onsdag, 21 april, 2021
18:26:44
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
0,2°/14,2° Växlande molnighet, Vind S 16,7 km/t
torsdag 22
-0,1° / +4,4°
Regn och snö
fredag 23
+0,2° / +6,3°
Regnskurar
lördag 24
-0,1° / +5,7°
Mestadels molnigt med skurar
söndag 25
+0,3° / +5,9°
Mestadels molnigt med skurar

Sökträffar

Framställning om förlängd tid för uppdraget att se över reglerna om intäkter på naturgasområdet

→ Regeringen 2021-04-16 16:32
Med ändring av regeringens beslut den 17 december 2020 med uppdrag till Energimarknadsinspektionen att se över regleringen av naturgasföretagens intäkter från överföring av naturgas, lagring av..

Uppdrag till ISF att analysera sjukförsäkringsskyddet för timanställda

→ Regeringen 2021-04-15 12:40
Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att kartlägga och analysera hur Försäkringskassan tillämpar den så kallade skälighetsbedömningen i sjukförsäkringen. Syft..

Nya uppdrag till Gävleborgs drabbade kulturarbetare

→ Gefle Dagblad 2021-04-13 16:15
Hållbarhet/omställning, identitet/demokrati och Sveriges nationella minoriteters kultur och.....

Uppdrag till Socialstyrelsen att stödja genomförandet av den förnyade strategin för politiken avseen

→ Regeringen 2021-04-12 14:43
Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att stödja genomförandet av den förnyade strategin för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025...

Uppdrag till Statskontoret att analysera organisationsstrukturen för ett urval av museimyndigheter

→ Regeringen 2021-04-09 11:47
Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera organisationsstrukturen för ett urval av museimyndigheter, mot bakgrund av de ändamål och bestämmelser som följer av museilag (2017:563), de n..

Filiokus Fredrik hjälper barnen trolla bort skräp

→ Vestmanlands Läns Tidning 2021-04-08 13:24
Snart startar årets skräpplockarkampanj. I år delar trollkarlen Filiokus Fredrik ut uppdrag till.....

Umeåsoldater till ett av världens farligaste länder

→ Västerbottens-Kuriren 2021-04-08 10:00
I juli åker delar av Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå på ett EU-uppdrag till Centralafrikanska republiken, som är ett av världens farligaste områden. De som tränas i Umeå nu ska i sin tur..

Uppdrag till E-hälsomyndigheten om sammanhållen journalföring

→ Regeringen 2021-04-01 12:42
Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att analysera och föreslå hur möjligheterna till sammanhållen journalföring kan öka och användas av alla vårdgivare i hela landet. Sammanhållen jo..

Uppdrag till MSB att förbereda överföring av vissa uppgifter med anledning av inrättandet av Myndigh

→ Regeringen 2021-03-30 13:36
Regeringen uppdrar åt Myndig­heten för sam­hälls­skydd och beredskap (MSB) att för­bereda över­föring av upp­gifter gällande informa­tions­påverkan till Myndig­heten för psyko­logis..

Uppdrag till Försvars­makten och Säkerhets­polisen att vidta åtgärder inför etable­ringen av ett nyt

→ Regeringen 2021-03-24 16:45
Regeringen ger Försvars­makten och Säkerhets­polisen i upp­drag att vidta de för­bere­dande åtgär­der som krävs inför etable­ringen av ett nytt till­syns­system inom säkerhets­skydds..

Komplettering av tidigare uppdrag att granska djurhållning med avseende på risken för nya zoonoser

→ Regeringen 2021-03-24 16:34
Regeringen beslutade i januari om ett uppdrag till Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att granska djurhållning med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya s..

Uppdrag till SCB att kartlägga kvinnors och mäns obetalda arbete

→ Regeringen 2021-03-24 14:14
Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra en ny studie av tidsanvändning bland kvinnor och män (TID) med fokus på det obetalda hem- och omsorgsarbetet...

Uppdrag till Statens servicecenter att etablera ett kontor i Kiruna

→ Finansdepartmentet 2021-03-24 13:00
Regeringen fortsätter arbetet med att stärka den statliga närvaron i landet genom att ge Statens servicecenter i uppdrag att lokalisera delar av myndighetens verksamhet till Kiruna. Lokaliseringen ..

Regeringen ger Sida uppdrag att ta fram ett underlag för en ny, förstärkt strategi för sexuell och r

→ Mänskliga rättigheter 2021-03-24 12:30
Regeringen beslutar idag om ett uppdrag till Sida att ta fram ett underlag för en ny, förstärkt strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) med Afrika söder om Sahara för..

Uppdrag till Forum för levande historia att planera och förbereda för att hågkomstresor till Förinte

→ Regeringen 2021-03-19 13:34
Regeringen uppdrar åt Forum för levande historia att planera och förbereda för att skolväsendet ska kunna återuppta hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser när det åter blir möjligt m..

Uppdrag till Statskontoret att bland annat analysera hur Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver

→ Mänskliga rättigheter 2021-03-18 12:30
Förutsättningarna för Statens institutionsstyrelse (SiS) att bedriva vård av barn och unga enligt LVU-lagen på särskilda ungdomshem ska analyseras. Särskilt fokus ska läggas på vården av fli..

Uppdrag till Arbetsförmedlingen om jobb för ungdomar

→ Regeringen 2021-03-12 11:06
För att förbättra ungas inträde på arbetsmarknaden ger regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 200 miljoner kronor till kommunerna för att stärka deras möjligheter att s..

Hade vd-jobb som bisyssla – varnas av Swedsec

→ Realtid 2021-03-08 10:17
Licenshavaren har haft uppdrag som vd och styrelseledamot i tre bolag vid sidan av sin tjänst utan att anmäla dessa uppdrag till sin arbetsgivare...

Uppdrag till Konsumentverket för att bättre sprida information om miljömässigt hållbar konsumtion

→ Finansdepartmentet 2021-03-01 08:00
Regeringen har beslutat om att ge Konsumentverket i uppdrag att söka samverkan med samhällsaktörer som vill sprida och vidareutveckla information om miljömässigt hållbar konsumtion...

Ändrad tid för redovisning av uppdraget till statliga myndigheter att ta emot personer med funktions

→ Regeringen 2021-02-25 16:01
Med ändring av regeringens beslut den 4 februari 2016 om uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 ..

Nyheter

KLUBBAT: MDH blir universitet

→ Vestmanlands Läns Tidning 18:15
Från och med den första januari 2022 är Mälardalens högskola ett universitet, det tog riksdagen.....

ÖFK har över en miljon i obetalda fakturor till kommunen – ny avbetalningsplan tas fram: ”Vill ställ

→ Östersunds Tidningar 18:12
Östersunds FK har inte lyckats betala alla fakturor till kommunen under 2020. Därför måste en ny.....

KLUBBAT: MDH blir universitet

→ Vestmanlands Läns Tidning 18:15
Från och med den första januari 2022 är Mälardalens högskola ett universitet, det tog riksdagen.....

ÖFK har över en miljon i obetalda fakturor till kommunen – ny avbetalningsplan tas fram: ”Vill ställ

→ Östersunds Tidningar 18:12
Östersunds FK har inte lyckats betala alla fakturor till kommunen under 2020. Därför måste en ny.....

Ekonomi

Europabörser: uppgångar med flera lyxbolag i topp

→ Dagens Industri 18:11
Europabörser: uppgångar med flera lyxbolag i topp..

Trustlys jättenotering skjuts upp

→ Svenska Dagbladet - Näringsliv 18:10
Trustlys stora börsnotering får vänta. Det står klart efter att Finansinspektionen kommer med kritik mot betalbolaget...

Säkerhet

Trafikolycka, Älvsbyvägen

→ Norrbottens läns landsting 17:04
En man skadades i en krock mellan en lastbil och en personbil på Älvsbyvägen söder om Luleå...

Sverige vinnare av världens största cybersäkerhetstävling

→ Aktuell Säkerhet 13:22
Tävlingen anordnas årligen av Natos cyberförsvarcenter i Estland. Sverige har deltagit sedan 2018 och i år tog man alltså hem segern. – Vi inom Försvarsmakten äger övningen och i år bjöd ..

Samhälle

Matilda Ernkrans deltar vid Vetenskapsfestivalen

→ Mänskliga rättigheter 2021-04-12 12:13
I dag, måndag 12 april, medverkar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, vid Vetenskapsfestivalen. Matilda Ernkrans kommer att delta digitalt i ett panelsamtal om hat och ho..

Regeringen ger Sida uppdrag att ta fram ett underlag för en ny strategi för Zimbabwe 2022–2026.

→ Mänskliga rättigheter 2021-04-01 12:30
Regeringen beslutar idag om att uppdra åt Sida att ta fram ett underlag för en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe för perioden 2022–2026. Fokus i underlaget bör bland an..

MARKNADSFÖRING

annonsannonsannons

VALUTAKURS

GBP11.7290
EUR10.1269
CHF9.1776
USD8.4195
CAD6.7434
AUD6.5241
SGD6.3383
NZD6.0697
AWG4.6775
ILS2.5770
MYR2.0431
DKK1.3618
CNY1.2971
HKD1.0845
TRY1.0287
NOK1.0088
MXN0.4236
CUP0.3270
THB0.2692
PHP0.1740
DOP0.1479
INR0.1116
RUB0.1099
JPY0.0778
ISK0.0671
LKR0.0439
IDR0.0006