söndag, 29 januari, 2023
05:52:53
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
2°/5,5° Regnskurar, Vind VSV 14,8 km/t
torsdag 22
-1,2° / +3,4°
Molnigt
fredag 23
-7,5° / +0,7°
Snöfall
lördag 24
-9,2° / -3,8°
Växlande molnighet
söndag 25
-3,1° / -2°
Mestadels molnigt

Kraftig ökning av covid-19, RS-virus och influensa

→ Spridningen av luftvägsinfektioner ökar kraftigt just nu, uppger Folkhälsomyndigheten. Det är därför viktigt att den som är sjuk stannar hemma...Läs mer → Krisinformation.se / 2022-12-09 16:39

Rättsväsendet

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

→ Sveriges Domstolar 2022-12-21 16:24
Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om ett bolag i Curaçao ska anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskat..

Livsmedel

Kunskapsgenomgång om sötningsmedel

→ Livsmedelsverket 2022-12-21 15:27
Om – och så fall hur – sötningsmedel påverkar vår hälsa är en fråga som diskuteras i många konsumentforum. Livsmedelsverket har sammanställt aktuell forskning på området. Syftet var att..

Rättsväsendet

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

→ Sveriges Domstolar 2022-12-21 14:42
Fråga om förutsättningarna för befrielse från mervärdesskatt som har samband med bristande efterlevnad av tullagstiftningen vid återimport (2 kap. 5 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt v..

Flygbolag behövde inte förhandla en andra gång

→ InfoTorg Juridik 2022-12-21 13:08
AD: Inför anlitande av en entreprenör förhandlade flygbolaget med pilotföreningen. Men detta var inte skyldigt att påkalla § 38-förhandlingar med föreningen inför entreprenörens beslut att b..

Tillstånd till slutförvar för kärnavfall (SFR)

→ Sveriges Domstolar 2022-12-21 13:02
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har idag gett tillstånd till slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall (även kallat SFR) vid Forsmark i Östhammars kommun...

Inget skadestånd efter exekutiv försäljning

→ InfoTorg Juridik 2022-12-21 12:54
Hovrätten: Mannens fastighet utmättes och såldes för mindre än marknadsvärdet. Men han får varken ersättning för fel eller försummelse i myndighetsutövning eller ersättning för ideell ska..

Prövningstillstånd meddelat i mål om föräldrapenning

→ Sveriges Domstolar 2022-12-21 12:28
Föräldrapenning; fråga om en förmån som en förälder har fått enligt utländsk lagstiftning ska anses motsvara föräldrapenning med anledning av ett barns födelse och att den tid som den utl..

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

→ Sveriges Domstolar 2022-12-21 11:58
Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde tillämpningen av den s.k. utomståenderegeln...

Ingen urminnes hävd för vattenverksamhet

→ InfoTorg Juridik 2022-12-21 09:49
MÖD: Om en verksamhet förbjuds finns det inte någon rätt att bedriva verksamhet och eventuell tidigare rätt är därför att anse som utsläckt. Då vattenkraftproduktion vid en gammal kvarn tidi..

Fastighetsägares talan om bättre rätt till meteorit avslås

→ InfoTorg Juridik 2022-12-20 15:09
Tingsrätten: Domstolen anser inte att meteoriten blivit en del av den fastighet som den fallit på. Meteoriten var lös egendom utan ägare och äganderätten tillfaller därför upphittarna. Rättso..

Inget skadeståndsansvar efter PFAS i dricksvattnet

→ InfoTorg Juridik 2022-12-20 14:26
Hovrätten: Tingsrättens dom gällande skadeståndsansvar för Ronneby Miljö och Teknik ändras. Hovrätten anser inte att de personer som fört talan om skadeståndsansvar har bevisat att de orsaka..

Tingsrätten avslår en fastighetsägares talan om bättre rätt till en meteorit

→ Sveriges Domstolar 2022-12-20 14:00
Tingsrätten anser inte att meteoriten blivit en del av den fastighet som den fallit på. Meteoriten var lös egendom utan ägare och äganderätten tillfaller därför upphittarna...

Inget skadeståndsansvar efter PFAS i dricksvattnet

→ Sveriges Domstolar 2022-12-20 11:00
Hovrätten ändrar tingsrättens dom gällande skadeståndsansvar för Ronneby Miljö och Teknik AB. Hovrätten anser inte att de personer som i hovrätten fört talan om skadeståndsansvar har bevisa..

Grovt rättegångsfel att inte inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen

→ InfoTorg Juridik 2022-12-20 10:07
HD: Patent- och marknadsöverdomstolen avgjorde ett ärende om tilläggsskydd för läkemedel. Domstolens beslut fick inte överklagas. Högsta domstolen anser att det var ett grovt rättegångsfel at..

Livsmedel

Nu införs nya gränsvärden för bland annat PFAS i dricksvatten

→ Livsmedelsverket 2022-12-20 10:01
1 januari 2023 kommer ny svensk lagstiftning på dricksvattenområdet. Då införs bland annat nya gränsvärden för fyra PFAS-ämnen, arsenik, bly och kadmium i dricksvatten. För PFAS sätts ett s..

Rättsväsendet

Grovt rättegångsfel att inte hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen

→ Sveriges Domstolar 2022-12-20 08:45
Patent- och marknadsöverdomstolen avgjorde ett ärende om tilläggsskydd för läkemedel. Domstolens beslut fick inte överklagas. Högsta domstolen prövar nu om det var ett grovt rättegångsfel at..

System med visitationszoner utreds

→ Justitiedepartmentet 2022-12-20 08:17
En utredare ska lämna förslag på hur ett system med tids­begränsade och geografiskt avgränsade visitations­zoner kan införas i Sverige. Syftet är att kunna vässa arbetet mot gängen och för..

Bank inte skyldig ersätta för inbrott i bankfack

→ InfoTorg Juridik 2022-12-20 08:05
Hovrätten: Visserligen var bankens åtgärder för att förhindra inbrott i bankfacken otillräckliga, men mannen anses inte ha gjort sannolikt att föremålen förvarades där vid tiden för inbrott..

Huvudförhandlingen i mål om grovt spioneri m.m. har avslutats

→ Sveriges Domstolar 2022-12-19 18:32
Huvudförhandlingen i målet har i dag avslutats. Dom i målet kommer att meddelas den 19 januari 2023. Tingsrätten har vidare beslutat att de tilltalade ska kvarbli i häkte till dess att dom meddel..

Arrestvakter döms för tjänstefel

→ InfoTorg Juridik 2022-12-19 15:47
Hovrätten: Två arrestvakter underlät att agera eller informera stationsbefälet om att en intagen hade rivit sönder ett lakan samt rullat ihop och gjort knutar på ett annat lakan. De döms för t..

Nyheter

Husdjursboomen får Västeråsföretaget att växa

→ Vestmanlands Läns Tidning 2022-12-21 20:00
"Många behandlar sina husdjur minst lika bra som sina barn"..

Svenska ledamöter kampanjar mot iranska regimen – besvikna på regeringen

→ Sveriges Radio 2022-12-21 19:59
Flera riksdagsledamöter har den senaste tiden gått ut med skarp kritik mot regimen i Iran. Nu har några av dom tagit kritiken ett steg längre i en kampanj på sociala medier mot den iranska regime..

Avråder från resor

Benin - avrådan

→ UD avråder från resor 2022-10-31 13:35
Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor inom 20 kilometer till Benins gränser mot Burkina Faso och Niger samt till nationalparkerna Pendjari och Park W i sin helhet. Vidare avr..

Togo - avrådan

→ UD avråder från resor 2022-10-31 13:21
Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor inom 20 kilometer till gränsen mot Burkina Faso. Beslut om avrådan togs 31 oktober 2022. Avrådan gäller tills vidare...

UD:s tre råd till svenskar som planerar utlandsresor under julen

→ UD avråder från resor 2020-12-16 13:00
Läs på, följ lokala regler, planera hemresan – så lyder UD:s råd till svenskar som planerar en resa inom Europa under julen. Samtidigt förtydligar och förstärker Sveriges ambassader sin rese..

UD förlänger reseavrådan

→ UD avråder från resor 2020-11-09 12:58
UD har idag, den 9 november, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2..

Medicin

Läkare Ivo-anmäld för vaccinkritik: »Strider mot allt vi jobbar för«

→ Läkartidningen 2021-09-30 15:58
En läkare har anmälts till Ivo som en fara för patientsäkerheten efter att ha delat ut antivaccinationspropaganda till patienter. Efter flera larm har läkaren nu fått sluta sin tjänst. »Beteen..

Sedativa antihistaminer – risk för allvarlig intoxikation

→ Läkartidningen 2021-09-30 11:25
Vid förskrivning av de sedativa antihistaminerna måste substansernas farmakologiska egenskaper, såsom antihistaminerga och antikolinerga effekter samt arytmipotential, beaktas. Det är även viktig..

Region Östergötland får sätta upp kameror – domstol går emot IMY

→ Läkartidningen 2021-09-30 10:50
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) sa nej till Region Östergötlands ansökningar om kameraövervakning utanför länets tre sjukhus. Men förvaltningsrätten går delvis på regionens linje. Det bet..

Akademiska riskerar mångmiljonvite

→ Läkartidningen 2021-09-30 10:35
Vårdplatsbristen på Akademiska sjukhuset medför allvarliga risker för patientsäkerheten. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg. Om problemet inte åtgärdas riskerar sjukhuset ett vi..

Biltrafik

Trafikstörningar i södra Sverige på grund av spårfel

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-30 13:19
Resenärer som ska resa mellan Stockholm och Malmö eller Göteborg – kontrollera om resan ändrats. Just nu pågår upprustningsarbeten och hastighetsnedsättningar till följd av ett akut spårfel..

Vi reparerar bron över järnvägen i Vingåker

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2022-03-29 08:00
Mellan den 4 april och den 3 juni reparerar vi bron över järnvägen i Vingåker på Storgatan, väg 560. När vi gör arbetet stänger vi av ett körfält över bron och trafiken får passera med hj..

På måndag kan tågen börja rulla genom Tyringe igen

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-25 11:29
I drygt en vecka har tågtrafiken genom Tyringe varit stoppad efter att en godsvagn hoppat av spåret och slagit sönder en spårväxel och närmare 1 700 sliprar...

Därför är vägbelysningen tänd under Earth Hour

→ Trafikverket - nyheter 2022-03-25 10:06
Frågan att släcka ner vägbelysningsanläggningar under Earth Hour har diskuterats i Trafikverket. Vårt beslut är att inte släcka ner belysningen, främst av trygghets- och trafiksäkerhetsskäl...

VALUTAKURS

GBP12.5838
CHF11.2476
EUR11.0547
USD10.4276
SGD7.7123
CAD7.6633
AUD6.9853
NZD6.5533
AWG5.7851
ILS3.0053
MYR2.3499
CNY1.4935
DKK1.4864
HKD1.3375
NOK1.0596
TRY0.5587
MXN0.5305
CUP0.4050
THB0.3006
PHP0.1893
DOP0.1881
RUB0.1447
INR0.1258
JPY0.0788
ISK0.0726
LKR0.0285
IDR0.0007