söndag, 17 februari, 2019
10:43:45
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras

Användning av EEG förtydligas i nya epilepsiriktlinjer

→ I dag, måndag, publiceras slutversionen av de första nationella riktlinjerna för vård av epilepsi. En ändring jämfört med remissversionen är att Socialstyrelsen ny lyfter fram initial diagnostik med EEG som en central rekommendation...Läs mer → Dagensmedicin / 2019-02-11 13:51

Medicin

Låg sannolikhet för cancer i urinorganen vid makroskopisk hematuri och samtidig bakteriuri

→ Läkartidningen 2019-02-15 16:20
Enligt standardiserat vårdförlopp avseende urinblåse- och övre urinvägscancer [1] ska patienter med makroskopisk hematuri som är 50 år eller äldre skyndsamt remitteras för DT-urografi samt cy..

141 kömiljoner ska kapa Skånes köer

→ Läkartidningen 2019-02-15 16:12
Alliansen i Skåne ska ge sjukhusen en morot att slussa patienter till mindre sjukhus och på så sätt kapa köerna. De 141 miljoner kronorna motsvarar Skånes del av den gamla kömiljarden...

Läkarförening begär central förhandling om primärvården

→ Läkartidningen 2019-02-15 15:45
Trots ett tillskott på 315 miljoner kronor till primärvården oroar sig Stockholms läkarförening för längre väntetider, fler arbetsuppgifter och försämrad arbetsmiljö. Nu begär föreningen ..

Primärvård i privat regi ökar

→ Dagensmedicin 2019-02-15 15:11
Regionernas inköp av tjänster från privata aktörer fortsätter öka, liksom antalet vårdcentraler som drivs i privat regi. Det visar en färsk rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL. ..

Socialstyrelsen föreslår ny vårdform för placerade barn

→ Läkartidningen 2019-02-15 15:07
Socialstyrelsen ser risker för att barn och unga som vårdas enligt LVU inte får hälso- och sjukvård på samma villkor som andra. Nu vill myndigheten testa en ny form av integrerad vård där blan..

Nya rutiner gav färre sjukskrivna patienter

→ Dagensmedicin 2019-02-15 15:00
Under 2015 stod patienters sjukskrivningar för en stor del av den upplevda stressen hos personalen på vårdcentralen. Genom det nya arbetssättet, som infördes för två år sedan, har antalet sjuk..

Antikropp med cytostatika bra vid tidig bröstcancer

→ Dagensmedicin 2019-02-15 14:55
Återfallen halverades hos en högriskgrupp av patienter med tidig her2-positiv bröstcancer när läkemedlet Kadcyla användes som adjuvant behandling i stället för Herceptin, enligt en ny studie i..

Sjuksköterskor kan ersätta läkare i Gävleborg

→ Dagensmedicin 2019-02-15 13:55
Den stora läkarbristen i Gävleborg gör att det både dyrt och svårt att bemanna familjeläkarjourerna. Men snart kan det i stället vara sjuksköterskor som står för bemanningen, det ska en ny u..

»Mina skämt kan handla om sånt som har hänt mig på riktigt«

→ Läkartidningen 2019-02-15 13:31
Pär Lindström, barnhälsovårdsöverläkare i Region Gävleborg, står ibland på scenen som ståuppkomiker samt är med och driver GASTA, en klubb som också arrangerar utbildning i ståuppkomedi. ..

Karolinska stryper inköp av bemanningssjuksköterskor

→ Dagensmedicin 2019-02-15 13:29
Om två veckor kommer sjukhuset att sluta betala för de sjuksköterskor som inte hyrts via centrala avtal...

Stöd för e-cigaretter vid rökstopp

→ Dagensmedicin 2019-02-15 10:43
Personer som försökte sluta röka lyckades i högre utsträckning om de använde e-cigaretter i stället för nikotinersättningsprodukter. Men e-cigaretter användes under längre tid...

Alltför många inkluderas i vårdförlopp urinblåsecancer

→ Läkartidningen 2019-02-15 10:30
Regeringen och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) kom 2015 överens om att införa standardiserade vårdförlopp för cancersjukdomar. Syftet var »att bidra till en jämlik vård, nöjdare patient..

Nio nya titlar för läkare

→ Dagensmedicin 2019-02-15 10:00
Jag träffade nyligen en patient som är säljare. Hans telefonnummer i vårt journalsystem var fel och när jag bad att få hans nya nummer, tog han fram sitt visitkort. Där stod det Future Account ..

Forskning inom arbetsterapi behöver rätt förutsättningar

→ Dagensmedicin 2019-02-15 07:00
Svensk hälso- och sjukvård och omsorg står inför stora utmaningar. Nya insatser behöver utvecklas om vi ska kunna säkerställa en vård och omsorg som är kunskapsbaserad och bidrar till ett jä..

Mer primärvård i privat regi

→ Läkartidningen 2019-02-14 17:05
Regionerna lägger allt mer pengar på att köpa tjänster av privata aktörer. Och antalet privata vårdcentraler närmar sig antalet offentliga, visar en ny rapport...

Nepi slutar med läkemedelsepidemiologi

→ Läkartidningen 2019-02-14 15:33
Stiftelsen Nepi – Nätverk för läkemedelsepidemiologi – kommer tills vidare inte ägna sig åt läkemedelsepidemiologi. Orsaken är Socialstyrelsens inskränkningar i utlämnande av statistik f..

»Barn till EU-migranter hamnar i en gråzon«

→ Läkartidningen 2019-02-14 13:55
Barn till EU-migranter hamnar i en gråzon när det gäller rätten till sjukvård. Därmed faller ett tungt ansvar på den enskilde läkaren. Det menar Kavot Zillén, doktor i medicinsk rätt, som me..

Studie kan öppna för bredare bruk av nytt sviktläkemedel

→ Dagensmedicin 2019-02-14 13:43
Det nya läkemedlet Entresto (sakubitril/valsartan) gav större minskning av en hjärtsviktsmarkör, jämfört med standardläkemedlet enalapril, när patienter vårdades akut för hjärtsvikt på sju..

Nepi upphör med läkemedelsepidemiologi

→ Dagensmedicin 2019-02-14 12:09
Stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi, Nepi, kommer tills vidare inte syssla med läkemedelsepidemiologi, enligt ett beslut i styrelsen. Orsaken är de omtalade inskränkningarna i hur mynd..

Toxisk hudreaktion av läkemedel i tidigare solbränd hud

→ Läkartidningen 2019-02-14 11:37
Egenreferat.  En 56-årig kvinna diagnostiserades med bröstcancer och genomgick partiell mastektomi med efterföljande kemoterapi. Först fick hon behandling med epirubicin och cyklofosfamid och dä..

Nyheter

Här är tacklingen som kan få Timråspelaren avstängd

→ Sundsvalls Tidning 10:29
Tappad 2–0-ledning hemma mot Brynäs och förlust. Nu kan nästa smäll komma för Timrå. Sebastian.....

Nio bränder: Misstänkt pyroman härjar i Emmaboda

→ Smålandsposten 10:25
En övertänd husvagn, eldsvådor i byggnader och ett nedbrunnet magasin. På tolv dagar har det brunnit nio gånger i Emmaboda kommun, skriver Barometern...

Säkerhet

”SpeakUp” in på listan över de mest skadliga koderna

→ Aktuell Säkerhet 2019-02-15 15:18
Trojanen kallas SpeakUp attackerar Linux-servrar för att sprida kryptokaparen XMRig. Nu har den även tagit sig in på listan över de tio mest skadliga koderna i Sverige. Teckna din prenumeration p..

Astar startar väktarutbildning i Norrköping

→ Aktuell Säkerhet 2019-02-15 12:47
En branschundersökning har visat att det behövs 3 200 nya väktare inom Sverige inom tre år. Därför har Astar nu beslutat att starta en väktarutbildning i Norrköping.  – Det känns tryggt..

Avråder från resor

Saudiarabien – avrådan

→ UD avråder från resor 2017-12-22 14:41
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Saudiarabiens gränsområde mot Jemen, upp till ett avstånd om 10 kilometer från den jemenitiska gr..

Nordkorea - avrådan

→ UD avråder från resor 2017-09-08 09:33
Utrikesdepartementet har den 7 september 2017 beslutat att tills vidare avråda från icke nödvändiga resor till Nordkorea...

Etiopien – avrådan

→ UD avråder från resor 2017-08-23 15:45
Resor till Etiopien – ändrad avrådan (hävd för norra Danakilområdet/Afar-regionen).Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tillsvidare från alla resor inom 10 km från ..

Livsmedel

Lidl återkallar nötfärs av märket Guldgrytan - salmonella

→ Livsmedelsverkets - återkallanden 2019-02-16 10:34
Lidl återkallar nötfärs av märket Guldgrytan på grund av risk för salmonella...

Klimatförändringarna är redan här – hög tid att klimatanpassa dricksvattenproduktionen

→ Livsmedelsverket 2019-02-14 08:40
Klimatet förändras och kan påverka vårt viktigaste livsmedel: dricksvattnet. Det kan handla om allt från torka och vattenbrist till kraftiga oväder och översvämningar. Nu finns en ny handbok s..

Utökat återkallande av Nyttogrönt rödbetsgroddar - misstänkt salmonella

→ Livsmedelsverkets - återkallanden 2019-02-08 13:05
Grönsaksmästarna utökar återkallandet av rödbetsgroddar med varumärket Nyttogrönt på grund av misstänkt salmonella...

Biltrafik

Orkanvindar och stora snömängder påverkar trafiken i norra Sverige

→ Trafikverket - nyheter 2019-02-15 15:34
Natten mot lördag 16 februari, rör sig ett djupt lågtryck in över fjällen i Norrbottens och Västerbottens län. Det kan innebära vindstyrkor på 25-35 m/s och upp till 50 cm snö. Vi uppmanar t..

Ny mötesstation i Skruv gör tågresan smidigare på Kust till kustbanan

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2019-02-14 11:30
Mötesstationen för tågtrafik genom Skruv står nu färdig. Det är en viktig pusselbit för att tågtrafiken ska rulla på smidigare på Kust- till Kustbanan mellan Alvesta och Kalmar...

Ny mötesstation i Skruv gör tågresan smidigare

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2019-02-14 11:30
Mötesstationen för tågtrafik genom Skruv står nu färdig. Det är en viktig pusselbit för att tågtrafiken ska rulla på smidigare på Kust- till Kustbanan mellan Alvesta och Kalmar...

Rättsväsendet

Stockholms tingsrätts verksamhetsberättelse 2018

→ Sveriges Domstolar 2019-02-15 16:58
Tingsrätten har nu beslutat verksamhetsberättelsen för 2018 av vilken bland annat framgår att tingsrätten nått målet när det gäller omloppstider för tvistemål, att fler mål avgjorts 2018 ..

I Högsta domstolen mål B 1415-18, B 2017-18 och B 4781-18 angående verkställighetshinder vid utvisni

→ Sveriges Domstolar 2019-02-15 13:19
I Högsta domstolen mål B 1415-18, B 2017-18 och B 4781-18 angående verkställighetshinder vid utvisning på grund av brott meddelas dom den 19 februari 2019...

Dom i mål om förberedelse till terroristbrott m.m. meddelas kl. 11.00 den 8 mars 2019

→ Sveriges Domstolar 2019-02-15 13:06
Solna tingsrätt har idag avslutat huvudförhandlingen i mål om förberedelse till terroristbrott m.m. där sex personer står åtalade...

Nyhetsbrev

annonsannonsannonsannons