söndag, 03 juli, 2022
22:57:21
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
15,7°/23,4° Tidvis moln, Vind SV 16,7 km/t
måndag 4
+13,2° / +21,8°
Delvis soligt med åska
tisdag 5
+12° / +19,6°
Delvis soligt med åska
onsdag 6
+11,5° / +18,4°
Delvis soligt med skurar
torsdag 7
+11,9° / +19,2°
Delvis soligt med skurar

Stärkt beredskap för kris och krig

→ Regeringen presenterar i dag en historisk myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i syfte att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig...Läs mer → Finansdepartmentet / 2022-05-18 13:29

Finans

Ökningen av kryptovaluta i onlinekasinon

→ Kryptovalutor 22:57
I takt med att kryptovalutor blir ett mer etablerat och accepterat sätt att betala med så ökar även användning inom casinovärlden. Bitcoin och Ethereum har länge varit de två dominerande krypt..

Uppdrag att förbättra kunskapsnivån om hantering av asbest i byggnader

→ Finansdepartmentet 2022-07-01 15:51
Uppdrag att förbättra kunskapsnivån om hantering av asbest i byggnader..

Mikael Damberg till Almedalen

→ Finansdepartmentet 2022-07-01 13:15
Finansministern reser till Visby under 3-5 juli för att delta i seminarier och evenemang under Almedalsveckan...

Felaktiga utbetalningar och arbetslivskriminalitet ska motverkas genom mer informationsutbyte

→ Finansdepartmentet 2022-07-01 11:41
Finansminister Mikael Damberg har tagit emot förslag för att möjliggöra ökat informationsutbyte mellan myndigheter i syfte att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, bidragsbr..

Utökat informationsutbyte

→ Finansdepartmentet 2022-07-01 11:35
Utökat informationsutbyte..

Energianvändningen av serverhallar ska analyseras

→ Finansdepartmentet 2022-06-30 17:00
Digital infrastruktur som till exempel serverhallar använder mycket energi. Regeringen ger därför Energimyndigheten i uppdrag att titta på metoder för att följa utvecklingen av energianvändning..

Regeringen tillsätter utredning om statens samverkan och dialog med kommuner och regioner

→ Finansdepartmentet 2022-06-30 12:31
Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera statens nuvarande former för samverkan och dialog med kommuner och regioner och vid behov föreslå n..

En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner

→ Finansdepartmentet 2022-06-30 12:30
En särskild utredare ska kartlägga och analysera statens former för samverkan och dialog med kommuner och regioner samt se över regleringen av fullmäktige- och nämndsammanträden...

Regeringens ärendeförteckningar vecka 26, 2022

→ Finansdepartmentet 2022-06-29 17:09
Till regeringssammanträdet onsdag den 30 juni...

Regeringen beslutar om miljardinvestering för att stärka polisens verksamhet

→ Finansdepartmentet 2022-06-29 15:02
Regeringen avser att bevilja Fortifikationsverket en investering om 1,8 miljarder kronor för förvärv av fastigheter för Polismyndigheten. Investeringen är ett led i regeringens arbete med att bek..

Genomförande av beslut om nytt märkämne för bränslen

→ Finansdepartmentet 2022-06-29 11:05
Promemorian innehåller ett förslag till förordning om ändring i förordningen (2022:181) om skatt på energi med anledning av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/197...

Remiss av promemorian Genomförande av beslut om nytt märkämne för bränslen

→ Finansdepartmentet 2022-06-29 11:03
Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Genomförande av beslut om nytt märkämne för bränslen...

Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

→ Finansdepartmentet 2022-06-28 13:17
Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut..

Remiss av promemorian Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

→ Finansdepartmentet 2022-06-28 13:16
Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut...

Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

→ Finansdepartmentet 2022-06-27 16:27
I promemorian föreslås att skattereduktionen för arbetsinkomster (jobbskatteavdraget) ska förstärkas för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år...

Remiss av promemorian Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

→ Finansdepartmentet 2022-06-27 16:27
Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar...

Pressträff med finansmarknadsminister Max Elger 28 juni 2022

→ Finansdepartmentet 2022-06-27 15:00
Imorgon, tisdag den 28 juni, håller finansmarknadsminister Max Elger pressträff för att presentera ytterligare åtgärder för att motverka penningtvätt...

Uppdrag att arrangera en konferens med temat den gröna staden under Sveriges ordförandeskap i EU 202

→ Finansdepartmentet 2022-06-27 13:49
Regeringen uppdrar åt Boverket och Sveriges Lantbruksuniversitet (Tankesmedjan Movium) att planera och genomföra en konferens med temat den gröna staden inom ramen för Sveriges ordförandeskap i E..

Uppdrag om vägledning för planläggning enligt plan- och bygglagen intill transportleder för farligt

→ Finansdepartmentet 2022-06-27 10:24
Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram vägledning för planläggning enligt plan- och bygglagen (2010:900) intill transportleder för farligt gods...

Nya förslag om förbättrade möjligheter att hantera likviditetsrisker i fonder

→ Finansdepartmentet 2022-06-23 15:08
Finansdepartementet har i dag skickat en promemoria på remiss med förslag som ska förbättra fondbolagens möjligheter att hantera likviditetsrisker i fonder och bidra till att minska riskerna för..

Nyheter

Var på väg hem från fotbollscup – flickans idrottsklubb i sorg efter olyckan

→ Gefle Dagblad 22:34
► Förolyckades på E16 ► Lagkamraterna samlades samma kväll..

Dubbla svenska frågetecken inför EM-premiären

→ Skånska Dagbladet 22:15
EM-premiären närmar sig...

Ekonomi

Andersson om Danmark: "Fruktansvärda nyheter"

→ Dagens Industri 22:24
”Fruktansvärt” och ”vidrigt” – dödsskjutningen i Köpenhamn väcker reaktioner bland svenska politiker. ”Det är fruktansvärda nyheter från Köpenhamn. Vi följer naturligtvis utveckli..

Ny undersökning: Ökat skattekrångel för företagare

→ Dagens Industri 21:54
Bort med skattekrånglet och satsa på en omfattande skattereform. Sänkta arbetsgivaravgifter är ett annat önskemål i en omfattande enkät med 300 svenska företag...

Jobb & Privatekonomi

Sover du gott, Magdalena Andersson?

→ Arbetaren 2022-07-01 13:17
”Avtalets performativa kraft inte underskattas. Oavsett hur Sverige agerar på det, fungerar själva avtalet som en bekräftelse på den allt längre drivna kriminaliseringen av kamp för kurders r..

De namnlösas kyrkogård

→ Arbetaren 2022-07-01 13:11
Sverige rör sig allt närmare ett NATO-medlemskap. Ett avtal har precis tecknats med Turkiet, ett land där militären använder sina vapen mot flyktingar, grannländer och den egna befolkningen. Ett..

Får meteorologen skäll för hetta eller regn?

→ Arbetarskydd 2022-07-01 12:47
... Erik Höjgård-Olsen, meteorolog hos SMHI,1970 sjöng svensktoppartisten Stefan Demert: "Meterologen är en luring å det är vi allihop. Han ritar upp en sol över platsen där du bor, nästa dag..

Handel

Kontrollwikisidor om livsmedelsinformation har reviderats

→ Livsmedelsverket 2022-06-30 11:21
Sidorna om allergeninformation, livsmedlets beteckning samt mängdangivelse är nu reviderade efter att inkomna resmissynpunkter hanterats...

Planera in Internationella matsvinnsdagen den 29 september

→ Livsmedelsverket 2022-06-29 09:03
Nu är det tre månader kvar till Internationella matsvinnsdagen som är torsdagen den 29 september. Det här är tredje gången matsvinnsdagen uppmärksammas. Inom regeringsuppdraget för minskat mat..

EU begränsar användandet av monakoliner i kosttillskott

→ Livsmedelsverket 2022-06-23 08:08
Monakoliner - som används i kosttillskott - kan vara skadliga om man får i sig för mycket. Därför begränsas den mängd en produkt får innehålla. Med de nya reglerna måste mängden monakoliner..

Fastighet

Vägledningar om arkitektur i skola och vård

→ Boverket 2022-07-01 11:54
Boverket har i uppdrag av regeringen att ta fram vägledningar inom arkitektur och gestaltad livsmiljö. Två vägledningar är publicerade: vägledning för förskolors och skolors fysiska miljöer s..

Beslutade ändringar i PBL och PBF om effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn, certifierade byggp

→ Boverket 2022-06-30 13:06
Den 1 augusti 2022 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Eftersom det inte finns några övergångsbestämmelser ska de nya reglerna tillämpas i både nya ärenden o..

Bostadsbyggandet bromsar in

→ Boverket 2022-06-22 08:30
Stämningsläget i samhällsekonomin har skiftat på bara några få månader. Hushållens köpkraft försvagas, boendekostnaderna förväntas öka med stigande räntor och ökade energipriser, samtid..

Skatt

Nya lagar och regler i sommar

→ Skatteverket 2022-06-30 14:24
Nya lagar och regler i sommar..

Omfattande fusk när Skatteverket kontrollerat trafikskolor

→ Skatteverket 2022-06-30 07:00
Omfattande fusk när Skatteverket kontrollerat trafikskolor..

Ny rapport om bilförmån och hur reglerna följs

→ Skatteverket 2022-06-29 08:00
Ny rapport om bilförmån och hur reglerna följs..

Tull

Ny funktionalitet standardtulldeklaration import

→ Tullverket - Nyheter 2022-06-30 14:38
Från och med den 30 juni kan du lämna standardtulldeklarationer som innehåller licenser för avräkning i det nya importsystemet...

Tekniska specifikationer och deklarationshandledning för standardtulldeklarationer för särskilda för

→ Tullverket - Nyheter 2022-06-20 16:28
Nu kan du ta del av tekniska specifikationer och en deklarationshandledning för standardtulldeklarationer för särskilda förfaranden och för varor från särskilda skatteområden i det nya imports..

Godkänn att ett ombud får lämna dina deklarationer

→ Tullverket - Nyheter 2022-06-20 16:10
Många företag använder ett så kallat tullombud. Ombudet gör då tulldeklarationen åt dig och du betalar tull, skatter och andra avgifter till ombudet. Ombudet måste ha en fullmakt från dig fö..

VALUTAKURS

GBP12.5130
EUR10.7806
CHF10.7787
USD10.3370
CAD8.0184
SGD7.4038
AUD7.0456
NZD6.3326
AWG5.7508
ILS2.9270
MYR2.3456
CNY1.5426
DKK1.4490
HKD1.3174
NOK1.0372
TRY0.6172
MXN0.5102
CUP0.4014
THB0.2906
DOP0.1888
PHP0.1877
RUB0.1820
INR0.1309
ISK0.0774
JPY0.0764
LKR0.0287
IDR0.0007