torsdag, 09 juli, 2020
10:57:26
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
9,6°/19,5° Mestadels soligt, Vind W 13 km/t
fredag 10
+11,4° / +19,6°
Mestadels molnigt med åska
lördag 11
+10,6° / +18,1°
Delvis soligt med skurar
söndag 12
+10,2° / +20,2°
Tidvis moln
måndag 13
+11,4° / +21,4°
Växlande molnighet

Rättsväsendet

Jämkning av bodelningsavtal

→ InfoTorg Juridik 10:09
HD: Makarna har vid skilsmässan träffat ett bodelningsavtal och makan måste ha insett risken att makens nedsatta tillstånd gjorde det möjligt för henne att ingå ett så fördelaktigt avtal. Vil..

Kulturmiljöförening har klagorätt om detaljplan

→ InfoTorg Juridik 09:33
HD: En kulturmiljöförening har rätt att överklaga ett detaljplanebeslut som är av betydelse för kulturmiljön. Rättsområde: Miljörätt, Plan- och byggrätt, Allmän processrätt..

Bodelningsavtal jämkas

→ Sveriges Domstolar 08:45
Målet rör vilka utgångspunkterna för prövningen ska vara när det påstås att ett bodelningsavtal ska jämkas eller förklaras ogiltigt enligt grunderna för vissa bestämmelser i avtalslagen. H..

En kulturmiljöförening har fått rätt att överklaga ett detaljplanebeslut som var av betydelse för ku

→ Sveriges Domstolar 08:45
Stockholms stadsbyggnadsnämnd har beslutat att anta en detaljplan för en fastighet vid Tegelbacken i centrala Stockholm. Planen avser del av ett område som har pekats ut som riksintresse och förut..

Delvis bifall om covid 19-handlingar

→ InfoTorg Juridik 2020-07-08 14:17
Kammarrätten: Handlingar hos kommunen som avser smittspridning covid 19 - pågående respektive avlidna - ska lämnas ut med uppgifterna datum, verksamhet, personnummer och namn maskerade. Kammarrät..

Skattebesked om styrelsearvoden

→ InfoTorg Juridik 2020-07-08 11:42
Skatterättsnämnden: Styrelsearvoden kan inte redovisas i enskild näringsverksamhet utan ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Rättsområde: Inkomstskatt..

Skattebesked om byggnadsrörelse

→ InfoTorg Juridik 2020-07-08 11:07
Skatterättsnämnden: Företaget och ägaren anses bedriva byggnadsrörelse och andelarna i kommanditbolaget och den del av bolagets fastigheter som motsvarar andelarna utgör lagertillgångar hos fö..

Grovt brott inneha pistol vid narkotikahantering

→ InfoTorg Juridik 2020-07-08 10:07
HD: Vid en husrannsakan i en bostad hittades ett parti kokain som var avsett för försäljning och en pistol med skarp ammunition. Mannen i vars bostad fynden gjordes döms för grovt vapenbrott. Rä..

Byggstart för nya Hudiksvalls tingsrätt i september

→ Sveriges Domstolar 2020-07-08 09:22
Domstolsverket tecknade avtal om ny domstolsbyggnad i Hudiksvall för ungefär ett år sedan. Nu står det klart att byggstart planeras till september i år...

Grovt brott att inneha en pistol i samband med hantering av narkotika i överlåtelsesyfte

→ Sveriges Domstolar 2020-07-08 08:45
Vid en husrannsakan i en bostad hittades ett parti kokain som var avsett för försäljning och en pistol med tillhörande skarp ammunition. Mannen i vars bostad fynden gjordes åtalades för bl.a. na..

Livstids fängelse för mord på 70-åring i Markaryd

→ InfoTorg Juridik 2020-07-07 15:00
Tingsrätten: Två män döms för mord på en 70-årig man och tillgrepp av fortskaffningsmedel i Markaryd. Gärningarna har präglats av råhet och brutalitet och männen döms till livstids fängel..

Ändrat datum om utträde ur a-kassa

→ InfoTorg Juridik 2020-07-07 14:39
Kammarrätten: Mannen ville ändra datum för utträde ur a-kassan och kammarrätten anser att han har rätt att ändra inställning innan beslutet vunnit laga kraft. Rättsområde: Arbetslöshetsför..

Två män döms till livstids fängelse för mord på en 70-årig man i Markaryd och tillgrepp av mannens b

→ Sveriges Domstolar 2020-07-07 14:00
De två ukrainska män som åtalats för mord på en 70-årig man och tillgrepp av fortskaffningsmedel av mannens bil i Markaryd döms för att tillsammans ha utfört gärningarna. Den ena av männen ..

Unionsrätten hindrar nationell beskattning

→ InfoTorg Juridik 2020-07-07 13:47
Kammarrätten: Unionsrätten utgör hinder mot nationell beskattning av ersättningen för resor och uppehälle från Europeiska regionkommittén. Kammarrätten upphäver därmed förvaltningsrättens..

Frias från mord på ex-sambo

→ InfoTorg Juridik 2020-07-07 12:13
Tingsrätten: Det går inte att fastställa dödssätt eller dödsorsak för mannen och alternativa händelseförlopp kan tänkas. Kvinnan frias därför från mord på sin tidigare sambo som hittades..

Ingen tvist om sökandens rätt till fastighet

→ InfoTorg Juridik 2020-07-07 11:24
HD: I lagfartsärendet anses sökandens rätt till fastigheten inte som oviss och det finns därför inte skäl att förelägga sökanden att inleda rättegång utan lagfart ska beviljas. Rättsområd..

Inställd fortsatt huvudförhandling

→ Sveriges Domstolar 2020-07-07 11:21
Den fortsatta huvudförhandlingen i mål 353-20 flyttas fram eftersom det numera finns förutsättningar att på nytt förordna om en personutredning med särskild inriktning på s.k. kontraktsvård...

Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan – ny förhandlingstid

→ Sveriges Domstolar 2020-07-07 11:06
Förhandlingstiden i målet avseende den bevistalan som åklagaren gav in den 30 juni 2020 har justerats...

Det kunde inte anses föreligga tvist

→ Högsta domstolen 2020-07-07 08:45
I ett lagfartsärende ansågs sökandens rätt till fastigheten inte som oviss. Det fanns därför inte skäl att förelägga sökanden att inleda rättegång utan lagfart skulle beviljas...

Avgjord strid om kostnader för undersökningsplan om föroreningar

→ InfoTorg Juridik 2020-07-06 15:53
MMD: Käranden ska betala för undersökningen av de föroreningar som uppstått efter att tunnor med kvicksilverhaltigt avfall dumpades under 1960-talet i Sundsvallsbukten. Det konstaterar mark- och ..

Nyheter

Tufft motstånd för Skiljebo i första rundan – och då kliver VSK in

→ Vestmanlands Läns Tidning 10:45
Svenska cupens första omgång på herrsidan har lottats. För Skiljebos del väntar tufft motstånd.....

Mattias fick udda besök i hemmet – ”Det var spännande”

→ Västerbottens-Kuriren 10:45
Umeåbon Mattias Sjögren fick två nya temporära gäster i sitt hem. Det var nämligen en tornfalk som jagade in en annan fågel i Mattias hem...

Säkerhet

Svenska företag drabbas hårt i molnet

→ Aktuell Säkerhet 10:34
Fler än åtta av tio svenska företag som använder publika molntjänster varit med om en säkerhetsincident under den senaste tolvmånadersperioden. Bland de tjugosex undersökta länderna är det b..

Tre av fyra samhällsviktiga verksamheter står utan beredskap

→ Aktuell Säkerhet 10:30
Drygt sju av tio anser att hotbilden mot den egna verksamheten är mer allvarlig idag än för tre år sedan. Det framgår av undersökningen Svenskt SäkerhetsIndex (SSI), som genomförts bland… L..

Avråder från resor

Utlandsresor – komplettering till tidigare beslut

→ UD avråder från resor 2020-06-29 16:19
UD beslutade den 18 juni 2020 att häva avrådan för flera länder inom EU, EES och Schengenområdet; Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, och Spanie..

Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

→ UD avråder från resor 2020-04-03 15:00
Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som senast förlängdes den 15 maj 2020, beslutar UD följande:1) Från och med den 30 juni 2..

Utlandsresor – avrådan för alla länder

→ UD avråder från resor 2020-03-14 19:58
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla l..

Livsmedel

Riksmaten ungdom ger oss ny kunskap

→ Livsmedelsverket 2020-06-24 10:09
Det har nu gått några år sedan Livsmedelsverket senaste matvaneundersökning genomfördes. Men arbetet med att utvärdera och sammanställa resultat fortsätter. Under våren 2020 har flera arbeten..

Nu lanseras ”Fråga Liv” – Livsmedelsverkets snabbguide för gravida

→ Livsmedelsverket 2020-06-15 09:57
Idag lanserar vi nya webbsidor för gravida och en ny sökfunktion, ”Fråga Liv”, där gravida snabbt kan söka fram information om ett visst livsmedel när de handlar eller är bortbjudna på mid..

Ny webbtext om vegansk mat för vuxna

→ Livsmedelsverket 2020-06-03 09:20
Att äta mer mat från växtriket och mindre från djurriket är positivt både för hälsan och miljön. För den som helt utesluter mat från djurriket finns det några saker att tänka på för att..

Medicin

Fem skäl att inte överge patienter som är i behov av palliativ vård

→ Läkartidningen 08:00
Debatten om palliativ vård vid covid-19 och huruvida patienter undanhålls kurativ behandling har skapat osäkerhet bland kollegor, patienter och närstående. En enkät bland medlemmarna i Svensk f..

65-plussare kände ökat välbefinnande – trots pandemin

→ Läkartidningen 08:00
Tidigt i covidpandemin var den självskattade hälsan hos personer 65–71 år bättre än tidigare år. Och de som distanserade sig fysiskt mådde bättre än de som inte gjorde det. Det visar en stu..

Rekordmånga besök på 1177 i juni

→ Dagensmedicin 07:27
Över sju miljoner inloggningar gjordes på sajten 1177 Vårdguiden i juni, vilket är nytt rekord...

Biltrafik

Nationella cykelbokslutet – barn och unga cyklar mest av alla

→ Trafikverket - nyheter 2020-07-07 08:00
Årets resvaneundersökning visar att det är framförallt yngre personer som cyklar. Bland barn och ungdomar i åldern 6–24 år cyklade 16 procent under en genomsnittlig dag...

Nationella cykelbokslutet – barn och unga cyklar mest av alla

→ Trafikverket - pressmeddelanden 2020-07-07 07:00
Årets resvaneundersökning visar att det är framförallt yngre personer som cyklar. Bland alla barn och ungdomar i åldern 6–24 år cyklade 16 procent under en genomsnittlig dag...

Trafikverksmedarbetare får tung post inom EIM

→ Trafikverket - nyheter 2020-07-06 10:21
Caroline Huusko från Trafikverket har valts till ordförande för den tekniska styrgruppen i EIM , the European Rail Infrastructure Managers...