onsdag, 02 december, 2020
19:54:34
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
1°/4,5° Regnskurar, Vind OSO 7,4 km/t
torsdag 3
+1,2° / +4,2°
Mestadels molnigt
fredag 4
+5,3° / +5,8°
Mestadels molnigt med skurar
lördag 5
+6,4° / +7,2°
Tidvis moln
söndag 6
+4,2° / +7,8°
Mestadels molnigt

Begränsad framkomlighet på E4 i höjd med Saltå 16-17 november

→ Från måndag kväll den 16 november fram till tidig tisdagsmorgon den 17 november pågår ett vägarbete på E4 i höjd med Saltå strax söder om trafikplats Järna. Arbetet påverkar trafiken som ska söderut, i riktning Nyköping...Läs mer → Trafikverket - lansvisa nyheter / 2020-11-12 14:06

Biltrafik

Svårare markförhållanden än väntat i ombyggnationen av Ekebykorset i Karlskoga

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 16:41
Trots förberedande markundersökningar har vi stött på avvikande geoteknik i form av stora stenar och gamla ledningar i marken. Hur mycket dessa oförutsedda svårigheter påverkar tidplanen i proj..

Trafikverket har beslutat om ersättningar till kollektivtrafiken om tre miljarder

→ Trafikverket - nyheter 11:50
Den 30 november fattade Trafikverket beslut om tre miljarder kronor i ersättning för kollektivtrafikens minskade biljettintäkter på grund av coronapandemin...

Nu byggs fler snabbladdare för elbilar längs de större vägarna

→ Trafikverket - pressmeddelanden 10:41
Trafikverket har beviljat investeringsstöd till ett 20-tal nya snabbladdare på platser där sådana saknas. De fördelas på sju län inklusive Norrlands inland där de största bristerna finns idag..

Trafikverket har beslutat om ersättningen till kollektivtrafiken om tre miljarder

→ Trafikverket - pressmeddelanden 10:05
Den 30 november fattade Trafikverket beslut om de tre miljarder kronorna i ersättning för kollektivtrafikens minskade biljettintäkter på grund av corona...

Fler snabbladdare för elbilar byggs längs våra större vägar

→ Trafikverket - nyheter 09:28
Trafikverket beviljar nu investeringsstöd till 20 nya publika snabbladdstationer i anslutning till de större statliga vägarna. Snabbladdarna fördelas på sju län, inklusive Norrlands inland där ..

Nya trafiksäkerhetskameror i Vallentuna för ökad säkerhet

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2020-12-01 13:55
Trafikverket sätter upp fem nya trafiksäkerhetskameror i Vallentuna kommun. Detta för att öka säkerheten på vägarna...

Nya trafiksäkerhetskameror på väg 572 mellan Götlunda och Arboga

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2020-11-30 17:56
Under vecka 49 och 50 sätter Trafikverket upp sex trafiksäkerhetskameror mellan Götlunda och Arboga...

Nya trafiksäkerhetskameror på väg 823 mellan Glanshammar och Gunnarsökna

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2020-11-30 17:45
Under vecka 49 och 50 sätter Trafikverket upp två trafiksäkerhetskameror mellan Glanshammar och Gunnarsökna i Örebro kommun...

Trafiksäkerhetsenkäten 2020: 3 av 10 tycker att hastigheten är viktig för trafiksäkerheten

→ Trafikverket - pressmeddelanden 2020-11-27 12:52
Endast 3 av 10 tycker att hålla hastigheten är ett av de tre viktigaste beteendena för trafiksäkerheten. Att inte köra rattfull anses vara viktigast. Det visar Trafikverkets årliga trafiksäkerh..

Trafikverket och SLU har instiftat en ny professur inom landskapsarkitektur

→ Trafikverket - pressmeddelanden 2020-11-27 12:39
Trafikverket och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har tagit det första steget i en gemensam satsning att stärka framtida kompetens och kunskap kring landskapsanpassad infrastruktur...

Utökat uppdrag för den nationella sjöfartssamordnaren

→ Trafikverket - nyheter 2020-11-26 14:40
För att stärka sjöfartens konkurrenskraft har regeringen beslutat att utöka uppdraget för den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart Pia Berglund på Trafikverket...

Tidningen Byggplats Sundsvall: Många anledningar att fira 2021

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2020-11-26 08:45
2021 är året då en lång rad stora byggprojekt går i mål. Stora trafikstörande investeringar som ombyggnaden av den nya stadsgatan och nya E14 står färdiga under året liksom stora järnvägsp..

Trafikverket har tillsammans med SLU instiftat en ny professur inom landskapsarkitektur

→ Trafikverket - nyheter 2020-11-26 08:00
Trafikverket och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har tagit det första steget i en gemensam satsning att stärka framtida kompetens och kunskap kring landskapsanpassad infrastruktur...

Beteenden och attityder kring trafiksäkerhet mäts

→ Trafikverket - nyheter 2020-11-25 10:26
Endast 3 av 10 tycker att hålla hastigheten är ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten. Att inte köra rattfull anses vara viktigast. Det visar Trafikverkets årliga trafiksäkerhetse..

Forskning för färre självmord i transportsystemet – ytterligare åtgärder krävs för att nå målen

→ Trafikverket - pressmeddelanden 2020-11-25 08:56
Trots stora insatser minskar inte självmorden i transportsystemet i önskad takt. Trafikverket har därför tagit initiativ till nytt underlag för arbetet med suicidprevention...

Förarprov minskar antalet prov

→ Trafikverket - nyheter 2020-11-23 13:00
Förarprov vidtar ytterligare åtgärder för att fortsätta skydda kunder och medarbetare från smitta. Under perioden 24 november–31 december begränsas nya bokningar för kunskapsprov...

Trafikverket delar ut 99 miljoner kronor till satsningar på cykel, kollektivtrafik, trafiksäkerhet o

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2020-11-23 11:06
Genom statlig medfinansiering kan alla kommuner i länet och regionen ansöka om stöd för åtgärder som gör det enklare att cykla och resa kollektivt, men också för förbättringar av trafiksäk..

Uppmaning till trafikanter och allmänhet i Umeå- och Vännäsområdet från Trafikverket

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2020-11-20 18:51
Den blöta hösten och den senaste tidens regnoväder har ställt till det rejält på vägnätet i Umeå och Vännäsområdet. Trafikverket uppmanar trafikanter och allmänhet att respektera arbetsom..

Vägen mot uppkopplad mobilitet

→ Trafikverket - nyheter 2020-11-20 12:31
Sverige har kommit långt med Intelligenta transportsystem och tjänster, ITS, och digitalisering. En utvärdering som Trafikverket tagit fram visar att utmaningarna nu bland annat handlar om tillgån..

Nedblåsta träd – vad gör vi vid väg och järnväg?

→ Trafikverket - nyheter 2020-11-19 15:58
När det är oväder kan träd blåsa ner och falla över väg eller järnväg och hindra trafiken på olika sätt. Vi jobbar för att förhindra att det sker och åtgärdar så snabbt det går om det..

Nyheter

De vill höja skatten, sänka lönerna och öppna nedlagda skolan: "Viktigt att kommunen kan stå för fra

→ Dalarnas Tidningar 19:45
Vänsterpartiet i Leksand vill se höjd skatt och sänkt arvode till politikerna – detta för att.....

Nystartat konsultföretag i Uppsala

→ Upsala Nya Tidning 19:41
Pansab AB, som har sitt säte i Uppsala, uppger att de ska ägna sig åt "teknisk konsultverksamhet inom industriteknik och IT med tjänster inom automation och produktutveckling"...

Säkerhet

Viktigt meddelande till allmänheten i Bettorp, Örebro

→ Krisinformation.se 15:43
Det har skett ett gasutsläpp i bussdepån på Skottvägen i Bettorp, Örebro.Räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i området att stanna inomhus eller utrymma området. Riskområdet bedöm..

GDPR-säker datahantering i ny standard

→ Aktuell Säkerhet 11:12
IST lanserar nu flera nya funktioner för en GDPR-säker datahantering i skolan. Kommuner och huvudmän ska bland annat få bättre kontroll över sina dataflöden, ett extra säkerhetslager underlät..

Avråder från resor

UD förlänger reseavrådan

→ UD avråder från resor 2020-11-09 12:58
UD har idag, den 9 november, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2..

Armenien - avrådan

→ UD avråder från resor 2020-10-09 14:50
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 9 oktober 2020 beslutat om att utvidga och ändra avrådan för resor till Armenien. Följande avrådan gäller: Utrikes..

UD häver avrådan från resor till Malta och Slovenien

→ UD avråder från resor 2020-10-07 13:59
UD har fattat beslut om att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Malta och Slovenien. Beslutet träder i kraft 8 oktober...

Livsmedel

Nu lanseras "Fråga Liv" – Livsmedelsverkets snabbguide för ammande

→ Livsmedelsverket 09:43
Idag lanserar vi nya webbsidor för ammande och en ny sökfunktion ”Fråga Liv” där ammande snabbt kan söka fram information om ett visst livsmedel när de handlar eller är bjudna på middag...

Nu får vissa insekter säljas som livsmedel men personer med skaldjursallergi bör vara försiktiga

→ Livsmedelsverket 2020-10-27 10:28
Efter en dom från Europadomstolen får nu vissa insekter säljas som livsmedel även i Sverige. Flera personer med skaldjursallergi kan också reagera mot insekter på grund av så kallad korsallergi..

Nya riktlinjer för sjukhusmåltider lyfter matens roll för en god vård

→ Livsmedelsverket 2020-10-06 14:04
Maten på sjukhus är viktig för patienters hälsa och förutsättningar att  tillgodogöra sig medicinsk behandling och bli friska. Men maten blir ofta kvar på tallriken, trots att många patiente..

Medicin

Tillsammans blir vi starka

→ Läkartidningen 2020-12-01 09:22
Där och då svor jag dyrt och heligt att jag skulle vara Läkarförbundet troget i hela mitt liv.Inlägget Tillsammans blir vi starka dök först upp på Läkartidningen...

Sverige behöver en tydlig strategi för hantering av långtidscovid

→ Läkartidningen 2020-12-01 08:54
Sverige behöver tydliga riktlinjer för utredning, behandling och rehabilitering vid covid-19. Det krävs även mer resurser till forskning om långtidseffekterna av sjukdomen. Det skriver represent..

Många läkarstudenter skulle skriva salstenta trots symtom

→ Läkartidningen 2020-11-30 17:38
Läkarstudenterna på Karolinska institutet känner sig pressade att skriva salstentor, även om de har milda förkylningssymtom. Det visar en undersökning som Medicinska föreningens läkarsektion h..

Rättsväsendet

Dom från Migrationsöverdomstolen

→ Sveriges Domstolar 16:01
Kurs på grundläggande nivå, däribland svenska, kan ingå i bedömningen av omfattning på sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux...

Prövningstillstånd meddelat i mål om avgift enligt radioutrustningslagen

→ Sveriges Domstolar 15:47
Fråga gäller vem som kan åläggas avgiftsskyldighet för marknadskontroll enligt 15 § radioutrustningslagen (2016:392). (Mål nr 4484-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1669-20)...

Nekas bistånd för bil

→ InfoTorg Juridik 13:11
Kammarrätten: Kvinnan är partiellt sjukskriven på grund av omfattande värk och hennes yngste son har en hjärtsjukdom och astma. Men behoven av resor bedöms kunna tillgodoses på annat sätt än ..

REKLAM

annonsannons

VALUTAKURS

GBP11.3270
EUR10.2593
CHF9.4653
USD8.4832
CAD6.5592
SGD6.3369
AUD6.2746
NZD5.9876
AWG4.7129
ILS2.5789
MYR2.0805
DKK1.3782
CNY1.2924
HKD1.0943
TRY1.0775
NOK0.9625
MXN0.4231
CUP0.3294
THB0.2807
PHP0.1765
DOP0.1456
INR0.1151
RUB0.1129
JPY0.0812
ISK0.0660
LKR0.0456
IDR0.0006