onsdag, 21 oktober, 2020
21:38:10
UPPLAGA: Sverige
?
x

Sökhjälp:

+ord → hitta med detta ord
-ord → hitta utom detta ord
ord* → asterisk som jokertecken
"ord ord" → hitta orden som exakt fras
Stockholm
9,4°/11,2° Regnskurar, Vind VSV 7,4 km/t
torsdag 22
+8,3° / +11,8°
Regnskurar
fredag 23
+2,1° / +9,2°
Delvis soligt med skurar
lördag 24
+5,6° / +9,6°
Molnigt
söndag 25
+10° / +12,3°
Växlande molnighet

Rättsväsendet

Förvaltningsrätten i Stockholm söker specialistföredragande

→ Förvaltningsrätt/Migrationsdomstol 14:10
Välkommen med din ansökan senast den 2 november 2020...

Dom i ett mål om mord i Gällivare 2015

→ Sveriges Domstolar 14:00
Hovrätten har i dag frikänt en 32-årig man från mordet på en man som år 2015 blev dödad i sitt hem i Malmberget, Gällivare...

Beslut om skyddsjakt på svan upphävs

→ Sveriges Domstolar 13:52
Domstolen anser att länsstyrelsen inte hade grund för beslutet om skyddsjakt på en knölsvanshane i Malmö kanal år 2019...

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för arbetsresor

→ Sveriges Domstolar 13:33
Fråga om under vilka förutsättningar en försäkrad har rätt till ersättning för merutgifter för resor till och från arbetet. (Mål nr 4288-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1830-19)..

Uppenbart felaktig rättstillämpning i migrationsmål

→ InfoTorg Juridik 10:58
MIGÖ: Migrationsdomstolens rättstillämpning hade varit uppenbart felaktig och målet rörande en familjens rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett ensamkommande barn återv..

Innehav av knivar i skola grovt brott

→ InfoTorg Juridik 09:07
HD: Den 16-årige pojkens innehav av knivar och metallrör på en skola ska bedömas som grovt brott mot knivförbudslagen. Det slår Högsta domstolen fast och ändrar därmed underinstansens dom. R..

Kunganamn olämpligt som förnamn

→ InfoTorg Juridik 08:55
Kammarrätten: Namnet Bernadotte har en tydlig efternamnskaraktär. Mot bakgrund av vad som framkommmit om namnets historiska utveckling och användning i dag, är namnet olämpligt som förnamn. Rät..

Innehav av knivar och metallrör på en skola har bedömts som grovt brott mot knivförbudslagen

→ Sveriges Domstolar 08:45
En 16-årig elev innehade två knivar och ett metallrör på en gymnasieskola. En kniv bar han dold innanför kläderna och en annan kniv i en ficka. Metallröret fanns i en jacka i hans elevskåp...

Remiss av promemorian Ändring i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige

→ Justitiedepartmentet 2020-10-20 16:59
Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Justitiedepartementet har remitterat promemorian Ändring i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige...

Nytt inlägg på domarbloggen

→ Sveriges Domstolar 2020-10-20 16:26
En stor del av de mål som handläggs vid tingsrätten är familjemål, dvs. mål som handlar om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Domstolen har en skyldighet att se till att fråg..

Oenigt om avdrag för kapitalförlust

→ InfoTorg Juridik 2020-10-20 15:31
Kammarrätten: Bolaget hade andelar i Obol som anses motsvara ett svenskt aktiebolag och andelarna är avyttrade vid konkursen och kapitalförlusten är definitiv och verklig. Bolaget har därmed rät..

Dom från Migrationsöverdomstolen

→ Sveriges Domstolar 2020-10-20 15:06
När föräldrar och syskon till ensamkommande barn som är alternativt skyddsbehövande ansöker om uppehållstillstånd ska ansökan prövas enligt utlänningslagen...

Huvudförhandlingsplan i synnerligen grovt narkotikamål

→ Sveriges Domstolar 2020-10-20 14:42
Fredagen den 23 oktober inleds huvudförhandling i mål som berör synnerligen grovt narkotikabrott. Förhandlingen beräknas pågå under 5 dagar i Skaraborgs tingsrätt...

Fyraåring får korttidsvistelse utanför hemmet

→ InfoTorg Juridik 2020-10-20 14:41
Kammarrätten: Den fyraåriga pojkens sömnstörning i kombination med behovet av tillsyn medför ett omsorgsbehov som går utöver vad som är normalt beträffande barn i samma ålder. Han har därf..

Ingen förmån till tidigare anställda

→ InfoTorg Juridik 2020-10-20 14:14
Kammarrätten: Övergången innebär inte en överlåtelse av en avyttringsbar tillgång och bolagen har inte lämnat en förmån till de tidigare anställda. Kammarrätten upphäver därmed underinst..

HD om förverkande vid tullbrott

→ InfoTorg Juridik 2020-10-20 13:28
HD: En person förde in 13 armbandsur till Sverige utan att anmäla dem till tullbehandling. Personen dömdes för tullbrott och i sin dom uttalar sig nu HDom bland annat vilka förhållanden som ska ..

Malmö döms att betala skadestånd till elev

→ InfoTorg Juridik 2020-10-20 10:18
Tingsrätten: Pedagogens agerande gentemot eleven innebar en kränkande behandling och Malmö kommun döms därför att betala skadestånd på 10.000 kronor till eleven. Rättsområde: Skadeståndsrä..

Ett rättsfall om förverkande vid tullbrott

→ Sveriges Domstolar 2020-10-20 09:15
En person förde in 13 armbandsur till Sverige utan att anmäla dem till tullbehandling. Personen dömdes för tullbrott. Högsta domstolen uttalar sig i rättsfallet bl.a. om vilka förhållanden som..

Vad är ditt varför?

→ Polistidningen 2020-10-19 15:54
Det fina var inte främst det hon sa. Det finaste var att i takt med att hon pratade och engagemanget ökade kom hennes gotländska tillbaka. Tidigare under samtalet hörde jag inte en tillstymmelse t..

Spelbolag får inte tillbaka sin licens

→ InfoTorg Juridik 2020-10-19 13:32
Kammarrätten: Spelbolaget har överträtt bestämmelser i spellagen om insättnings-gränser för onlinespel, kundkontakt, bonuserbjudanden och åtgärder mot penningtvätt. Det finns på grund av de..

Nyheter

Målfest när Brynäs krossade Örebro i Monitor ERP Arena

→ Gefle Dagblad 21:26
Brynäs hade inga problem med Örebro i U 16 Region Väst herr i hockey, och vann hemma med.....

Obama håller kampanjmöte

→ Skånska Dagbladet 21:25
Tempot skruvas upp i den amerikanska valrörelsen. Nu ska USA:s förre president Barack Obama ska göra sitt första personliga framträdande under Demokraternas presidentkandidat Joe Bidens kampanj f..

Säkerhet

Företag tror anställdas mobiler är skyddade – men de har fel

→ Aktuell Säkerhet 14:41
Många företag och verksamheter har investerat i en programvara för att hantera de anställdas mobila enheter, en så kallad MDM-lösning. Dessvärre tror de ofta att dessa lösningar även skyddar ..

Stanley uppgraderar larmcentral och kortar insatstiden rejält

→ Aktuell Säkerhet 14:37
Larmcentralen InsatsCenter24 från Stanley Security har nu uppdaterats och fått en mängd nya funktioner. Bland annat får man numera tillgång till ännu mer detaljerad information om till exempel v..

Avråder från resor

Armenien - avrådan

→ UD avråder från resor 2020-10-09 14:50
Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 9 oktober 2020 beslutat om att utvidga och ändra avrådan för resor till Armenien. Följande avrådan gäller: Utrikes..

UD häver avrådan från resor till Malta och Slovenien

→ UD avråder från resor 2020-10-07 13:59
UD har fattat beslut om att häva avrådan från icke nödvändiga resor till Malta och Slovenien. Beslutet träder i kraft 8 oktober...

Utlandsresor – komplettering till tidigare beslut

→ UD avråder från resor 2020-06-29 16:19
UD beslutade den 18 juni 2020 att häva avrådan för flera länder inom EU, EES och Schengenområdet; Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, och Spanie..

Livsmedel

Nya riktlinjer för sjukhusmåltider lyfter matens roll för en god vård

→ Livsmedelsverket 2020-10-06 14:04
Maten på sjukhus är viktig för patienters hälsa och förutsättningar att  tillgodogöra sig medicinsk behandling och bli friska. Men maten blir ofta kvar på tallriken, trots att många patiente..

Från Hållbar till Miljösmart - med ett tydligt syfte

→ Livsmedelsverket 2020-10-02 15:37
Livsmedelsverket har i sina råd och riktlinjer för offentliga måltider en  Måltidsmodell med sex kvalitetsaspekter som lyfter helhetsperspektivet på måltiden. Alla sex pusselbitar behövs för ..

Nya råd om introduktion av gluten till spädbarn på remiss

→ Livsmedelsverket 2020-09-14 08:51
Livsmedelsverket föreslår en ändring av råden till föräldrar om introduktion av mat med gluten till barn under ett år. Det nya rådet är att man kan börja med små mängder gluten när barnet..

Medicin

DLF-ordförande i Stockholm kräver att ett nytt ersättningssystem införs

→ Läkartidningen 2020-10-20 11:30
Ersättningssystemet för primärvården i Region Stockholm måste snabbt förändras. Det hävdar Ylva Sandström, ordförande för Distriktsläkarföreningen i Stockholm, när hon intervjuas i ett n..

Tänk om, Karolinska! Barn är inte små vuxna

→ Läkartidningen 2020-10-20 11:06
Enligt barnkonventionen och svensk lag ska barnperspektivet beaktas i alla beslut som rör barn. Det är därför med oro som vi hör om den planerade omorganisationen av intensivvårds- och anestesiv..

Långsiktigt försämrad kondition ger ökad risk för hypertoni

→ Läkartidningen 2020-10-20 08:30
Individer som bibehåller eller förbättrar konditionen i vuxen ålder har en lägre risk för hypertoni med hänsyn tagen till förändring i andra kända livsstilsrelaterade riskfaktorer. Det visar..

Biltrafik

Vi reparerar den öppningsbara bron över Väddö kanal

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 15:42
Reparationsarbeten kommer göras på bron på väg 283 över Väddö kanal fram till januari 2021. Bron kommer att stå öppen nattetid, och trafiken leds då om...

Fyra nya elfärjor till Stockholms skärgård

→ Trafikverket - nyheter 10:33
Färden mot en fossilfri färjeflotta går vidare. Inom några år ska fyra nya elfärjor trafikera Ljusteröleden och Vaxholmsleden i Stockholms skärgård. De ska i första hand gå på el, men har ..

Söråker har fått länets första bygdeväg

→ Trafikverket - lansvisa nyheter 2020-10-20 16:53
Vi har förändrat väg 690, Rigstavägen i Söråker till en så kallad bygdeväg. Sträckan omfattar ca 1,5 km mellan busshållplatsen vid Torsboda och Ala skola. Syftet med bygdevägen är att fotg..
annonsannons