tisdag, 25 juni, 2019
13:51:57
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras

Oklar utredning begränsar företrädaransvar

→ Kammarrätten: Det är oklart när föreningens verksamhet upphörde och utredningen visar inte att fordran från ett visst datum och fram till konkursen är välgrundad. Företrädaransvar kan därför endast göras gällande för perioden dessförinnan. Rättsområde: Skattebetalning..Läs mer → InfoTorg Juridik / 2019-06-12 13:30

Rättsväsendet

Hundägare frias från vållande till annans död

→ InfoTorg Juridik 12:10
Tingsrätten: En 15-åring avled efter att ha blivit biten i halsen av en hund. Hundägare frias från vållande till annans död eftersom hon inte varit oaktsam när hon lämnade hunden utan uppsikt ..

Borde tagit bort kommentarer i Facebookgrupp

→ InfoTorg Juridik 11:24
Tingsrätten: En administratör för Facebookgruppen Stå upp för Sverige döms för brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavloratt eftersom han inte tagit bort andra personers kommenta..

Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

→ Justitiedepartmentet 11:18
Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda ett protokoll om elektroniska fraktsedlar till den så kallade CMR-konventionen. Konventionen reglerar internationella transporter av gods på väg. Re..

Hundägare frias från ansvar för vållande till annans död

→ Sveriges Domstolar 10:33
Örebro tingsrätt har idag meddelat dom i målet där en hundägare åtalats för vållande till annans död Den 27 juli 2018 avled en 15-årig pojke efter att ha blivit biten i halsen av en hund. Å..

Beslut i mål om förhandsbesked om tobaksskatt

→ Sveriges Domstolar 10:22
Avvisat förhandsbesked om tobaksskatt...

Ändrar om skadestånd efter kränkande fotografering

→ InfoTorg Juridik 10:22
Hovrätten: Filmer som visar ungdomar i ett omklädningsrum eller som byter om utan att klä av sig nakna, utgör inte en skadeståndsgrundande kränkning. Det slår hovrätten fast och ändrar därme..

Underhåll av parkering vid strand förbjuds

→ InfoTorg Juridik 09:59
MÖD: Det är fråga om miljöfarlig verksamhet som kommunen bedrivit när den underhållit nedfarter till en strand och skyltat om parkering. Domstolen förbjuder nu kommunen att fortsätta med detta..

Sondmatad nekas assistansersättning

→ InfoTorg Juridik 09:56
Kammarrätten: Hjälp med på- och urkoppling och justering av sondslang, men däremot inte tillsyn, utgör ett grundläggande behov. Föräldraansvaret är omfattande även för ett fyraårigt barn u..

Fällande dom i målet om Stå upp för Sverige-gruppen

→ Sveriges Domstolar 08:45
En administratör för Facebookgruppen Stå upp för Sverige döms till villkorlig dom och böter för att han inte tagit bort andra personers kommentarer som uppenbart utgjort hets mot folkgrupp...

Svenska kyrkan ska inte beskattas för tjänster åt stiften

→ InfoTorg Juridik 2019-06-24 16:33
Kammarrätten: Svenska kyrkan har hittills beskattats för vissa tjänster som utförts på central nivå åt stiften, de kyrkliga samfälligheterna och församlingarna. Kammarrätten konstaterar att ..

Dom: Svenska kyrkan ska inte beskattas för vissa tjänster som utförs åt stiften, de kyrkliga samfäll

→ Sveriges Domstolar 2019-06-24 16:06
Svenska kyrkan har hittills beskattats för vissa tjänster som utförts på central nivå åt stiften, de kyrkliga samfälligheterna och församlingarna. Det rör exempelvis IT-tjänster. Kammarrätt..

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

→ Sveriges Domstolar 2019-06-24 15:35
Fråga om behov av hjälp med sminkning ingår i det grundläggande behovet personlig hygien; assistansersättning (Mål nr 1959-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 341-18)...

Friskvårdsbidrag inte en förmån av mindre värde

→ InfoTorg Juridik 2019-06-24 13:37
HFD: Ett bidrag från arbetsgivaren om 6.500 kronor till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde, anser HFD och ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbes..

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

→ Sveriges Domstolar 2019-06-24 13:11
Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde...

Eskilstuna får införa tiggeriförbud

→ InfoTorg Juridik 2019-06-24 12:39
Förvaltningsrätten: Eskilstuna kommun beslutade att införa krav på tillstånd för passiv penninginsamling och förvaltningsrätten anser nu att kommunen haft möjlighet att reglera detta. Rättso..

Tidsbestämt straff för mord och fridskränkning

→ InfoTorg Juridik 2019-06-24 11:37
Hovrätten: Tingsrätten dömde den 35-årige mannen till livstids fängelse och utvisning för bland annat mord. Hovrätten fastställer underinstansens dom vad gäller brottet, men ändrar fängelse..

Pressträff om dom om valprån

→ Sveriges Domstolar 2019-06-24 11:25
Kristianstads tingsrätt har pressträff i ett mål om rån av hundvalpar i anslutning till att domen i målet meddelas. Pressträffen äger rum i tingsrättens lokaler den 25 juni 2019 kl. 14.00...

Förvaltningsrätten bifaller Eskilstuna kommuns överklagande och upphäver Länsstyrelsen i Södermanlan

→ Sveriges Domstolar 2019-06-24 10:57
Eskilstuna kommun beslutade den 14 juni 2018 att införa krav på tillstånd för passiv penninginsamling. Detta beslut upphävdes den 10 juli 2018 av Länsstyrelsen. Kommunen överklagade till Förva..

Ingen heltidsersättning för assistent till diabetessjuk

→ InfoTorg Juridik 2019-06-24 10:28
Kammarrätten: Den medicinska utredningen visar inte att behovet av särskilt stöd är av sådan omfattning att det krävs närvaro av en extra vuxenresurs under all vistelsetid i skolan för eleven...

Dom i mål om trafikfarlig körning i Lund på nyårsdagen

→ Sveriges Domstolar 2019-06-24 09:43
Den man som tillgrep en bil i Malmö och sedan med hjälp av den körde mot gång- och cykeltrafikanter i Lund på nyårsdagen döms för tillgrepp av fortskaffningsmedel, grovt olaga hot och framkall..

Nyheter

Insändare: Sverige behöver en ny regering

→ Vestmanlands Läns Tidning 13:45
Lågkonjunkturen är redan här. Det är bilindustrin som ämnar minska sin produktion med att.....

Stjärnornas besvikelse efter OS-beskedet: "Mycket tjafs om garantier hit och dit"

→ Allehanda - Ångermanland 13:45
Drömmen om ett OS på svensk mark blev inte mer än just en dröm. De olympiska vinterspelen kommer.....

Säkerhet

AI-baserad detekteringsmonitor ska hitta skadlig kod

→ Aktuell Säkerhet 11:29
Malware DNA heter den nya detekteringsmonitorn från Check Point som snabbare kunna identifiera tidigare okänd skadlig kod. Den AI-baserade motorn skannar all skadlig kod som passerar och genom att j..

Trafikolycka

→ Norrbottens läns landsting 2019-06-24 19:14
En singelolycka har inträffat efter E10 söder om Skaulo, mellan Gällivare och Kiruna...

Avråder från resor

Sri Lanka - Avrådan

→ UD avråder från resor 2019-04-21 21:35
Med anledning av att flera sprängdåd inträffat i Sri Lanka den 21 april 2019 avråder UD från icke-nödvändiga resor till landet...

Saudiarabien – avrådan

→ UD avråder från resor 2017-12-22 14:41
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Saudiarabiens gränsområde mot Jemen, upp till ett avstånd om 10 kilometer från den jemenitiska gr..

Nordkorea - avrådan

→ UD avråder från resor 2017-09-08 09:33
Utrikesdepartementet har den 7 september 2017 beslutat att tills vidare avråda från icke nödvändiga resor till Nordkorea...

Livsmedel

Matvanekollen - testa ditt sätt - ett smart verktyg i hälso- och sjukvården

→ Livsmedelsverket 2019-06-13 13:11
Nu lanserar Livsmedelsverket en helt ny version av Matvanekollen, ett snabbt webbtest för den som vill få en översiktlig bild av sina matvanor och vilka förändringar hen kan göra för att äta m..

Utbrott av hepatit A är över

→ Livsmedelsverket 2019-06-10 14:44
Det utbrott av hepatit A som har pågått från februari 2019 är nu över. Totalt insjuknade elva personer mellan 26 februari och 17 april. Dadlar är misstänkta men smittkällan har inte kunnat ide..

Ny genomgång av forskning om introduktion av mat för spädbarn och risken för matallergi

→ Livsmedelsverket 2019-06-10 13:42
Livsmedelsverket och Barnläkarföreningen gjort en genomgång av forskningen om risken att utveckla matallergi. Genomgången visar att det utifrån nuvarande forskning inte går att avgöra om matall..

Medicin

”Den stora sjukhusstriden” friad i Granskningsnämnden

→ Dagensmedicin 13:40
SVT:s dokumentärserie om centraliserad vård, som starkt kritiserade utredningen ”Träning ger färdighet” om nivåstrukturering, anmäldes av utredaren Måns Rosén för opartiskhet. Den frias a..

Speciellt p-piller slut på alla apotek

→ Dagensmedicin 12:13
Ett p-piller som för många är det enda som fungerar är restnoterat i hela landet och slut på apoteken. P-pillret vid namn Zoely restnoterades i hela landet den 1 april i år, och är nu slut öve..

Dokumentär om centraliserad vård frias av Granskningsnämnden

→ Läkartidningen 12:07
Granskningsnämnden för radio och tv friar SVT:s dokumentärserie »Den stora sjukhusstriden« som ifrågasatte en statlig utredning om den högspecialiserade vården. Programmen anmäldes av Måns R..

Biltrafik

Nu är det klart – två sträckor valda för kommande elvägspilot

→ Trafikverket - nyheter 09:05
I regionerna Örebro och Stockholm är nu potentiella pilotsträckor klara för att gå vidare i planläggningsprocessen för elväg...

Säkrare vägar när Trafikverket ändrar hastigheten

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 09:03
Vi föreslår förändrad hastighet på cirka 30 kilometer väg i Stockholms län. Det främsta målet är att rädda liv...

Vi utför bergarbeten i Södertälje

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 00:01
Den 1-31 juli arbetar vi i bergsskärningen mellan trafikplats Södertälje Syd och trafikplats Saltskog i Södertälje. När vi genomför dessa arbeten påverkar det din vardag, eftersom det begräns..

Nyhetsbrev

annonsannons