onsdag, 04 oktober, 2023
18:10:20
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
7,9°/14,4° Tidvis moln, Vind VSV 24,1 km/t
torsdag 5
+4,5° / +11,5°
Tidvis moln
fredag 6
+5,9° / +12°
Regn
lördag 7
+2,6° / +8,9°
Regnskurar
söndag 8
+3,2° / +8,8°
Soligt

Regeringens ärendeförteckningar vecka 33, 2022

→ Till regeringssammanträdet torsdag den 18 augusti...Läs mer → Finansdepartmentet / 2022-08-17 16:34

Finans

Ärendeförteckningar vecka 40, 2023

→ Finansdepartmentet 16:35
Till regeringssammanträdet torsdag den 5 oktober...

Civilminister Erik Slottner besöker Länsstyrelsen i Kronobergs län

→ Finansdepartmentet 2023-10-03 14:00
Den 3–4 oktober reser civilministern till Alvesta och Växjö för bland annat samtal om offentlig upphandling och för att träffa personal på Länsstyrelsen i Kronobergs län...

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike

→ Finansdepartmentet 2023-10-03 12:07
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 22 maj 2023 om ändring i avtalet den 27 november 1990 mellan Sverige och Frankrike för att undvika dubbelbeskattnin..

Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränser

→ Finansdepartmentet 2023-10-03 12:03
I propositionen föreslås ändringar i inkomstskattelagens regler om verksamhetsavyttring...

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 17 oktober 2023

→ Finansdepartmentet 2023-10-03 09:46
Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 17 oktober 2023..

Beräkningskonventioner 2024

→ Finansdepartmentet 2023-10-02 13:05
Rapporten beskriver hur offentligfinansiella effekter till följd av ändrade skatte- och avgiftsregler beräknas och redovisas. Syftet med rapporten är att öppet redovisa de metoder som tillämpas ..

Folkbokföringen och Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska förbättras

→ Finansdepartmentet 2023-09-29 09:32
För att komma åt den grova organiserade brottsligheten måste vi knäcka gängens ekonomi. En korrekt folkbokföring är en nyckel i att minska fusket i välfärdssystemen. Regeringen har därför b..

Utökade befogenheter för Skatteverket inom brottsbekämpning och folkbokföring

→ Finansdepartmentet 2023-09-29 09:31
En särskild utredare ska göra en översyn av straffbestämmelserna i folkbokföringslagen och bl.a. lämna förslag på hur ett utvidgat straffansvar bör utformas...

Genomförande av beslut om nytt märkämne för bränslen – Ändrat färgkrav

→ Finansdepartmentet 2023-09-28 15:09
Promemorian innehåller ett förslag till förordning om ändring i förordningen om skatt på energi...

Remiss av promemorian Genomförande av beslut om nytt märkämne för bränslen – Ändrat färgkrav

→ Finansdepartmentet 2023-09-28 15:08
Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Genomförande av beslut om nytt märkämne för bränslen – Ändrat färgkrav...

Rapport för bolag med statligt ägande januari–juni 2023

→ Finansdepartmentet 2023-09-28 10:41
Rapport för bolag med statligt ägande januari–juni 2023..

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företag

→ Finansdepartmentet 2023-09-27 16:53
Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (Busine..

Ärendeförteckningar vecka 39, 2023

→ Finansdepartmentet 2023-09-27 16:32
Till regeringssammanträdet torsdag den 28 september...

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om Internprissättning

→ Finansdepartmentet 2023-09-27 14:39
Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om Internprissättning...

Regeringen har överlämnat en skrivelse som behandlar Riksrevisionens rapport om digitala tjänster ti

→ Finansdepartmentet 2023-09-27 13:17
Regeringen lägger i dag fram en skrivelse om Riksrevisionens rapport om digitala tjänster till privatpersoner. I skrivelsen behandlar regeringen Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i r..

Riksrevisionens rapport om digitala tjänster till privatpersoner

→ Finansdepartmentet 2023-09-27 13:14
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten Digitala tjänster till privatpersoner – stora utvecklingsmöjligheter f..

Ändrade belopp i euro i försäkringsrörelselagen

→ Finansdepartmentet 2023-09-26 12:38
I propositionen föreslås att vissa bestämmelser i försäkringsrörelselagen där belopp anges i euro ska ändras...

Nya bestämmelser om hur Sjunde AP-fonden ska lämna hållbarhetsinformation

→ Finansdepartmentet 2023-09-26 12:34
I propositionen föreslår regeringen att det ska göras en ändring i lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) så att Sjunde AP-fonden omfattas av de informationskrav som gäller enligt EU:s f..

Statsministern och finansministern besöker Skåne

→ Finansdepartmentet 2023-09-26 10:22
Onsdag den 27 september reser statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson till Åhus, Kristianstad och Östra Göinge där de kommer besöka ett äldreboende och en skola. Se..

Förordning om leksakers säkerhet

→ Finansdepartmentet 2023-09-25 10:35
Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om leksakers säkerhet och upphävande av direktiv 2009/48//EU, COM(2023) 462.COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPAC..

Nyheter

KARTA: Här slår blixten ner oftast

→ Vestmanlands Läns Tidning 18:00
”Bara i år har vi hanterat cirka 300 ärenden”..

Den grova brottsligheten styrs helt av narkotikahandel

→ Vestmanlands Läns Tidning 18:00
För cirka 5 år sedan sa en polis i Malmö:..

Ekonomi

Tidsödande utredning av Alectas affärer

→ Dagens Nyheter 17:52
Finansinspektionen kan använda olika sanktioner mot pensionsjätten...

Ny minusdag på börsen – Embracer föll kraftigt

→ Dagens Industri 17:31
Den svaga börsveckan fortsätter och på onsdagen stängde indexen i Stockholm på minus för tredje dagen i rad...

Jobb & Privatekonomi

15 fackklubbar: Angreppen på Cytiva-klubben är ett angrepp mot oss alla

→ Dagensarbetare 13:27
”De angrepp som deras demokratiskt valda företrädare blivit utsatta för är angrepp mot alla förtroendevalda – och hela den svenska modellen!”..

Snurror i vattnet värda miljarder

→ Dagensarbetare 08:35
Nu vill Europa ha vindkraftverk till ha. Men hur märks satsningarna i svensk industri – och vad krävs för att hänga med i den snabba utvecklingen i Europa?..

DA-granskning om sprängdåd kan få pris – ”otroligt hedrande och roligt”

→ Dagensarbetare 2023-10-03 14:23
Nominerad till Tidskriftspriset för Årets granskning...

Handel

Afrikansk svinpest – detta gäller för export av produkter av gris

→ Livsmedelsverket 2023-09-12 14:18
Den afrikanska svinpesten påverkar företag som exporterar produkter av gris och vildsvin. På Livsmedelsverkets webbplats finns listor över vilka länder där exportintyg är möjligt eller export ..

Arbetet med regeringsuppdraget om kontroll av kosttillskott pågår

→ Livsmedelsverket 2023-09-08 11:06
Just nu arbetar Livsmedelsverket med ett regeringsuppdrag där målet är att utveckla kontrollen av kosttillskott. Det ska bli enklare att göra en effektiv kontroll och likvärdiga bedömningar. Kos..

Kontrollprojekt 2024 – potatis och honung

→ Livsmedelsverket 2023-08-28 08:57
Nu är kontrollprojekten för 2024 klara. Nästa år handlar de om glykoalkaloider i potatis och märkning av honung...

Fastighet

Årets Strålkastare inom gestaltad livsmiljö 2023 är utsedda

→ Boverket 2023-10-03 16:07
2023 riktar vi Årets Strålkastare inom gestaltad livsmiljö på podcasten ”Staden”, konstprojektet "Tänka med jorden" och produktionsplattformen SPOK. Bakom utmärkelsen, som delades ut under k..

Förslag till ändrade föreskrifter om energideklaration för byggnader på remiss

→ Boverket 2023-10-03 10:02
Boverket förbereder på uppdrag av regeringen ändringar i skalan för energiklassning av byggnader A-G för att den ska stämma bättre överens med de energiklasser som andra medlemsstater i EU har..

Ändrad tidplan för de nya förskrifterna om byggande

→ Boverket 2023-09-26 15:00
Boverket bedömer att det behövs mer tid för att gå igenom remissynpunkterna på författningsförslagen. Boverket har därför bestämt att flytta fram tidplanen för de nya förskrifterna...

Skatt

Räntan på kvarskatt och anstånd höjs från 1 november

→ Skatteverket 2022-10-25 09:45
Räntan på kvarskatt och anstånd höjs från 1 november..

Många fel vid kontroller av byggen i Stockholm

→ Skatteverket 2022-10-21 08:00
Många fel vid kontroller av byggen i Stockholm..

Enklare för fastighetsägare att rapportera om felaktigt folkbokförda

→ Skatteverket 2022-09-28 07:30
Enklare för fastighetsägare att rapportera om felaktigt folkbokförda..

Tull

Antidumpning, biodiesel från Kina och Storbritannien

→ Tullverket - Nyheter 16:33
Inledande undersökning kringgående av utjämningåtgärder..

Utvecklingen av importkontrollsystemet ICS2 fortsätter – nu står sjöfarten på tur

→ Tullverket - Nyheter 10:05
Under 2024 ska summariska införseldeklarationer för alla varor från tredjeland som transporteras via sjö, väg och järnväg lämnas digitalt till ett EU-gemensamt system, Common Repository. Syfte..

Tekniska specifikationer och deklarationshandledningar för förenklade och kompletterande deklaration

→ Tullverket - Nyheter 2023-10-03 09:00
Nu kan du ta del av tekniska specifikationer och deklarationshandledningar för förenklade och kompletterande deklarationer som lämnas i det nya importsystemet...

MARKNADSFÖRING

annons

VALUTAKURS

GBP13.4555
CHF12.0824
EUR11.6543
USD11.1067
SGD8.0862
CAD8.0638
AUD7.0092
NZD6.5405
AWG6.1618
ILS2.8816
MYR2.3476
DKK1.5627
CNY1.5433
HKD1.4184
NOK1.0069
MXN0.6135
CUP0.4313
TRY0.4029
THB0.2999
DOP0.1961
PHP0.1959
INR0.1333
RUB0.1112
ISK0.0800
JPY0.0746
LKR0.0343
IDR0.0007