk fotboll är fortfarande folkfester kryddade med tifon likt de vi såg i den allsvenska premi..

Lärare döms för sexbrott mot elev

→ InfoTorg Juridik 2024-04-11 09:34
Tingsrätten: En lärare döms för fyra fall av våldtäkt mot barn, åtta fall av sexuellt ofredande mot barn samt utnyttjande av barn för sexuell posering. Påföljden bestäms till fängelse i fy..

Polis döms för misshandel

→ InfoTorg Juridik 2024-04-11 08:27
Hovrätten: En polis döms för att ha misshandlat en man i samband med en fordonskontroll. Polisen ska bland annat ha tryckt ner mannens ansikte mot marken, pepparsprejat honom samt tryckt sitt knä ..

Ukrainares livsvillkor i Sverige ska förbättras

→ Justitiedepartmentet 2024-04-10 17:05
Livet ska förenklas för de ukrainare som befinner sig i Sverige på flykt från Rysslands anfallskrig. Därför föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att medel tillförs för att ge en snabb..

Förberedande insatser för kvotflyktingar på agendan när migrationsminister Maria Malmer Stenergard b

→ Justitiedepartmentet 2024-04-10 15:26
Tisdag den 9 april besökte migrationsminister Maria Malmer Stenergard Migrationsverket i Stockholm. Fokus under besöket var förberedande insatser för kvotflyktingar som ska vidarebosättas i Sveri..

HD prövar moders processbehörighet

→ InfoTorg Juridik 2024-04-10 10:42
HD: Underinstanserna gjorde olika bedömningar vad gällde moderns behörighet att föra sin sons talan. Högsta domstolen meddelar nu prövningstillstånd i målet. Rättsområde: Familjerätt, Allm..

Stater måste vidta klimatåtgärder

→ InfoTorg Juridik 2024-04-10 08:27
Europadomstolen: Stater har ett ansvar att skydda mänskliga rättigheter mot klimatförändringar och Schweiz döms nu för att inte ha vidtagit tillräckliga klimatåtgärder. Rättsområde: Miljör..

Sanktionsavgift för personuppgifter

→ InfoTorg Juridik 2024-04-10 07:44
Kammarrätten: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutade att Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Dalarna skulle betala en administrativ sanktionsavgift på 200 000 kronor efter att man hanterat..

Nyheter

ST 16 april 1999: Barnsäkrar Sundsvalls lekplatser

→ Sundsvalls Tidning 09:30
ST 16 april 1999: Barnsäkrar Sundsvalls lekplatser..

Man begärs häktad misstänkt för mordförsök i Luleå

→ Norrländska Socialdemokraten 09:24
Den man som suttit anhållen sedan fredagens händelser på Björkskatan begärs nu häktad misstänkt för mordförsök, skriver Norrbottens-Kuriren...

Säkerhet

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

→ Aktuell Säkerhet 2024-04-15 10:09
Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna. MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan myndigheter och privata näringslivet...

SSG lanserar en cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

→ Aktuell Säkerhet 2024-04-15 09:59
SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid up..

Avråder från resor

Colombia - avrådan

→ UD avråder från resor 2024-01-24 11:15
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 24 januari 2024 beslutat om att utöka avrådan för Colombia. I Colombia gäller avrådan för olika departement, regioner och kommuner. ..

Ecuador - avrådan

→ UD avråder från resor 2024-01-24 10:40
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 24 januari 2024 beslutat om att utöka avrådan för Ecuador. Följande avrådan gäller:UD avråder från icke nödvändiga resor till pr..

Etiopien – avrådan

→ UD avråder från resor 2023-10-30 16:12
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 30 oktober beslutat om att ändra avrådan för Etiopien. Följande avrådan gäller: Utrikesdepartementet avråder fort..

Livsmedel

Första slakt på gård – två Highland cattle i södermanländsk hage

→ Livsmedelsverket 2024-04-09 15:27
Nu har djurägare och slakterier större möjligheter att slakta djur på samma gård som de kommer från. Den första slakten skedde under lugna förhållanden i hagen på en gård i Södermanland...

Remissvar: Bättre livsmedelsberedskap på ett kostnadseffektivt sätt

→ Livsmedelsverket 2024-04-08 10:55
Utan fungerande el, IT, telekommunikationer, betalsystem och transporter blir det svårt för livsmedelsföretag och kommuner att försörja befolkningen med mat i kris och krig. Därför behövs samo..

Högt förtroende för Livsmedelsverket bland yrkesgrupper inom folkhälsa och offentliga måltider

→ Livsmedelsverket 2024-04-05 12:50
Personer som arbetar med folkhälsa och offentliga måltider har högt förtroende för Livsmedelsverket, och förtroendet ökar. Livsmedelsverkets starka koppling till vetenskap och forskning, kompet..

Medicin

DO: Begreppet »könsbyte« missgynnade patient

→ Läkartidningen 08:47
Fel pronomen och begreppet »könsbyte« i journalanteckningarna ledde till att en patient anmälde en region i sydöstra Sverige till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Regionen frias, men DO anmärke..

Dalarna inför anställningsstopp

→ Läkartidningen 2024-04-15 17:42
På grund av Region Dalarnas ansträngda ekonomi beslutade regionstyrelsen på måndagen att införa ett anställningsstopp. Kritiska vårdnära yrken undantas.Inlägget Dalarna inför anställningsst..

Han är årets AT-handledare på Lycksele lasarett

→ Läkartidningen 2024-04-15 17:33
Algirdas Petrauskas, specialistläkare i ortopedi vid Kirurgiskt centrum södra Lappland, får utmärkelsen årets AT-handledare på Lycksele lasarett.Inlägget Han är årets AT-handledare på Lyckse..

Biltrafik

Trafikstörningar i södra Sverige på grund av spårfel

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-30 13:19
Resenärer som ska resa mellan Stockholm och Malmö eller Göteborg – kontrollera om resan ändrats. Just nu pågår upprustningsarbeten och hastighetsnedsättningar till följd av ett akut spårfel..

Vi reparerar bron över järnvägen i Vingåker

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2022-03-29 08:00
Mellan den 4 april och den 3 juni reparerar vi bron över järnvägen i Vingåker på Storgatan, väg 560. När vi gör arbetet stänger vi av ett körfält över bron och trafiken får passera med hj..

På måndag kan tågen börja rulla genom Tyringe igen

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-25 11:29
I drygt en vecka har tågtrafiken genom Tyringe varit stoppad efter att en godsvagn hoppat av spåret och slagit sönder en spårväxel och närmare 1 700 sliprar...

VALUTAKURS

GBP13.5668
CHF11.9532
EUR11.5829
USD10.9088
SGD7.9917
CAD7.9082
AUD7.0085
NZD6.4270
AWG6.0520
ILS2.9198
MYR2.2755
DKK1.5525
CNY1.5072
HKD1.3937
NOK0.9963
MXN0.6512
CUP0.4236
TRY0.3364
THB0.2973
PHP0.1914
DOP0.1839
INR0.1306
RUB0.1166
ISK0.0770
JPY0.0707
LKR0.0365
IDR0.0007