onsdag, 12 maj, 2021
07:23:59
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
7,8°/17° Tidvis moln, Vind SSO 18,5 km/t
torsdag 13
+5° / +19,4°
Mestadels soligt
fredag 14
+6,3° / +13,5°
Regnskurar
lördag 15
+4,9° / +15,2°
Regnskurar
söndag 16
+4,6° / +16,2°
Mestadels molnigt

Nya stimulanser för den som reparerar eller hyr ut saker

→ Från och med nästa år kan en ny skattereduktion införas för den som lämnar in exempelvis en mobiltelefon, diskmaskin eller soffa för reparation. Samtidigt föreslås en möjlighet att kunna hyra ut sina saker till andra skattefritt upp till ett visst belopp. Syftet är att stimulera fler konsumenter att återanvända och hyra ut i stället för att köpa nytt. Förslagen skickas på remiss i dag och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna...Läs mer → Finansdepartmentet / 2021-04-30 14:34

Finans

Regeringens ärendeförteckningar vecka 19, 2021

→ Finansdepartmentet 2021-05-11 16:45
Till regeringssammanträdet onsdag den 12 maj...

Omställningsstöden till krisdrabbade företag förlängs till och med september

→ Finansdepartmentet 2021-05-11 12:08
Regeringens omställningsstöd kommer att förlängas till och med september 2021. Det gäller både det ordinarie omställningsstödet och det förstärkta omställningsstödet som kan sökas av för..

Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader

→ Finansdepartmentet 2021-05-10 16:16
En viktig åtgärd för att hjälpa livskraftiga företag genom krisen är systemet för korttidspermittering. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är nu överens om att förlänga stöd..

Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

→ Finansdepartmentet 2021-05-10 16:13
Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete..

Remiss av promemorian Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

→ Finansdepartmentet 2021-05-10 16:12
Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete...

Ökade möjligheter för gräsrotsfinansiering

→ Finansdepartmentet 2021-05-07 13:20
Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss med förslag som syftar till att öka företagens möjligheter till gräsrotsfinansiering vilket särskilt gynnar små och medelstora företag...

Nya möjligheter för Tullverket att ingripa mot kriminella från 1 augusti

→ Finansdepartmentet 2021-05-06 13:54
Regeringen vill ge Tullverket rätt att ingripa mot misstänkt brottslighet även om myndigheten saknar befogenheter att utreda brottet. De nya befogenheterna ska kunna användas när Tullverket fatta..

Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

→ Finansdepartmentet 2021-05-06 13:49
I propositionen föreslås ändringar i lagen om straff för smuggling som ger tulltjänstemän en utökad möjlighet att ingripa vid misstanke om brott som Tullverket inte har befogenhet att utreda...

Regeringen ger uppdrag till länsstyrelserna att starta arbete mot social dumpning

→ Finansdepartmentet 2021-05-06 12:30
Regeringen fortsätter arbetet med att motverka aktiv medverkan till bosättning i annan kommun, så kallad social dumpning. Som ett led i att komma åt problemet ges länsstyrelserna i uppdrag att st..

Uppdrag att utvärdera förhandlingsuppdrag som metod för att lösa stora samhällsutmaningar

→ Finansdepartmentet 2021-05-06 08:54
Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utvärdera förhandlingsuppdrag som metod för att lösa samhällsutmaningar som kräver att statlig transportinfrastrukturplanering samordnas med lokal och re..

Regeringens ärendeförteckningar vecka 18, 2021

→ Finansdepartmentet 2021-05-05 16:58
Till regeringssammanträdet torsdag den 6 maj...

Tullverket får nya möjligheter att kontrollera kontanter

→ Finansdepartmentet 2021-05-04 11:13
Regeringens förslag att utöka Tullverkets möjligheter att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU lämnas i dag till riksdagen. Syftet är att stärka arbetet mot penningtvätt och..

Förslag på nya skatteregler för förmånscyklar

→ Finansdepartmentet 2021-05-03 14:23
För att bidra till ökad cykelpendling remitterar Finansdepartementet i dag en promemoria med förslag om skattelättnader för förmånscyklar. Förslaget remitteras för att kunna ingå i budgeten ..

Välfärdskommissionen vill kartlägga kostnaderna för valfrihetssystemen i välfärden

→ Finansdepartmentet 2021-05-03 10:52
Under de senaste åren har det införts allt fler valfrihetssystem i välfärden. Regeringens Välfärdskommission vill nu se en genomlysning för att öka kunskapen om systemens konsekvenser, särski..

Remiss av promemorian Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparation

→ Finansdepartmentet 2021-04-30 14:32
Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorianYtterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av p..

Sveriges konvergensprogram 2021

→ Finansdepartmentet 2021-04-30 12:55
Stabilitets- och tillväxtpakten är en uppsättning regler för samordning av finanspolitiken i EU:s medlemsstater. Syftet med pakten är att säkerställa sunda offentliga finanser. Enligt paktens b..

Remiss av SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner

→ Finansdepartmentet 2021-04-30 09:49
Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner...

Återhämtningsbonus i vård och äldreomsorg

→ Finansdepartmentet 2021-04-30 07:00
Arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården behöver bli bättre. Regeringen har beslutat om en så kallad återhämtningsbonus som innebär att kommuner och regioner ska kunna ansöka om medel för in..

Fortsatt anställning som rikskronofogde och chef för Kronofogdemyndigheten

→ Finansdepartmentet 2021-04-29 16:43
Regeringen har i dag beslutat att förlänga Christina Gellerbrant Hagbergs anställning som rikskronofogde och chef för Kronofogdemyndigheten från den 15 oktober 2021 till den 31 oktober 2024...

En samlad lagstiftning om Tullverkets befogenheter

→ Finansdepartmentet 2021-04-29 16:35
En särskild utredare ska genomföra en samlad översyn av reglerna om Tullverkets befogenheter inom kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten...

Nyheter

Från soptipp till paradis – ägaren till den populära trädgården i Nordingrå delar sina bästa tips:

→ Allehanda - Ångermanland 07:15
I en av Höga kustens skogar intill Ullånger gömmer sig blomsterparadiset – Villa Fraxinus. I över.....

INSÄNDARE: Skräpet du kastar i naturen försvinner inte av sig självt

→ Allehanda - Ångermanland 07:13
Nu kommer våren! Skogarna är åter igen fyllda med liv och Norrlands guld! Fast vänta lite,.....

Ekonomi

Toyota slår förväntningarna – aktien vänder till plus

→ Dagens Industri 07:14
Toyota slår förväntningarna – aktien vänder till plus..

SBB köper äldreboenden för 2,5 miljarder – säljer ”icke strategiska” fastigheter

→ Dagens Industri 07:09
SBB köper äldreboenden för 2,5 miljarder – säljer ”icke strategiska” fastigheter..

Jobb & Privatekonomi

Kvinna fick löneavdrag för egen 50-årspresent

→ Kollega 2021-05-11 13:18
En kvinna fick två limousinresor i present av bilföretaget hon jobbade för. Trodde hon. Men när hon blev uppsagd drog företaget av kostnaden på slutlönen. Nu har Unionen stämt företaget i Arb..

Det jobbiga med bra tv

→ Dagensarbetare 2021-05-11 12:05
Varför tittar jag på när familjer går sönder? Måste ju se hur det går, skriver Carl-Einar Häckner...

”Hjälp, jag har blivit anmäld för kränkande särbehandling”

→ Arbetarskydd 2021-05-11 11:53
KRÖNIKA. För ett tag sedan berättade en chef för mig att hon hade blivit anmäld för kränkande särbehandling från en medarbetare. Sannolikt – enligt chefens bedömning var detta en reaktion ..

Handel

Ica växlar upp automationen: ”Hela branschen går åt det hållet”

→ Fri Köpenskap 2021-05-11 13:30
Bakom produkter och hyllor sker en digital revolution i takt med att maskininlärning ökar och datasystemen förbättras. Inte minst inom området autoorder där allt fler parametrar kopplas på. "He..

Hemköps klimatdrag – guidar i butik

→ Fri Köpenskap 2021-05-11 11:36
Pilottestas i sju butiker...

Här öppnar 24Food sin sjätte butik

→ Fri Köpenskap 2021-05-11 11:26
Det obemannade butikskonceptet 24Food öppnar ny butik på Mörkö som ligger mellan Södertälje och Trosa...

Fastighet

SBB i affärer för 4,2 miljarder

→ Fastighetsvärlden 07:03
”Den här affären är den största transaktionen innehållande enbart äldreboenden som gjorts i Norden”...

”Det kommer mycket smarta lösningar”

→ Fastighetsvärlden 2021-05-11 16:20
Valts till ny styrelseordförande. Kommenterar i en FV-intervju framtidens viktigaste utmaningar och möjligheter...

EXTRA: Polisrazzia mot Oscar Properties kontor

→ Fastighetsvärlden 2021-05-11 16:12
Ekobrottsmyndigheten bekräftar...

Skatt

Ändrade länsfördelningar - bouppteckningar

→ Skatteverket 2021-01-01 08:00
Ändrade länsfördelningar - bouppteckningar..

Se din skattetabell för år 2021

→ Skatteverket 2020-12-21 08:55
Se din skattetabell för år 2021..

Informationsbrev ökade redovisningen av kapitalinkomster

→ Skatteverket 2020-12-18 08:00
Informationsbrev ökade redovisningen av kapitalinkomster..

Tull

Referensdata på EU-kommissionens webbplats

→ Tullverket - Nyheter 2021-05-04 14:01
Sedan en tid tillbaka publicerar EU-kommissionen kodlistor via systemet DDS2‑RD. I länken hittar du de EU-gemensamma kodlistorna som går att ladda ner som filer. Tullverket kommer även fortsättn..

Tull- och momsfriheten för viss skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning förlängs

→ Tullverket - Nyheter 2021-04-21 16:02
Befrielsen från tull och moms för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs och gäller nu till och med den 31 december 2021...

Marmorskivor innehöll rekordmycket cannabis

→ Tullverket - Pressmeddelanden 2021-04-14 10:10
Några av marmorskivorna var lite tjockare än de andra vilket väckte misstankar. När Tullverkets personal i Göteborg knackade sönder bänkskivorna innehöll de mängder av cannabisharts. Beslaget..

MARKNADSFÖRING

annonsannonsannons

VALUTAKURS

GBP11.7661
EUR10.1087
CHF9.2073
USD8.3372
CAD6.8781
AUD6.5094
SGD6.2763
NZD6.0380
AWG4.6318
ILS2.5346
MYR2.0204
DKK1.3595
CNY1.2953
HKD1.0733
NOK1.0059
TRY1.0036
MXN0.4165
CUP0.3238
THB0.2670
PHP0.1743
DOP0.1465
INR0.1136
RUB0.1123
JPY0.0766
ISK0.0673
LKR0.0424
IDR0.0006